Fake news om KrF

debatt

I noen kristne TV- kanaler er det påstått at det var en KrF-er som avgjorde utfallet da loven om selvbestemt abort ble vedtatt i 1978. Det er uriktig.

Kampen om vår kristne arv

Samfunn

Partiet De Kristne (PDK) blei stifta for å virke fram dei grunnleggande verdiane som har gjort Norge til eit trygt, stabilt og framgangsrikt samfunn gjennom generasjonar. Ein del av desse verdiane har dei siste åra blitt tatt frå oss gjennom lovendringar og vi har no lover som for ein eller to generasjonar sidan var heilt utenkelege.

Vil Frp endre abortloven?

TVILLINGABORT

KrF mener stortingsflertallet på et altfor tynt grunnlag godkjente tvillingabort i Norge tidligere i år. Vi vil ha omkamp for tvillingene i mors liv!

En uforståelig selvmotsigelse

lederartikkel

Trusler mot aborttilhengere er med på å gi ja-til-livet-bevegelsen et ekstremismestempel den verken trenger eller fortjener.

Retten til reservasjon

debatt

Dette er noe vi må etterstrebe, fordi den enkeltes samvittighetsfrihet er ukrenkelig.

Det muliges tyranni

lederartikkel

Mennesket kan fort bli sin egen verste fiende, ikke minst hvis vi lar det teknologisk mulige styre politikken.

Vi trenger en debatt om tvillingabort

synspunkt


Det finnes tungtveiende grunner til at tvillingabort verken er etisk eller medisinsk forsvarlig. Stortingsflertallet har på et altfor tynt grunnlag slått fast at de vil godkjenne denne praksisen i Norge.

– Tvillingabort et vanskelig etisk spørsmål

ABORT

Vurderingen av at abortloven gir adgang til tvillingabort har vært et vanskelig etisk spørsmål, medgikk statsminister Erna Solberg i spørretimen på Stortinget.

Vil ha eggdonasjon og tidlig ultralyd

politikk

Aps utkast til partiprogram nevner for første gang bioteknologi, og det skjer i samme, lille kapittel som handler om «reproduktiv helse» og abort.

Fire av fem aborter gjøres med piller

ABORT

Over 80 prosent av alle planlagte aborter blir utført ved hjelp av medikamenter, viser en ny undersøkelse. Kun to av ti gjøres kirurgisk.

Hallaråker, Enstad og PDK

POLITIKK

Det er med stigende undring jeg leser angrepene fra Hallaråker (20.12.) og Enstad (21.12.) på Partiet De Kristne.

Abortsaken lærte Hagen å ta regi

BOKANMELDELSE

Hvis man ser bort fra omtalen av Alvheim, er det lite avtrykk den kristenkonservative delen av Frp har satt i partiets historie. Tvert imot blir det sagt at Siv Jensen har foretatt en liberal dreining av partiets politikk.

Når barrikadane blir brotne

DEN NORSKE KIRKE

«Vi fikk partnerskapsloven og deretter nåværende ekteskapslov, og da er det vigsel som er det relevante svaret når vi skal anerkjenne homofiles samliv.»

Lærdommer etter Per Lønning

LEDERARTIKKEL

Med sine evner og sin vilje til å stå opp for det han mente, ble han en markant lederskikkelse.

Fornyelse i revers?

kristelig folkeparti

Hva er dette for slags absurditet? Hvem har rett til å skille mellom kristne med en slik karakteristikk?

Kirker delt i synet på abort

abort

Fulata Moyos syn på abort er preget av møtet med en voldtatt, høygravid 14-årig kvinne i Thailand.

Sjelden tema i Norge

abortloven

– Den norske kirke har ikke behandlet spørsmålet i nyere tid, sier avdelingsdirektør Paul Erik Wirgenes i Kirkerådet.


Flertall krever samtale før abort

undersøkelse

Seks av ti nordmenn mener at det bør innføres obligatorisk rådgivningssamtale for kvinner som ønsker abort.

Hvor annerledes får man være?

i fokus

Vi lever i et merkelig samfunn. Et som ofte har totalt motsatt forhold mellom hva det på den ene siden sier og det på den andre siden faktisk gjør.

Børre Knudsens gravstein veltet

pinseaften

Pinseaften ble flere graver i Troms skjendet. Blant flere gravsteiner som ble veltet, var monumentet på Børre Knudsens grav.

Er fast refleksjonstid så ille?

debatt

Min konklusjon er, mellom anna ut frå desse to døma: Refleksjonstid for dei som er i tvil, er eit stort gode. Menneskeliv kan bergast, og mødre kan bli lukkelege.

