Faste

SYNSPUNKT

I fastetiden utfordres vi til både å rette oppmerksomheten innover og utover. Innover mot åndelig konsentrasjon og fornyelse. Utover mot rettferdighet og barmhjertighet.

Ta deg tid til å så 
et frø!

andakt

Loven om å så og høste gjelder også i den åndelige verden. Når vi sår evangeliet hos barn og ungdom kan vi forvente en livskraftig kristen kultur i neste generasjon.

Hva er 
en god 
kristen?

andakt

Forkynner Leif Frode Svendsen fra Karmøy gjør seg noen tanker om dette i dagens andakt.

Heller ekte enn «relevant»

leder

Det hjelper ikke å være et dyktig postbud hvis man ikke har med seg posten man skal levere, eller hvis konvoluttene er uten brev.

En tro som kan forsvares

lederartikkel

Kristendommen anklages fra en kant for å være underåndelig, mens den på en annen front fremstilles som overåndelig, skriver Dagen på lederplass.

Sjømannens åndelige velferd

lederartikkel

Det ville være leit om Sjømannskirken utviklet seg til en ren velferdsorganisasjon, som et slags supplement til norske utenriksstasjoner.

Valpene

andakt

Du trenger en som forstår deg og som kan gi deg et godt liv, også åndelig sett.

Åndelig grunnlov

Meninger

Vår krist­ne arv har skapt et godt jords­monn for at men­nes­ker skal finne frem til en frel­sen­de kris­ten tro.

Åndelig vårrengjøring

Kristenliv

Vi går mot slut­ten av faste­ti­den, og nær­mer oss raskt påske. Guds ord skal igjen for­kyn­ne frel­se, fri­het og fred for alle men­nes­ker.

Med Hauge på gamle trakter

Kristenliv

«Hans Nielsen Hauge» dukket opp på sin gamle gård Bakkehaugen i Oslo denne uken. Samme dag foreslo bispedømmerådet å opprettholde driften av kirken som ligger på Hauges gamle grunn.

Måtte Gud forby at prestene får rett

Kristenliv

For så vidt kan det synes som om pres­ter og bis­ko­per - kan­skje mot­stre­ben­de - tror at de må er­kjen­ne Kir­kens vei mot un­der­gan­gen, i en mer glo­bal måle­stokk, skriver Einar Kr. Holtet.

Storsatsing på åndelig liv i hjemmet

Samfunn

Runar Landro vil hjelpe foreldre til å bli bedre trosformidlere. - Det er det viktigste vi kan gjøre for å vinne barn og unge for himmelen, sier en av arrangørene bak Lev Livet-konferansen i Sandnes.

Stemmefiske i kristenfolkets dam

Meninger

Når kristentroen påvirker noen politikeres avgjørelser for eksempel i lovgivningen, er naturligvis det helt legitimt. Men en slik kristen påvirkning gir ikke avgjørelsen en kristen legitimitet.

Nike, Assisi og Afrika

Meninger

Iveren etter å bruke ny kunnskap og fortelle om Jesus er på mange måter en åndelig versjon av det som i nær sagt alle år har vært Nikes slagord: «Just Do It.»

Har vi mistet varmen?

Meninger

En hjemvendt misjonær stilte overstående spørsmål da han med sorg så den åndelige utviklingeni landet han i sin tid var sendt ut fra.

Åndelig oppladning før valgkampen

Samfunn

De har ikke de største forventningene til samlivet fra august og frem til stortingsvalget 9. september. Nå prøver familien Hareide å koble av på flere måter før alvoret starter.

- Kvinnelig rektor er et historisk avvik

Samfunn

Indremisjonsforkynner Johannes Kleppa frykter at Indremisjonsforbundet (ImF) skal utvikle seg i feil åndelig retning etter at en kvinne har blitt ansatt som rektor ved bibelskolen.