Selbekk ut mot nettsted etter falsk 17. mai-nyhet

falske nyheter

– Parasitter som utnytter andres merkevarer for å spre fake news er noe vi har særdeles lite til overs for, sier Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk etter at et nettsted med navn «Dagmagasinet» hevdet at utenlandske flagg på 17. mai ville føre til bot.

Er dette verdig en kristen avis?

debatt

Hvor står det i vår Bibel at det er vår kristne oppgave å avdekke kritikkverdige forhold i en menighet?

– Ingen kommentar

frispark

Alle ledere, definitivt også kristne, trenger kritikk og utfordringer.

«Skuldi er mi»

KOMMENTAR

Jeg var et par og tjue år og ikke høy i hatten da Arthur Berg kalte meg inn på teppet. Hva var det han ville? Hva galt hadde jeg gjort?

Finner mennesker Jesus i debattspaltene?

synspunkt

Fra tid til annen kommer kravet om at kristne må si ifra om ting som er galt. Vi må være tydeligere i mediene, i avisspaltene og i debattprogrammene. For noen år siden var jeg helt enig i det. Nå er jeg ikke så sikker lenger.

Et sted i midten

slutter

Helge Simonnes mener Vårt Land har sterke meninger, men han vil ikke at en avis skal være bombastisk. Refleksjon er det som gjelder.

Historiefortelleren

Inspirasjon

Bjørn Gjellum elsker musikk og litteratur, gjerne historisk lesning. Og så forteller han ofte andres historier. Her er hans egen.

Her kan du lese hele fredagssavisen

pdf-avis

Utfordringene i flytrafikken gjorde at mange av våre abonnenter på Østlandet og i MidtNorge dessverre ikke fikk levert avisen hjem.

Her kan du lese hele lørdagsavisen

pdf-avis

Forsinkelser i flere ledd gjorde at mange av våre abonnenter på Østlandet dessverre ikke fikk levert avisen hjem lørdag.

En troverdig stemme

kommentar

For et privilegium det er å komme til et 95-årsjubileum og konstatere at helsen fortsatt er god, skriver Geir Morten Nilsen, konsernsjef Mediehuset Dagen AS.

Dagen er like israelvennlig som alltid

lederartikkel

John Skåland, Dag Eriksen og andre leserbrevskribenter kan ta det helt med ro. Dagen er selvfølgelig en minst like israelvennlig avis nå som tidligere, skriver Dagen på lederplass.

Smålig av Klassekampen

Meninger

Å nekte å ta inn Med Is­rael For Freds an­non­se er en små­lig og lite kle­de­lig hand­ling fra en avis som el­lers leg­ger stor vekt på å la ulike syn komme til orde, skriver Dagen på lederplass.

Ingen grunn til å feire

Meninger

Er det vi som må i ret­ten neste gang for våre me­nin­gers skyld? Eller for å hevde en vir­ke­lig­hets­be­skri­vel­se som Høy­este­rett ikke er enig i?, skriver Dagen på lederplass.

På tide at FN lærer mer om religion

Kristenliv

FNs komité for barns ret­tig­he­ter har satt seg svært dår­lig inn i hvor­dan ka­to­lik­ke­ne har or­ga­ni­sert sin kirke. Gjen­nom rap­por­ten blir Va­ti­ka­net om­talt som om de var et mi­li­tært kom­mando­sen­ter, mens i vir­ke­lig­he­ten er hvert bispe­døm­me en selv­sten­dig ju­ri­disk enhet, skriver Dagens lederplass.

Ut med avisene

Kristenliv

Hvis unge krist­ne nå - di­rek­te eller in­di­rek­te - læres opp til å ikke å bry seg om de vik­tigs­te verdi­sa­ke­ne i vår tid, da er det vir­ke­lig fare på ferde, skriver Dagens lederplass.

Den kristelege nynorsken

Samfunn

Audun Ve­vat­ne hevda i gårs­da­gens avis at ny­nors­ken har vorte av­krist­na i Dagen. Det kan eg hel­dig­vis av­kref­ta, skriv Vebjørn Selbekk.

Då nynorsken vart avkristna i Dagen

Kultur

Det er med stor und­ring eg ser kor tanke­laust og like­sæl Vebjørn Sel­bekk driv avisa når det gjeld denne sida av avis­verk­sem­da, skriv Audun Vevatne.

Aftenposten setter opp betalingsmur

Samfunn

- Alle som øns­ker å lese mer enn åtte ar­tik­ler i uka, må tegne abon­ne­ment. Dette er en helt nød­ven­dig ut­vik­ling, sier sjef­re­dak­tør Hilde Haugs­gjerd.

Abonnement

Kultur

Velkommen til Dagens abonnementsservice!

Redaksjonen

kontaktinformasjon