Mange avvik i offentlige skoler

Samfunn

Utdanningsdirektoratet påviste lovbrudd ved ni av ti private skoler i 2012. Oversikten fra landets fylkesmenn viser at lovbruddene er nesten like mange i den offentlige skolen.