Krekars terrorgruppe er nesten borte

til islamsk stat

Av dokumenter norske myndigheter har fått tilsendt fremgår det at de fleste medlemmene har gått over til Islamsk Stat (IS).