FRIHET: Mange er urolige og har store motforestillinger mot den kurs som Kirkemøtet nå har valgt. Jeg håper at mange av disse forblir i vår kirke fordi de ser at det både er frihet og rom for dem, skriver Halvor Nordhaug. På bildet er han sammen med Åpen folkekirkes leder Gard Sandaker-Nielsen (til høyre).  Foto: Astrid Dalehaug Norheim

Kirkemøtets vedtak og Dagens lederartikkel

torsdag 21. april 2016

Dette innlegget er en respons på "De som skuffet mest"

Synspunkt

Det er selvsagt helt greit at Dagen er uenig med oss biskoper med et konservativt syn som stemte for Kirkemøtets vedtak. Men jeg hadde forventet en mer etterrettelig skildring av det standpunkt man polemiserer mot.

Dagens lederartikkel 14. april har som overskrift «De som skuffet mest». Blant disse som har skuffet Dagen er undertegnede og de andre biskopene som mener at ekteskapet er for kvinne og mann, men som likevel stemte for Kirkemøtets omforente vedtak om likekjønnet ekteskap.

Dagen gjengir imidlertid saken feilaktig. Det stemmer ikke at vi med et konservativt ekteskapssyn som stemte for vedtaket også «stemte for» vigsel av likekjønnede, slik lederartikkelen påstår.

I punkt 4 i vedtaket står følgende: «Et mindretall i Kirkemøtet ønsker ikke kirkelig vigsel av likekjønnede par fordi det strider mot deres forståelse av ekteskapet. De av mindretallet som støtter dette vedtaket, tar likevel til etterretning Kirkemøtets sammensetning, og at slike liturgier derfor vil bli utarbeidet og implementert.»

Mindretallet som støttet vedtaket, og her var også vi seks biskoper med et konservativt syn, stemte altså ikke for vigsel av likekjønnede. Vi tok derimot «til etterretning» at Kirkemøtets flertall gikk inn for dette, og forholdt oss til det.

På norsk er å ta «til etterretning» noe annet enn å «stemme for». Dagens lederartikkel er her sterkt polemisk og mangler ikke bare vilje til å forstå hva vi mener, men også til å referere det.

Dagen siterer så «Kirkens hyrder» (les: biskopene) slik: «De ønsket å redde stumpene, sier de.»

Mitt spørsmål er da: Har Dagen kilde til dette sitatet? Hvis ikke karikerer avisa også her bildet i polemisk hensikt.

Det er selvsagt helt greit at Dagen er uenig med oss biskoper med et konservativt syn som stemte for Kirkemøtets vedtak. Men jeg hadde forventet en mer etterrettelig skildring av det standpunkt man polemiserer mot.

Så til selve det saklige: Vi biskoper med et konservativt syn har tatt til etterretning at Kirkemøtet nå har et flertall med et nytt syn på ekteskapet, og at dette flertallet etter demokratiets spilleregler får gjennomslag for sitt syn.

Samtidig har vi vært opptatt av å gi legitimitet og rom for vår forståelse av ekteskapet som en ordning for kvinne og mann. Dette er nå sikret ved at Kirkemøtet slår fast at nåværende liturgi beholdes, samtidig som prester gis frihet til å velge om man vil medvirke eller ikke ved vigsel av likekjønnede eller forbønn for borgerlig inngått likekjønnet ekteskap.

Kirkemøtet sier videre at samme frihet også bør gis til andre kirkelig ansatte. Samtidig har Kirkemøtet slått fast at begge syn på likekjønnet ekteskap gis rom og får komme til uttrykk i kirkens undervisning og forkynnelse.

Mange er urolige og har store motforestillinger mot den kurs som Kirkemøtet nå har valgt. Jeg håper at mange av disse forblir i vår kirke fordi de ser at det både er frihet og rom for dem. Dette har vi biskopene med et konservativt syn på ekteskapet medvirket til, og det er noe annet enn «å redde stumpene».

Les også:

«Hvor i all verden er biskopenes stemme?»

256 prester ber om svar etter kirkens homovedtak

Læretukt mot et liturgivedtak

Prester som tviler rundt homo-vigsel «havner i avisa» over hele landet

Har meldt seg ut, men fortsetter kampen

Kirkesplittelsen - og veien fram

Flere forlater Den norske kirke