Finne hvile

andakt

«Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel.» Matt. 11,28–29

Forholdet til Jesus?

andakt

«Jesus meg selv jeg deg bringer, legger meg ned for din fot. At du meg evig skal eie, jeg er jo kjøpt med ditt blod.»

Målet

ANDAKT

Søke

ANDAKT

Full beskyttelse

ANDAKT

I Johannes 10,29 står det om den som følger Jesus: «Min Far, som har gitt meg dem, er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av min hånd.»

Befridd av Jesus

ANDAKT

«For det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus.» (Rom 3,22–24)

Senk ned pøsen!

ANDAKT

Kjære medreisende. Guds kjærlighets hav er rundt omkring deg. Senk ned pøsen!

Narren og lorden

ANDAKT

En dag gav lorden narren en kjepp og sa at han skulle beholde den til han traff på en større dåre enn ham selv.

En brølende løve

ANDAKT

Djevelen omtales i Bibelen som en brølende løve. Poenget er den evnen han har til å skape frykt.

«Stå ham imot, faste i troen»

ANDAKT

Løsningen ligger i å leve i lyset fra Guds ord, glede seg over Jesu frelsesbudskap og daglig be om å bli bevart i troen, håpet og kjærligheten.

For å tjene og gi

andakt

I en tid da det ropes etter dugnadsvilje og ulønnet innsats i menigheter og foreninger, gjelder det å søke inspirasjon og motivasjon på riktig sted.

Jeg forsaker djevelen

andakt

«Er verdens fyrste vred og vil oss støte ned, han ingenting formår fordi alt dømt han går. Et gudsord kan ham binde».

Luther og djevelen

andakt

Djevelen ble nok nedkjempet av Jesus på korset, men helt til den siste dag gjør han sitt «beste» for å myrde og ødelegge.

«Styggmannen»

ANDAKT

Vi må ikke la oss smitte av tidens vantro så vi bare smiler av mørkemaktene eller skammer oss ved Bibelens verdensoppfatning.

Grunnvollen

ANDAKT

«Ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som alt er lagt, Jesus Kristus.» 1.Kor. 3,11.

«Ingen bryr seg om meg»

ANDAKT


Vi er verdifulle for Gud. Dyrebare i Guds øyne. Han ser oss og kjenner oss. Han tenker annerledes enn vi gjør og har en annen verdimålestokk.

Skatter skjult i mørket

andakt

Men Gud viser oss hvordan hans plan sprengte alles forventninger: Jesus kom ikke for å frelse Israelsfolket fra okkupasjonsmakten, men for å frelse alle mennesker fra fortapelse.

Lite åndskraft?

andakt

«Det er Herrens velsignelse som gir rikdom, eget strev legger ingenting til.» Ordspråkene 10,22.

«At de må bli frelst...»

andakt

«I Ham har det fått sitt ja, derfor får de også ved Ham sitt amen, Gud til ære ved oss» (2Kor 1:20).

Gi Gud ære

andakt

Først og fremst skal vi takke Gud. Vi har ingenting som vi ikke har fått. Alt vi har fått, har vi fått av Ham.

«Himmel på jord, en nåde så stor»

andakt

Dersom man spør noen om hva som kjennetegner et eventyr, vil de fleste svare ganske raskt at en av tingene er starten på fortellingen.

Rikene i denne verden

ANDAKT

«Av ett menneske har han skapt alle folkeslag. Han lot dem bo over hele jorden, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene for deres område» (Ap. gj 17,26).

Skryt og sammenligning

andakt

«Vi vil ikke skryte uten mål og grenser, men bruker som målestokk det målet Gud har satt for oss» (2Kor 10,13).

Hva mennesker sier

ANDAKT

«For vi vil gjerne gjøre det som er rett, ikke bare for Herren, men også for mennesker» (2. Kor 8,21).

Gjennom Jesus

andakt

Disippelen Filip sier til Jesus: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge?»

Overveldende nåde

ANDAKT

Den overveldende nåden er egentlig ikke en ødelagt kjøkkenkran. Men Guds eget hjerte som er helt i orden.

