Gud gir gode gaver

ANDAKT

Jesus døde både for deg og dem. Han frelser alle som kommer til Ham. 
Kommer du?

Veien er åpnet

ANDAKT

Så kan vi da, brødre, i kraft av Jesu blod med frimodighet tre inn i helligdommen. Han har innviet en ny og levende vei for oss dit inn gjennom forhenget, det vil si hans jordiske legeme. (Hebr. 10,19–20)

Håpet som lever

ANDAKT

«Siden vi har et slikt håp, går vi fram med stor frimodighet» (2Kor 3,12).

Rammer som gir vekst

ANDAKT

«Men for oss er det én Gud, vår Far. Alt er fra ham, og til ham er vi skapt. Og det er én Herre, Jesus Kristus. Alt er til ved ham, og ved ham lever vi» (1Kor 8,6).

Velprøvd hjertemedisin

andakt

«Hjertet er mer svikefullt noe annet», sier profeten Jeremia (Jer 17,9).

Fullfør din tjeneste!

ANDAKT

«Se til at du fullfører den tjenesten du har fått for Herren» (Kol 4,17).

Tjener eller Herre?

ANDAKT

«Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre. Lev da i ham, vær rotfestet i ham og bygd på ham!» (Kol 2,6).

Bør

andakt

Det Jesus bar en gang for alle på Golgata, kan du ikke bære.

Slipp taket

andakt

Da er det så mye som faller på plass.

Kunne Jesus redde Peter?

andakt

Sett med det blotte øye, var det kanskje ikke mye til redning Peter ble tilbudt. Slik han selv stod i fare for å drukne i kampen mot bølgene, stod Jesus selv i den samme faren.

Gjem i hjertet

andakt

«Men Maria tok vare på alle disse ordene og grunnet på dem i sitt hjerte.» Lukas 2:19

Lam

andakt

Så stor er kraften av det Jesus gjorde på korset, at Han helbreder også i dag.

Hør evangeliet

andakt

Da holder troen seg frisk, da lever vi ikke av oss selv, eller under fordømmelse, eller bundet til synd vi ikke vil se.

Kontakt

andakt

«Hvis dere vender om
 og holder dere i ro,
 da skal dere bli frelst.
 I stillhet og tillit skal deres styrke være.»

Våre evner er av Gud

andakt

Alle evnene til dem som har gjort og gjør fantastiske ting er gitt dem av Gud. Og Gud alene kan skape av intet, bare ved å si et ord.

Bare uvitenhet?

andakt

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.» (Johannes 14,6)

Nytt håp og nytt liv

andakt

«…alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.», står det i Johannes 1,12.

Misjonærens bekymring

andakt

«Foruten alt annet har jeg det som daglig ligger over meg: omsorgen for menighetene» (2Kor 11:28).

Gud er ingen brusautomat

andakt

Gud er ingen brusautomat. Han er Gud. Derfor er det med ærefrykt og forventning jeg legger mine bønneemner fram for ham.

Jobs voksne barn

andakt

«Kanskje mine sønner har syndet og sagt Gud farvel i sitt hjerte» (Job 1:5). 


«Å velte veier»

andakt

«Velt alle dine veie og all din hjertesorg på ham som evig eier den hele himlens borg.»

Gjennom ild og vann

andakt

Når du går gjennom elver, skal de ikke overskylle deg. Når du går gjennom ild, skal du ikke svies» (Jes 43:1–2).

Bekymret?

andakt

«Vær ikke bekymret! … Hver dag har nok med sin plage» (Matt 6:34).

Nestekjærlighetens ansikt

andakt

«Hva kjærlighet er, har vi lært av at Jesus gav sitt liv for oss. Så skylder også vi å gi vårt liv for våre søsken.» 1.Joh. 3,16.

Halleluja!

andakt

Hallelujastemningen i himmelen virker spontan, og den griper oss.

Nesten en kristen?

andakt

«Tror du på profetene, kong Agrippa? Jeg vet at du tror. Agrippa sa til Paulus: Det er like før du får overtalt meg til å bli en kristen.» Ap.gj. 26,28.

