REDUKSJON: Mindre produksjon og konsum av storfekjøtt er tiltaket som gir desidert størst reduksjon i klimagassutslipp, og for samfunnet er det svært lønnsomt, skriver Atle Sommerfeldt og Karianne Hjørnevik Nes. Illustrasjonsfoto: Terje Bendiksby, NTB Scanpix  Foto: 

Kjøttfri og miljømerket mat i Borg bispedømmeråd

onsdag 20. september 2017

Dette innlegget er en respons på "Her er biskopens kjøttfrie meny"

Synspunkt

Avisen Dagens engasjement i miljø- og klimasaken og oppslaget om Borg bispedømmeråd er flott, men førstesiden tirsdag 19. september er på siden av saken. Biskopen i Borg har selvfølgelig ikke bannlyst biffkjøtt.

Les også:

Bøndene sinte på biskopen – biskopen er sint på Dagen

Her er biskopens kjøttfrie meny  

Forsiden av Dagen tirsdag 19. september 2017.

Bispedømmerådet har imidlertid vedtatt en klimaplan og et av flere tiltak i handlingsplanen som miljøfyrtårn er å bestille inn kjøttfri og bærekraftig mat fra leverandører som kan vise til en ansvarlig miljøprofil. Per idag er det ingen sertifiserte cateringsselskaper i bispedømmet. Målet med tiltaket er altså å være en pådriver for å få sertifiserte cateringsselskaper i bispedømmet.

Les også: Her er biskopens kjøttfrie meny

Når det gjelder å oppfordre til og praktisere mindre kjøttinntak som viktig tiltak for å redusere klimagassutslipp, så er dette ikke noe artig påfunn fra bispedømmerådets side. Globalt slår FNs klimapanel i sin femte hovedrapport fast at: «Ved å spise mindre kjøtt og mer vegetarisk kost og kaste mindre mat kan de globale klimagassutslippene i jordbrukssektoren reduseres med opptil 8,6 milliarder tonn CO2-ekvivalenter per år.» (faktaark fra Miljødirektoratet om FNs klimapanel del 3 i FNs klimapanels femte hovedrapport.)

Nasjonalt viser en analyse av Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) for Miljødirektoratet i 2017 at dersom forbruket av storfekjøtt blir kuttet med nærmere 40 prosent innen 2050 og forbruket av lam og svin går ned med 13 prosent, kan klimautslippene reduseres med 520 000 tonn CO2-ekvivalenter årlig. Regnestykket er basert på at forbruket av fjærfekjøtt øker med 35 prosent, og at grønnsaker, frukt og fisk vil utgjøre en større del av kostholdet enn i dag.

Mindre produksjon og konsum av storfekjøtt er tiltaket som gir desidert størst reduksjon i klimagassutslipp, og for samfunnet er det svært lønnsomt. Besparelsen er beregnet til 9000 kroner for hvert tonn klimagasser redusert som følge av tiltaket. Besparelsen skyldes primært at et redusert kjøttforbruk også gir helsegevinster i befolkningen og dermed lavere kostnader for samfunnet. (Miljødirektoratet februar 2017).

Det er altså ikke et spørsmål om vi trenger å redusere kjøttforbruket, særlig av storfe, men hvordan vi sammen skal gjøre det.  Borg bispedømmeråd vil bidra til vernet av skaperverket med sine tiltak.

Les også: Her er biskopens kjøttfrie meny