Skip fant levninger fra styrtet egyptisk fly

utenriks

Et redningsfartøy har funnet levninger etter passasjerer fra Egyptair-flyet som styrtet i Middelhavet i mai, ifølge den egyptiske havarikommisjonen.

Bønn for muslimene

leder

Nå vokser det frem livskraftige, kristne miljø i muslimske samfunn.

Flere spørsmål enn svar

egyptair-styrten

Hva utløste røykvarslerne om bord på EgyptAir-flyet som styrtet i Middelhavet? Det er spørsmålet som etterforskerne nå må prøve å finne svar på.

Rester etter flystyrten funnet i Middelhavet

nyheter

Vrakdeler fra det styrtede EgyptAir-flyet ser ut til være funnet i sjøen over 40 mil sør for den greske øya Karpathos. Sannsynligheten er stor for at flyet ble rammet av terror, ifølge egyptisk minister.

30 egyptere og 15 franskmenn om bord

flyforsvinning

30 egyptere og 15 franskmenn var blant passasjerene på det egyptiske flyet som er forsvunnet over Middelhavet, melder EgyptAir.

– Slutt å forkynne, så blir du satt fri

se video

Misjonæren Beatrice Stockly er kidnappet av islamister for andre gang på fire år. Hun får bare slippe fri hvis hun lover å ikke forkynne.

Tysk innvandringskritiker mener politiet må skyte

nyheter

Lederen for det tyske innvandringskritiske partiet Alternative für Deutschland, Frauke Petry, mener grensepolitiet burde skyte på flyktninger som prøver å komme til Tyskland.

Bibeltime fra vitneboksen

nyhetskommentar

Blogg-pastor og bussjåfør Jan Kåre Christensen tok med seg sin velbrukte bibel da han i går tok plass i vitneboksen i sal 519 i Oslo tingrett. Rettens medlemmer, tilhørerne og pressen i den knøttlille og overfylte rettssalen ble vitne til noe så sjeldent som en teologisk debatt om skilsmisse og gjengifte.

Overfallene i Köln koster politisjef jobben

nyheter

Politisjefen Köln må gå etter overfallene i den vesttyske byen på nyttårsaften. Slovakia vil ha et ekstraordinært EU-toppmøte om hendelsen.

18 asylsøkere involvert i vold i Köln

nyheter

Asylsøkere var blant dem som var involvert i volden i den tyske byen Köln nyttårsaften, opplyser landets innenriksdepartement.

Mener verden blir et stadig bedre sted

nyheter

Selv om mange vil huske 2015 som et år preget av krig, terror og flyktningkrise, blir verden stadig fredeligere, mener Harvard-psykologen Steven Pinker. Andre er mindre optimistiske.

Israels oljeeventyr

Israel

De rødgrønne har holdt den israelske oljeindustrien på en armlengdes avstand.

USA stenger flere ambassader i Afrika

Samfunn

Fryk­ten for ter­ror­an­grep har fått USA til å sten­ge flere am­bas­sa­der også i Øst-Afri­ka. 19 uten­riks­sta­sjo­ner hol­des stengt den neste uka.

Det hjarta er fylt av

Meninger

Eg er ikkje like rask til å dele evan­ge­li­et om Jesus med folk eg møter, som eg er til å for­tel­je om barne­bar­net. Dét er eit pa­ra­doks.

Tilbyr milliondusør for terrorledere

Samfunn

USA ut­lo­ver 23 mil­lio­ner dol­lar i dusør for opp­lys­nin­ger som kan bidra til på­gri­pel­sen av le­der­ne for fem mi­li­tan­te ter­ror­grup­per i Nord- og Vest-Afri­ka

UD godkjenner sin egen innsats i Algerie

Samfunn

Uten­riks­de­par­te­men­tet mener det hånd­ter­te ter­ror­si­tua­sjo­nen i In Aménas i Al­ge­rie «på en god måte», iføl­ge de­par­te­men­tets egen eva­lu­e­ring.

- Mokhtar Belmokhtar drept nord i Mali

Samfunn

Sol­da­ter fra Tsjad skal ha drept Mokh­tar Bel­mokh­tar, man­nen som sto bak gis­sel­ak­sjo­nen mot gass­an­leg­get In Aménas i Al­ge­rie, der fem nord­menn var blant de 40 som drept.

- De representerte det beste vi har

Samfunn

En rørt Stat­oil-sjef Helge Lund talte for de på­rø­ren­de under sørge­sam­lin­gen for de fem nors­ke ter­rorof­re­ne i Hå­kons­hal­len i Ber­gen.

Siste Statoil-ansatte bekreftet død

Samfunn

Den siste av de fem sav­ne­de nord­men­ne­ne etter ter­ror­an­gre­pet på Stat­oils an­legg i Al­ge­rie, Vic­tor Sne­berg (56), er be­kref­tet død.

Al-Qaida popper opp der det er krig

Samfunn

Pa­kis­tan er fort­satt epi­sen­te­ret for mi­li­tant isla­mis­me, men om­rå­der med kaos og krig vir­ker som mag­ne­ter på al-Qa­i­das hel­li­ge kri­ge­re.

- Må ikke la terrorisme styre oss

Samfunn

Stats­mi­nis­ter Jens Stol­ten­berg (Ap) kal­ler an­gre­pet i Al­ge­rie det mest al­vor­li­ge an­gre­pet på nors­ke in­ter­es­ser i ut­lan­det noen­sin­ne. Stat­oil for­be­re­der seg på dår­li­ge ny­he­ter om de fem sav­ne­de nord­men­ne­ne.

Gisseltakerne hevder at det ble forhandlet

Samfunn

Grup­pen som sto bak gis­sel­ak­sjo­nen ved gass­an­leg­get i Al­ge­rie, hev­der at det på­gikk for­hand­lin­ger da al­ge­ris­ke sik­ker­hets­styr­ker gikk til an­grep.

Eide: - Et håp om at vi kan få flere ut i live

Samfunn

Tre døgn etter at de isla­mis­tis­ke ter­ro­ris­te­ne slo til mot gass­an­leg­get i Al­ge­rie, har yt­ter­li­ge­re to nord­menn red­det seg ut. Men fort­satt vet ikke UD hvor seks nors­ke Stat­oil-an­sat­te be­fin­ner seg, eller om de er i live.

Belmokhtar tilbyr seg å bytte gisler

Samfunn

Den an­tat­te hjer­nen bak gis­sel­dra­ma­et i Al­ge­rie, Mokh­tar Bel­mokh­tar, til­byr seg å løs­late de ame­ri­kans­ke gis­le­ne i bytte mot en egyp­ter og en pa­kis­ta­ner i ame­ri­kansk fan­gen­skap.

En Statoil-ansatt i sikkerhet

Samfunn

En norsk Stat­oil-an­satt har i løpet av nat­ten kom­met i sik­ker­het i Al­ge­rie. Si­tua­sjo­nen er fort­satt uav­klart for de andre åtte.

Eide: - Aksjonen pågår fortsatt

Samfunn

Uten­riks­mi­nis­ter Espen Barth Eide (Ap) sier ak­sjo­nen ved gass­an­leg­get ikke ser ut til å være av­slut­tet og at han ikke har fått noen ny in­for­ma­sjon om de nors­ke gis­le­ne.

15 utlendinger har rømt i Algerie

Samfunn

15 utlendinger som har vært holdt som gisler på et gassanlegg i Algerie, har unnsluppet fra gisseltakerne, melder nyhetsbyrået AFP, som siterer en algerisk TV-kanal.