Bønn gir styrke

andakt

«Dere har ikke fordi dere ikke ber», er en alvorlig påminnelse i Jakobs brev 4,2.

Har du hørt den ultimate peptalken?

videoandakt

I denne andakten deler Karl-Johan Kjøde, generalsekretær i Laget (NKSS), noen tanker om misjonsbefalingen og hvordan den kanskje er det ”hellige sparket i ræva” vi i Norge trenger.

Skjul ikke noe

andakt

«Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud!» Ef. 6,18.

Fred på jorden?

andakt

«Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.» Joh. 14,27.

Grepet av Gud

andakt

«Si meg hvordan vet du at du alltid har tak i Gud?» Etter en betenkningstid svarer han: «Jeg vet det ikke alltid, men jeg vet at han har tak i meg!» Han var grepet av Guds evige armer.

Følg meg!

andakt

Jesus sa til ham: ‹Følg meg!› Og han reiste seg, forlot alt og fulgte ham.» Luk. 5.

Gud er grensesprengende

andakt

Lever du et grensesprengende liv? I denne andakten tester David Haddeland, Daglig leder i Ny Generasjon, sine grenser med å spise en habanero-chili.

Vinduer i våre liv

andakt

«Slik ville han la deg forstå at mennesket ikke lever bare av brød; mennesket lever av hvert ord som kommer fra Herrens munn» (5.Mos 8,3).

Du blir ikke lurt!

andakt

Den som leser evangeliene kan være trygg på ikke å bli lurt. Fakta bekrefter troen.

Lederskap i særklasse

andakt

«For Herren var med Josef. For Herren lot alt han gjorde, lykkes for ham» (1Mos 39,23).

De som ble stående

andakt

«Ingen kan komme til meg uten at det blir gitt ham av min Far» (Joh 6,65).

Troverdige vitneutsagn

andakt

«Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Vi taler om det vi vet og vitner om det vi har sett, men dere tar ikke imot vårt vitneutsagn » (Joh 3,11).

Vi skal fortelle et større «ja»

videoandakt

Daglig leder i Tro & Medier (tidligere Familie & Medier), Jarle Haugland, deler noen tanker om hvordan vi kan møte mennesker på en god måte.

Bli i det Jesus lærte

andakt

«Den som ikke blir i Kristi lære, men går ut over den, er uten Gud» (2 Joh v.9).

Apostelen Johannes

andakt

«Jeg, Johannes, er den som hørte og så alt dette » (Åp 22,8)

Følelsene er sjelens speil

andakt

«Jeg er trett av å klage. Jeg dynker mitt leie med tårer hver natt, sengen drypper av gråt» (Sal 6,7).

Bevisene avgjør

andakt

«Det er evangeliet om hans Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, kommet som menneske av Davids ætt, ved hellighets Ånd stadfestet som Guds mektige Sønn ved oppstandelsen fra de døde» (Rom 1,3)

Måltid

andakt

«Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg.» Åp 3:20

Ved døren

andakt

«Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg.» Åp 3:20.

Vi er kalt til å tjene, ikke kreve

videoandakt

Daglig leder i Tro & Medier (tidligere Familie & Medier), Jarle Haugland, deler noen tanker om hvordan vi kan møte mennesker på en god måte. Tips nr 4 er: Vi er kalt til å tjene, ikke kreve.

En mann etter Guds hjerte

videoandakt

I denne andakten deler Christian Lilleheim noen tanker om hva det vil si å være en mann etter Guds hjerte.

Spør Ham

ANDAkt

Spørsmålet er viktig. For Jesus trenger seg ikke på. Men Han kommer gjerne om vi spør.

Hvordan flørte seriøst?

videoandakt

Er det egentlig mulig å unngå såra følelser når jenter og gutter skal kommunisere? I denne andakten deler Maria Celine Lundeby noen tanker om seriøs flørting. Hvordan flørte seriøst?

Korreksjon

andakt

I Matteus 5,37 står det: 
La et ja være ja og et nei være nei! Alt som er mer enn det, er av det onde.

Amerika

andakt

Du lengter etter å bli frelst, men skjuler det ved å anklage kristne.