Fosterreduksjon demaskerer aborttragedien

i fokus

De siste ukene har det heldigvis vært skrevet mye om søskenabort etter at Justisdepartementet uttalte at fosterreduksjon er innenfor dagens abortlov. Den pågående debatten demaskerer effektivt abortlovens tragedie. Når en flerling skal «velges bort» – fratas livet, går det konkret opp for folk at abort alltid handler om å fradømme et menneske med unike egenskaper livet.

Nei til søskenabort

FOSTERREDUKSJON

Den som har fulgt med i den politiske utviklingen hos partiene på Stortinget, ser at det nå ikke er nevneverdig forskjell mellom Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet i etiske spørsmål.

Asle Toje og kirken

synspunkt

Kirken svarer ikke på eksistensielle spørsmål, tror ikke på sitt eget budskap, og snakker som en hver terapaut ville ha gjort.

Signér oppropet mot fosterreduksjon

helse

Justisdepartementet har klarert for helse- og omsorgminister Bent Høie at fosterreduksjon er innefor dagens lovverk. Dette har skapt sterke reaksjoner fra tvillingforeldre i hele Norge. Nå setter Menneskeverd i gang et opprop som skal få helseministeren til å endre kurs.

Verken til høyre eller til venstre

leder

De interessene Hareide skal forene er såpass forskjellige at partilederen hele tiden må være svært bevisst på hva han sier og hvordan han sier det.

Høie vil tillate tvillingabort

abort

Helseminister Bent Høie (H) vil ikke gå i dialog med Senterpartiet og KrF for å forby tvillingabort. Han vil ikke røre abortloven.

Når den ene tvillingen må dø

LEDERARTIKKEL

Departementets avklaring bidrar først og fremst til å understreke at dagens abortpraksis er etisk uforsvarlig.

Gravide kan få fjernet ett av to tvillingfostre

nyheter

Da abortloven ble vedtatt, kunne ikke en kvinne velge hvor mange barn hun ville bære fram. Abort ble et spørsmål om enten- eller. I dag er det imidlertid mulig å fjerne ett av to eller flere fostre. Såkalt foster-reduksjon.

Bibel, kirke og politikk

kronikk

I valget mellom en kirke som taler profetisk og en som bare pludrer, skal man ikke lure på hva maktstrukturene foretrekker.

Frykten for å provosere

Leder

Det synes å være en trend at flere, også nyere, kristne sammenhenger inntar en lav profil på den offentlige arenaen.

Aktiv dødshjelp - en trussel mot individet og samfunnet

Synspunkt

Mer enn noen gang er samfunnet vårt truet av ideologiske strømninger, der grunnleggende verdier vårt samfunn har vært tuftet på er under hardt press og langt på vei står for fall. Dette kommer ikke minst til syne i spørsmålet om aktiv dødshjelp.

Når vi tar livet i egne hender

leder

Forståelsen av at det er Gud som har gitt oss livet, er en god buffer mot å vurdere mennesket i et nytteperspektiv.

Levende folkekirke?

debatt

Denne artikkelens utfordring er primært til styringsgruppa i Levende folkekirke, og dernest til alle som er urolige for Den norske kirkes framtid.

Hvem er mest tolerante?

Kristenliv

Toleranse handler om å tåle andre standpunkter enn sine egne. Konservative kristne som har vokst opp i de siste tiårenes Norge vet en del om det.

KrFU krever nullvisjon for aborter

abort

– Unge kvinner må få ordentlig informasjon om hva en abort faktisk innebærer, sier Ida Lindtveit, nestleder i KrFU. Hun utfordrer andre partier til å 
samarbeide om å senke aborttallene.

– Alle er kassable

abortkamp

Niels Christian Geelmuyden er journalist, forfatter og skribent.

– Det går an å adoptere bort et barn

abortkamp

Sunniva Bøthun (17) fra Os sør for Bergen er abortmotstander og skoleelev. Hun har blant annet skrevet avisinnlegg mot abort.

– Null rettigheter

abortkamp

Liv Kjersti S. Thoresen er generalsekretær i Menneskeverd, Norges eneste livsvernorganisasjon som arbeider for livsrett, likeverd og livshjelp.

– Mange er alene om avgjørelsen

abortkampen

Marianne Mjaaland er lege og forfatter. Hun har blant annet skrevet boken 13. uke som drøfter abortspørsmålet og førte til debatt. Mjaaland har fortalt at hun selv både har utført og tatt aborter.

