Motet og den tredje vei

POLITIKK

Når det gjelder forholdet mellom KrF og eksempelvis Høyre, vil jeg påstå at både den ideologiske og politiske avstanden er blitt større, mens avstanden til Arbeiderpartiet er blitt mindre.

Den tredje vei – en avvei

synspunkt

Vi trenger et uredd KrF, som står støtt på kristne, bibelske, positive livsverdier også når disse er upopulære. Vi trenger et KrF som våger å stå på barrikadene når det blåser. Hvem vil skape et slikt KrF?

«Fornyelsen» av Kristelig Folkeparti

i fokus

I 20 år har KrF vært opptatt av «fornyelse» og å «åpne» partiet mot nye grupper. Men i stedet for å få flere velgere, har KrF fått færre.

Nå blir det likekjønnet liturgi

kirkemøtet

88 av 115 delegater på Kirkemøtet stemte for innføringen av likekjønnet vigsel i Den norske kirke. 31 stemte for mindretallsforslaget.

Ber menigheter gå i homo-tog

DEN NORSKE KIRKE

Oslo bispedømmeråd oppfordrer byens menigheter til å delta og være synlig i den årlige Pride-paraden. Åpen folkekirke bruker makten de har fått i Oslo.

«Jeg vil igjen gå tur rundt Sognsvann»

eldreomsorg

En mann i Oslo falt og brakk lårhalsen. Dette er ikke uvanlig, men fortsettelsen ble uvanlig. Bydelen anbefalte mannen sykehjemsplass. Han ville imidlertid noe annet. Hans høyeste ønske var igjen å gå tur rundt Sognsvann.

Åpen Folkekirke vant Oslo

kirkevalget

Åpen Folkekirke får inn fem mandater i bispedømmerådet i Oslo. Fra nominasjonskomiteens liste kommer Harald Hegstad og Aud Kvalbein inn.

Tilbake til Arbeiderpartiet

kommentar

For politiske journalister ble årets lokalvalg en spennende affære. Det ligger an til maktskifter i flere større byer, og den nasjonale tendensen hinter om regjeringsskifte om to år.

Politisk arv

dagensdebatt.no

Et uforbeholdent menneskeverd fra livets begynnelse til livets slutt har aldri sluttet å engasjere meg.

Ekteskapssyn ingen hemmelighet

Meninger

Jeg har of­fent­lig gjort rede for mitt syn på det krist­ne ek­te­ska­pet som en pakt mel­lom én kvin­ne og én mann foran de kirke­val­ge­ne der jeg har vært kan­di­dat til bispe­dømme­rå­det, både i 2005 og i 2011, skriver Aud Kvalbein.

Kristent og sekulært språk

Meninger

Fra et kristent ståsted er abortdebatten særlig aktuell fordi det står om tusenvis av barneliv, og fordi vi her står overfor et politisk spørsmål hvor Bibelen gir klar veiledning.