Tannlegebrøl

andakt

Tenk hvor fint det hadde vært om alle levde etter denne bibelske ordlyden.

Tjenersinn

andakt

Jeg er bibellærer, dere har andre oppgaver. I Guds øyne er vi «medarbeidere» (1Kor 3:9).

En omvendt student

ANDAKT

«Jeg skjøv Gud til side. Glemte ham. Sluttet å be, sluttet å lese i Bibelen, sluttet å være med.»

Guds rike hører de hjelpeløse til

andakt

«La de små barn komme til meg, hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til. Sannelig sier jeg dere: Den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, skal slett ikke komme inn i det!» Mark. 10,12–15

Din livsfilosofi

andakt

«Jeg ventet på at livet en dag for alvor skulle begynne. Men alle disse dagene som kom og gikk, ikke visste jeg at det var selve livet.»

Jesus banket på

andakt

«Her er jeg. Jeg står utenfor døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid med ham og han med meg.» (Jf. Åp 3:20.)

Ararat preker

andakt

Synet av det imponerende Ararat frelser ingen, det er sant nok. Det gjør heller ikke synet av norske høyfjell. Men Gud kan la fjellene «preke»!

Skryte av Nansen?

andakt

Jeg leste nettopp på nettet noen utdrag fra en bok av Fridtjof Nansen. Det var drøy kost. Her tok han meget bestemt avstand fra kristendommen.

Åpen for alle

andakt

«Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, som ingen kan stenge.» Åpenbaringsboken 3,8

Noe nytt skjer

andakt

«Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke?» Jesaja 43,19.

Ikke bare festdager

ANDAKT

«Dette er dagen som Herren har gjort, la oss juble og glede oss på den!» Salme 118,24

«Bestemor lyg ikkje»

andakt

«Det er et troverdig ord og vel verdt å ta imot, at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største» (1Tim 1:15).

Et trosvitne

andakt

«For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» Joh. 3,16.

Jesus lever!

andakt

Det evige håpet har som forutsetning at kristendommen baserer seg på virkelige hendelser.

Åndens komme og disiplenes utsendelse

prekenhåndboka

I det norske folkedypet er det forholdsvis mange som ikke vet hva de skal svare hvis de får spørsmål om hvorfor kristne kirker feirer pinse. Svaret er at de kristne kirkene feirer pinse fordi Guds Hellige Ånd kom til disiplene og satte dem i stand til dem til å begynne å kalle hedninger og jøder til saliggjørende tro.

Gud lyver ikke!

andakt

«Men den som ikke tror Gud, har gjort ham til en løgner, for han har ikke trodd på Guds eget vitnesbyrd om sin Sønn» 
(1.Joh 5,10).

Hva er sannhet?

andakt

«Jeg skriver ikke til dere fordi dere ikke kjenner sannheten, men fordi dere kjenner den og vet at ingen løgn kommer fra sannheten» (1.Joh 2,21)

Samlere blant oss

andakt

Men Gud sa til ham: «Uforstandige menneske! I natt kreves din sjel tilbake. Hvem skal så ha det du har samlet?» (Luk 12,20).

Hvorfor synger kristne så mye?

videoandakt

Fordi Gud fortjener det, fordi musikk er et universelt språk og fordi vi kan erfare Guds nærvær.

Det som ligger foran

andakt

«Vi har vårt borgerskap i himmelen, og derfra venter vi Herren, Jesus Kristus, som frelser.»

Rikdom som ikke forgår

andakt

Og han sa til dem: «Ta dere i vare for all slags grådighet! For det er ikke det en eier, som gir liv, selv om en har overflod» (Luk 12,15). 


Dimensjonen som gikk tapt

ANDAKT

«For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige» (Kol 1,16).

Er troen din en privatsak?

andakt

Hvorfor er det viktig for kristne å vite hva eller hvem vi tror på? Er ikke troen en privatsak?

Omformeren

andakt

Jesus er en omformer.

Evangeliet

andakt

For evangeliet er større enn oss, større enn livet, det er livbøyen som omgir oss.