Blodig angrep mot marked i Nairobi

Samfunn

Minst ti personer ble drept og nærmere 70 såret da to bomber eksploderte på et travelt marked i Kenyas hovedstad Nairobi, melder kenyanske myndigheter.

PST bekymret over Somalia-reisende

Samfunn

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er kjent med at ytterliggående islamister har reist fra Norge til Somalia for å kjempe sammen med al-Shabaab.

Minst 16 drept i angrep mot somalisk politistasjon

Samfunn

Minst 16 men­nes­ker ble drept av yt­ter­lig­gå­en­de isla­mis­ter som åpnet ild inne på en po­liti­sta­sjon i So­ma­lia tirs­dag. Blant de drep­te skal det være både po­liti­folk og si­vi­le.

Al-Shabaab med nye trusler mot Kenya

Samfunn

Den so­ma­lis­ke isla­mist­or­ga­ni­sa­sjo­nen al-Sha­ba­ab, som tar på seg an­sva­ret for ter­ror­an­gre­pet i Ke­nyas ho­ved­stad for halv­an­nen uke siden, truer Kenya med nye ter­ror­an­grep.

Åtte fengslet etter terroren i Nairobi

Samfunn

Ke­ny­ans­ke myn­dig­he­ter hol­der åtte per­soner fengs­let etter an­gre­pet mot et kjøpe­sen­ter i Nai­ro­bi. Ter­ror­grup­pen al-Sha­ba­ab truer med nye an­grep i Kenya.

Al-Shabaab: - Vi har flere gisler i kjøpesenteret

Samfunn

Al-Sha­ba­ab hev­der at grup­pa fort­satt hol­der gis­ler fan­get inne kjøpe­sen­te­ret i Nai­ro­bi. Ak­sjo­nen synes ikke å være over selv om myn­dig­he­te­ne har hev­det at de har full kon­troll.

Ti arrestert i skytedramaet i Nairobi

Samfunn

Ti per­soner er ar­res­tert og mis­tenkt for med­virk­ning til skyte­dra­ma­et ved et kjøpe­sen­ter i Nai­ro­bi. De ti satt man­dag i avhør hos po­li­ti­et i Kenya, opp­lys­te lan­dets in­nen­riks­de­par­te­ment.