Sverige regner med færre asylsøkere

Sverige

EUs strenge innvandringspolitikk gjør at Sverige forventer at antall asylsøkere stabiliserer seg på et relativt lavt nivå.

Avgjort hvem som blir ny Oslo-Biskop

Den norske kirke

Elleve av Kirkerådets femten medlemmer gikk inn for Veiteberg. Avtroppende biskop Ole Christian Kvarme er fornøyd med valget.