Om å sette spor

utenrikskommentar

Misjonsalliansen ønsker å sette spor av varige resultater – både i enkeltmenneskers liv og i fattige lokalsamfunns evne til å skape en bedre framtid. Vi vil utfordre en systemisk urettferdighet som holder folk nede og som overser de mest sårbare og utsatte.