Abortkampen som stilnet

abort

Det er 40 år siden norske kvinner 
fikk ta abort av sosiale grunner. 
KrF sliter fortsatt med å finne 
et godt alternativ til abortloven.

Dagens profil

debatt

Hittil har jeg vært trygg på den profil Dagen har tilkjennegitt i lederartiklene, men et par ledere siste uke har gjort at jeg undres noe.

Kristen = borgerlig?

kommentar

Da er det slett ikke sikkert at KrF alltid vil finne seg mest til rette på høyresiden, skriver Tarjei Gilje.

Fosterets rettsvern

leder

Det er altså en fosterfordrivelse som har funnet sted. Det er grunn til å håpe at abort-saken i Trondheim kan føre til fornyet debatt om hvorvidt lovverket kun bør ivareta kvinnens rettigheter knyttet til svangerskapet, eller om også fosteret har et eget rettsvern i svangerskapets 12 første uker, skriver Dagen på lederplass.

Bispe-nei til sorteringsparagraf

HØRING

Senabort på grunn av alvorlig sykdom eller kromosomfeil bør ikke være lov, mener biskop Atle Sommerfeldt.

KrF og 
lovverket

debatt

– Det er helt rett at det nå er viktig å fokusere på arbeid med bioteknologiloven, men det betyr ikke at kampen mot abortloven og den nye ekteskapsloven må avlyses.

Børre-bølge over kino-Norge

Kultur

Siden premieren fredag er antallet visningssteder på «En prest og en plage» mer enn fordoblet. Over 5000 mennesker har sett filmen og skapt den rene Børre-bølgen.

Rådgivning og livredning

Meninger

Alle som ar­bei­der for at abort­tal­le­ne skal bli la­vest mulig, for­tje­ner å bli heiet på. Amathea råd­giv­nings­tje­nes­te for gra­vi­de er blant dem som fak­tisk bi­drar til å re­du­se­re tal­le­ne. Der­med dri­ver de liv­red­den­de ar­beid, skriver Dagen på lederplass.

Abortkamp mellom idealisme og pragmatisme

Meninger

I stadig større grad ser vi en ge­ne­ra­sjon med po­li­ti­ke­re som har vokst opp etter at abort­lo­ven tråd­te i kraft. Den har vært et pre­miss i den po­li­tis­ke de­bat­ten så lenge de har levd, skriver Tarjei Gilje.

Ny abortkamp på kvinnedagen

Samfunn

Kampen mot legers adgang til å reservere seg mot aborthenvisning kan føre til rekordoppslutning i 8. mars-togene landet rundt.

SV mobiliserer mot reservasjonslegene

Samfunn

Sosialistisk Venstreparti tapte delmål i slaget mot reservasjonsmuligheten for fastleger. - Nå må vi mobilisere før regjeringens lovforslag, sier partileder Audun Lysbakken.

- Ingen ønsker høye aborttall

Samfunn

Geir Lippestad mener debatten om reservasjonsrett er viktig, men en mulig avsporing fra de høye aborttallene. I dag ble han og kona Signe tildelt Livsvernsprisen 2014.

Reservasjonspraksis på Bø legesenter

Kristenliv

- Svært mange, også vi, har inn­tatt det stand­punkt at men­neske­li­vet star­ter ved unn­fan­gel­sen, og dette livet har samme men­neske­verd som alle andre men­nes­ker, skriver Magnar Kleiven.

Uvilje til etisk refleksjon

Meninger

For andre gang på bare tre uker hadde KrFs nestleder Dagrun Eriksen på NRK1 torsdag kveld fått den krevende rollen å forsvare en av KrFs klareste seire i samarbeidsavtalen med regjeringspartiene. Nok en gang gjorde hun en rosverdig innsats i et vanskelig landskap.

Kristent og sekulært språk

Meninger

Fra et kristent ståsted er abortdebatten særlig aktuell fordi det står om tusenvis av barneliv, og fordi vi her står overfor et politisk spørsmål hvor Bibelen gir klar veiledning.

Irland foreslår oppmykning av abortloven

Samfunn

Den irske regjeringen foreslår å åpne for abort dersom morens liv er i fare. Men saken deler regjeringspartiet, og flere lovgivere er imot enhver oppmykning av abortloven.

Abortbølger i Høyre

Meninger

At Høyre for­sø­ker å bygge skran­ker mot økte abort­tall som følge av frem­ti­dig tek­no­lo­gi, er ros­ver­dig.