Jesus fører middagsbord-samtale

Prekenhåndboka

Lignelsen i dette avsnittet er en typisk rabbinsk lignelse av det slaget som det fins mange av i rabbinsk litteratur fra Jesu tid.

Ættetavlenes budskap

Kristenliv

Jeg ser ikke på skapelsesberetningen, og langt mindre ættetavlene, som poesi. Men jeg tror vi står i fare for å presse tekstene hvis de leses som en slags journalistisk fortelling om nøyaktig når og hvordan Gud skapte verden.