– Gi NAV-ere fortrinn på jobbmarkedet

foreslår ny lov

Turid Narvestad har hatt elleve jobber på åtte år. Nå ber hun om en lov som slipper NAV-ere lettere inn på jobbmarkedet.

Ny midtøstenpolitikk

israelkommentar

Skal det internasjonale samfunnet gavne fred og utvikling i regionen, må man først og fremst ta et oppgjør med fiendskapet og krigen mot Israel.

600 flere arbeidsledige i desember

nyheter

Arbeidsledigheten fortsetter å stige. I desember ble 600 flere registrert arbeidsledige, ifølge sesongjusterte tall fra Nav.

11 prosent flere arbeidsledige på ett år

nyheter

79.200 personer er nå registrert som helt arbeidsledige hos Nav. Det er 8.200 flere enn på samme tid i fjor, og omtrent like mange som under finanskrisen.

Europas kriser - vår respons

kronikk

Skulle ikke vi som kristenfolk i Norge også bygge opp samfunnsledere som bidrar til å løse reelle utfordringer? Bibelen er full av eksempler på slike; Daniel, Josef og Ester er blant disse. Hvor er vår tids Daniel`er?

Kraftig økning i arbeidsledigheten

nyheter

Arbeidsledigheten har økt med 7.900 personer det siste året. Økningen i oktober er den største så langt i år.

Arbeidsledigheten stiger

nyheter

Arbeidsledigheten i Norge steg til 4,5 prosent i juni, ifølge nye sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Flere arbeidsledige i juni

arbeidsliv

Nedgangen i oljebransjen gir økt ledighet i Norge. I løpet av juni ble det 700 flere helt arbeidsledige, viser sesongjusterte tall fra Nav.

Solberg: Ingen krise i norsk økonomi

politikk

Vestlandet sliter, men andre områder i Norge går bedre enn før, påpeker statsminister Erna Solberg, som advarer nordmenn mot å tenke for pessimistisk om framtiden.

Økt arbeidsledighet i Norge

nyheter

Arbeidsledigheten i Norge økte med 7.000 personer fra januar til april i år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Venstre og KrF finpusser kravlisten

revidert

Skjerpet kamp mot ledighet, mer til kommunene og større lærlingtilskudd er noen av kravene KrF og Venstre stiller i budsjettforhandlingene denne uken.

Avviser at Russland er en trussel mot Europa

oslosenterets årlige seminar

Lech Walesa ser ikke på president Putin som en trussel mot demokratiene i Europa. Dét tror han derimot at den voksende arbeidsledigheten kan bli.

20.000 spanjoler søker jobb på Ikea

Samfunn

Så mange som 20.000 per­soner har søkt jobb ved et nytt Ikea-vare­hus i Spa­nia. På­gan­gen har vært så stor at nett­ser­ve­ren har kra­sjet, iføl­ge den svens­ke mø­bel­gi­gan­ten.

- Krisen slår inn i norsk økonomi

Samfunn

Stats­mi­nis­ter Jens Stol­ten­berg sier den øko­no­mis­ke kri­sen har slått inn i norsk øko­no­mi, og ad­va­rer mot kon­se­kven­se­ne av en bor­ger­lig re­gje­ring etter høs­tens stor­tings­valg.

Advarer mot å investere i bolig

Samfunn

- Be­ty­de­lig ri­si­ko for at bo­lig­pri­se­ne vil falle i løpet av de neste årene, mener sjeføkonom. Men mange er uenig med ham.

Fire studielån-milliarder til inkasso

Samfunn

I fjor ble 28.000 stu­die­lån sendt til in­kas­so. - Stu­die­lå­net er det førs­te folk mis­lig­hol­der, sier for­bru­ker­øko­nom Hall­geir Kvads­heim.

- Europa kan miste to generasjoner

Samfunn

Tal­le­ne for Spa­nia er trøs­tes­løse. Nes­ten to tre­de­ler av unge under 25 år står uten jobb, den ver­ste si­tua­sjo­nen i hele den krise­ram­me­de euro­so­nen.

Johansen: - Høyre og Frp vil svekke velferden

Samfunn

Ap-sek­re­tær Ray­mond Jo­han­sen vars­ler kamp på alle fron­ter mot Høyre og Frem­skritts­par­ti­et. Han mener de to ut­gjør en blå blokk som vil svek­ke den nors­ke vel­ferds­mo­del­len.