Hauk og due

ISRAEL

Peres var en visjonær politiker, og ga aldri opp troen på at det er mulig å etablere fred.

Sharon hyllet under minneseremoni

Israel

Israels ledere og USAs visepresident Joe Biden hyllet Ariel Sharon under minnemarkeringen for den tidligere statsministeren i Jerusalem mandag.

Sharon begraves mandag

Israel

Is­ra­els tid­li­ge­re stats­mi­nis­ter Ariel Sha­ron be­gra­ves på sin gård sør i Ne­gev-ør­ke­nen i det sør­li­ge Is­rael man­dag.

Sharon begraves mandag

Israel

Is­ra­els tid­li­ge­re stats­mi­nis­ter Ariel Sha­ron be­gra­ves på hans gård sør i Is­rael man­dag.

Palestinere: Sharon var en kriminell

Israel

Mens is­ra­els­ke po­li­ti­ke­re sør­ger over bort­gan­gen til deres tid­li­ge­re stats­mi­nis­ter Ariel Sha­ron lør­dag, be­skri­ver pa­le­sti­ne­re Sha­ron som en kri­mi­nell.

Se bilder av Ariel Sharon

Israel

Et langt militært og politisk liv har tatt slutt. Se bilder fra Ariel Sharons liv i denne bildeserien.

Statsminister Solberg kondolerer ved Sharons død

Samfunn

- Over­for Is­ra­els stats­mi­nis­ter Ben­ja­min Netanyahu og det is­ra­els­ke folk vil jeg ut­tryk­ke min dy­pes­te med­fø­lel­se ved tid­li­ge­re stats­mi­nis­ter Ariel Sha­rons bort­gang, sier stats­mi­nis­ter Erna Sol­berg.

Tanker ved Ariel Sharons bortgang

Israel

Ved Ariel Sha­rons død har en av den mo­der­ne sta­ten Is­ra­els mis­tet en av sine mest fa­sci­ne­ren­de og om­strid­te per­soner.

En kriger og statsmann har lagt våpnene ned

Israel

En av Israels fremste krigere og statsmenn og en av de mest prominente og kontroversielle ledere i Israel er død, 85 år gammel. Ariel «Arik» Sharons livshistorie er langt på vei historien til staten Israel.

- Sharon kjemper for livet

Israel

Is­ra­els tidligere stats­mi­nis­ter, Ariel Sha­ron, kjem­pet fort­satt for livet søn­dag, men le­ge­ne som be­hand­ler ham er pes­si­mis­tis­ke og tror han har kort tid igjen å leve.