Blir ekstra bispekandidat

bispenominasjon

Sokneprest på Nøtterøy, Inger Bækken, er lettet over at Øystein Magelssen ble nominert som ekstra bispekandidat.