Streng far?

ANDAKT

Brutte bilder av far kan byttes ut, i Hans gode nærvær, i den gode samtalen, og ved Jesu kors.

Ingen fordømmelse

ANDAKT

«Gå bort og synd ikke mer fra nå av», sa Jesus. Han mente alvor. Men «ingen fordømmelse» var favnen kvinnen trengte for å endre livet sitt.

Grepet av Jesus

andakt

Vi må la Herren overta grepet. Det holder ikke med egen styrke.

Brønnmøte

andakt

Når Jesus møter oss, kan det motsatte skje av det vi skulle tro.

Ord med spirekraft

andakt

«… slik skal mitt ord være, det som går ut fra Min munn»

Ledet ut av tåken

ANDAKT

«For han skal gi sine engler befaling om å bevare deg på alle dine veier.»

Evangeliet

ANDAKT

Hvis vi forkaster Ham, så finnes det ikke noe håp.

Fullt fokus

ANDAKT

«Jeg har stridd den gode strid, fullført løpet og bevart troen.»

Vi trenger ingen strøken fasade

andakt

«Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.» 1.Joh. 1,8–9

Jesus – Frelseren

andakt

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg», forteller Johannes 3,16.

Gud gir gode gaver

ANDAKT

Jesus døde både for deg og dem. Han frelser alle som kommer til Ham. 
Kommer du?

Veien er åpnet

ANDAKT

Så kan vi da, brødre, i kraft av Jesu blod med frimodighet tre inn i helligdommen. Han har innviet en ny og levende vei for oss dit inn gjennom forhenget, det vil si hans jordiske legeme. (Hebr. 10,19–20)

Barnets teologi

andakt

«Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han er den største i himmelriket.»

Følelser er ok

ANDAKT

Den gamle inndelingen av psyken vår var ikke så dum: Fornuften, følelsene og viljen. I dag skal vi se hvordan følelsene kan komme til overflaten blant kristne.

Glupske ulver

ANDAKT

«For jeg vet at når jeg har dratt bort, vil glupske ulver trenge inn blant dere, og de skåner ikke flokken» (Apg 20:29)

Et løp skal fullføres

andakt

Er alt dette for ingenting å regne bare en står på i kallet – om det så skulle bli døden?

En pinlig episode

andakt

«Herrens ord hadde stor framgang og fikk makt» (Apg 19:20).

Troshistorie

andakt

I ti andakter framover skal vi ta for oss et «ekstraordinært rådsmøte».

Fullkommen lykke

andakt

«Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.» Matt. 5,8.

Livet og troen

andakt

«Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Joh. 8,12.

Mulighetenes dag

andakt

«Men jeg setter min lit til deg, Herre, jeg sier: Du er min Gud. I din hånd er mine tider». Salme 31,15–16.

Livsviktige valg

andakt

Men har dere imot å tjene Herren, så velg i dag hvem dere vil tjene. Josva 24,15

Vær forberedt

ANDAKT

Men det største og alvorligste spørsmålet er jo, «Men når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?» Luk. 18,8.

Historisk toppmøte

ANDAKT

«Og da røsten lød, var det ingen annen å se, bare Jesus.»

Det sanne lys

ANDAKT

«Hvor dyrebar er din kjærlighet, Gud! I skyggen av dine vinger søker menneskebarna ly. – For hos deg er livets kilde, i ditt lys ser vi lys.» Salme 36,8 og 10.

Motgang gir resultater

andakt

«For heller ikke da vi kom til Makedonia, ble det lettere for oss. Vi møtte bare motgang, ytre strid og indre angst» (2Kor 7,5).

Anstøt eller tillit

ANDAKT

«Vi gir ikke mennesker noen grunn til å bli støtt bort, så tjenesten ikke skal bli spottet» (2Kor 6,3).

Håpet som lever

ANDAKT

«Siden vi har et slikt håp, går vi fram med stor frimodighet» (2Kor 3,12).

