NYE IDEER: Nå er tiden inne for å vise godt lederskap. Et politikkområde der det trenges lederskap, visjonære og revolusjonære ideer, er migrasjon, skriver Lemma Desta.  Foto: Lise Åserud, NTB scanpix

Åpent brev til Erna Solberg

torsdag 12. oktober 2017

Synspunkt

Jeg håper virkelig at du våger å vise lederskap slik at Norge og Europa tar ansvar for mennesker på flukt.

Kjære Erna

Gratulerer med resultatet ved stortingsvalget 2017. Velgerne har gitt deg fornyet tillit. Jeg skulle gjerne sendt dette brevet før eller under valgkampen, men jeg er valgte å ikke gjøre det. Det var fordi årets valgkamp var overfokusert på retorikk i stedet for visjoner og ideer for framtiden. Det virket som om de politiske partiene og deres ledere fryktet å tape valget og dermed ikke våget diskutere de utfordringene samfunnet vårt og verden står ovenfor.

Fordelingen av makt og økonomiske ressurser i og mellom landene er urettferdig, vi har en økende andel aldrende befolking i noen deler av verden, mens andre steder overbefolkes. Klimaendringenes virkelige virkning brer seg. Millioner av mennesker lever fortsatt i fattigdom. Områder rammes av krig, konflikter og dårlig styre. Radikalisering og voldelig ekstremisme av religiøs og ideologisk art fører til terror, og krigen mot terror er en virkelighet vi lever i. På toppen av alt dette mangler verden en politisk ledelse. Verden har endret seg dramatisk, og alle strever etter å sikre egne interesser selv på bekostning av andre.

Mens verden der ute, som samfunnet vårt er avhengig av, rammes av utfordringer, var det norske valgkampen i 2017 langt ifra å røre ved disse utfordringene. I stedet for å debattere hvordan landet og samfunnet vårt best kan bygge seg opp for nåtidens og framtids utfordringer og bidra til en bedre verden for alle, var vi fokusert på det som har vært fram til nå. Partiprogrammene og hjertesakene begynte å likne på hverandre.

I tillegg henviste alle til den såkalte «bred enighet om, stortingsforliket, lange linjene» for å unngå debatt. Jeg ønsker meg at de norske politiske partier slutter å bruke disse unnskyldningene og våger å komme med nye ideer, løsninger og visjoner.

Nye ideer og bedre løsninger var mantraet til Høyres valgkamp fire år siden. Jeg er usikker på om Høyre hadde mange nye ideer, men jeg mener likevel at nå er tiden inne for å tenke nytt og tenke høyt. Nå er tiden inne for å vise godt lederskap. Et politikkområde der det trenges lederskap, visjonære og revolusjonære ideer, er migrasjon.

Kjære Erna, jeg tror ikke jeg behøver å fortelle deg om sitasjonen for mennesker på flukt i verden i dag. Vi vet at 65.6 millioner mennesker er på flukt på verdensbasis. Det ble sagt at dette er det høyeste tallet siden andre verdenskrig. Dessverre kommer trenden til å fortsette, mest sannsynlig med økt fart.

Gitt at de underliggende årsakene med både krig og konflikt, men også fattigdom, terror, dårlig styresett, urettferdig verdensorden og ikke minst klimaendringer varer ved, vil mange millioner mennesker komme til å utdrives fra hjemmene og landene sine. Utrolig nok befinner de fleste verdens flyktninger seg i nærområder og i de minst industrialiserte land. Relativt sett skapte den økte tilstrømningen til Europa i 2015 store overreaksjoner både i form av utvikling i samfunnet og innstramminger i politikken.

Mange steder er grensene stengte med piggtråd, murer og grensegjerder. Europa undertegnet diskutable avtaler med transitt- og opprinnelsesland. Med presumptiv flyktning- og fremmedfrykt i folkeopinionen som unnskyldning, føres det innstramminger i asylregelverk til tross for at dette blir frarådet ifra både sivilsamfunnsorganisasjoner og FN-organer. Europa var og er dårlig forberedt på å hjelpe mennesker i nød. Dette dreier seg om å oppfylle de moralske idealene samfunnet vårt er tuftet på og de internasjonale avtalene vi har forpliktet oss på.

Kjære Erna, jeg vet at du er klar over at politikk ikke bare handler om hva en leder og et parti kan få gjennomslag for. Det handler også om hvilken retning samfunnet og landet som helhet føres i og hva slags fotspor vi overlater til kommende generasjoner.

Vi, som det norske samfunn, er avhengige av ditt lederskap de neste fire årene. Jeg håper virkelig at du våger å vise lederskap slik at Norge og Europa tar ansvar for mennesker på flukt. Jeg forventer at du viser lederskap ved å mobilisere det norske folk til fortsatt solidaritet og vilje til å dele ressursene vi har med mange flere som trenger det. Jeg håper at du viser lederskap som anser migrasjon som en normal del av samfunnsutviklingen som har kommet til å bli. Den må ikke settes i et motsetningsforhold til samfunnet forøvrig.

Når innvandring, flytninger og migrasjon framstilles som en trussel for samfunnet, da kan fremmedfrykt, skepsis og i noen tilfeller hat lett oppstå. Dette gjør det vanskelig å leve sammen. Jeg er klar over at du er opptatt av felleskap, tillit, respekt og aksept mellom borgere, slik at vi kan ha et Norge for alle og et Norge vi alle kan være glad i og bevare for framtiden. Med FrP, kjent for sine migrasjonskritiske holdninger og politikk, i regjeringsprosjektet har du en krevende tid i vente. Derfor er det avgjørende med en godt lederskap.

Jeg ønsker deg en vellykket­ periode som landets stats­minister.