«Hva ville Lilletun gjort?»

pride-krisen

KrF-leder Knut Arild Hareide angrer ikke på sin Pride-opptreden 25. juni, men innser at han kunne 
kommunisert bedre internt.

Vil involvere pårørende

rusomsorg

Trond Eriksen mener pårørende er en undervurdert ressurs i behandlingsløpet til rusavhengige. Nå tar Evangeliesenteret grep for
 å ivareta denne gruppen på en bedre måte.

Historiefortelleren

Inspirasjon

Bjørn Gjellum elsker musikk og litteratur, gjerne historisk lesning. Og så forteller han ofte andres historier. Her er hans egen.

Skredder Hanne følger Guds mønster

forvandling

Hanne Sørmo ante ikke at det gikk an å bli frelst fra rus og elendighet. Nå er hun er bibelskolerektor, og torsdag taler hun på Evangeliesenterets sommerstevne på Østerbo.

Med sommerjobb for Jesus

til tjeneste

På kort varsel påtok 16 unge ledere seg ansvaret for ungdomsarbeidet på Evangelisenterets landsstevne. Å gi bort en ferieuke har de ingenting imot.

Nå har Brian fått livslysten tilbake

evangeliesenterets landsstevne

Da Brian Lee Debinder kom til Evangeliesenteret i vinter hadde han et par sandaler, to poser med eiendeler og ellers ingenting. Nå har livet snudd for 52-åringen.

Evangeliesenteret samler troppene

Kristenliv

Det år­li­ge nett­verk­s­tref­fet ar­ran­ge­res på Øster­bo de neste da­ge­ne, og kon­su­lent Ole Hol­men slår fast at det er blitt en vik­tig arena for den krist­ne ru­som­sor­gen.

Gir aldri noen opp

Kristenliv

Lise Karlsen medgir at jobben med rusavhengige gir skuffelser. Men Jesus ville ikke gitt opp mennesker, så det gjør ikke hun heller.