Rammer som gir vekst

ANDAKT

«Men for oss er det én Gud, vår Far. Alt er fra ham, og til ham er vi skapt. Og det er én Herre, Jesus Kristus. Alt er til ved ham, og ved ham lever vi» (1Kor 8,6).

Velprøvd hjertemedisin

andakt

«Hjertet er mer svikefullt noe annet», sier profeten Jeremia (Jer 17,9).

Fullfør din tjeneste!

ANDAKT

«Se til at du fullfører den tjenesten du har fått for Herren» (Kol 4,17).

Tjener eller Herre?

ANDAKT

«Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre. Lev da i ham, vær rotfestet i ham og bygd på ham!» (Kol 2,6).

Bør

andakt

Det Jesus bar en gang for alle på Golgata, kan du ikke bære.

Slipp taket

andakt

Da er det så mye som faller på plass.

Kunne Jesus redde Peter?

andakt

Sett med det blotte øye, var det kanskje ikke mye til redning Peter ble tilbudt. Slik han selv stod i fare for å drukne i kampen mot bølgene, stod Jesus selv i den samme faren.

Gjem i hjertet

andakt

«Men Maria tok vare på alle disse ordene og grunnet på dem i sitt hjerte.» Lukas 2:19

Lam

andakt

Så stor er kraften av det Jesus gjorde på korset, at Han helbreder også i dag.

Hør evangeliet

andakt

Da holder troen seg frisk, da lever vi ikke av oss selv, eller under fordømmelse, eller bundet til synd vi ikke vil se.

Kontakt

andakt

«Hvis dere vender om
 og holder dere i ro,
 da skal dere bli frelst.
 I stillhet og tillit skal deres styrke være.»

Våre evner er av Gud

andakt

Alle evnene til dem som har gjort og gjør fantastiske ting er gitt dem av Gud. Og Gud alene kan skape av intet, bare ved å si et ord.

Bare uvitenhet?

andakt

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.» (Johannes 14,6)

Nytt håp og nytt liv

andakt

«…alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.», står det i Johannes 1,12.

Misjonærens bekymring

andakt

«Foruten alt annet har jeg det som daglig ligger over meg: omsorgen for menighetene» (2Kor 11:28).

Gud er ingen brusautomat

andakt

Gud er ingen brusautomat. Han er Gud. Derfor er det med ærefrykt og forventning jeg legger mine bønneemner fram for ham.

Jobs voksne barn

andakt

«Kanskje mine sønner har syndet og sagt Gud farvel i sitt hjerte» (Job 1:5). 


«Å velte veier»

andakt

«Velt alle dine veie og all din hjertesorg på ham som evig eier den hele himlens borg.»

Gjennom ild og vann

andakt

Når du går gjennom elver, skal de ikke overskylle deg. Når du går gjennom ild, skal du ikke svies» (Jes 43:1–2).

Bekymret?

andakt

«Vær ikke bekymret! … Hver dag har nok med sin plage» (Matt 6:34).

Nestekjærlighetens ansikt

andakt

«Hva kjærlighet er, har vi lært av at Jesus gav sitt liv for oss. Så skylder også vi å gi vårt liv for våre søsken.» 1.Joh. 3,16.

Halleluja!

andakt

Hallelujastemningen i himmelen virker spontan, og den griper oss.

Nesten en kristen?

andakt

«Tror du på profetene, kong Agrippa? Jeg vet at du tror. Agrippa sa til Paulus: Det er like før du får overtalt meg til å bli en kristen.» Ap.gj. 26,28.

Bønn gir styrke

andakt

«Dere har ikke fordi dere ikke ber», er en alvorlig påminnelse i Jakobs brev 4,2.

Har du hørt den ultimate peptalken?

videoandakt

I denne andakten deler Karl-Johan Kjøde, generalsekretær i Laget (NKSS), noen tanker om misjonsbefalingen og hvordan den kanskje er det ”hellige sparket i ræva” vi i Norge trenger.

Skjul ikke noe

andakt

«Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud!» Ef. 6,18.