SAMARBEID: Det er ikkje uvanleg at KrF og Ap samarbeider på kommune- og fylkesnivå. No er spørsmålet valet i 2017 og regjerings­samarbeid. Her er avstanden svært stor, skriv Torill Selsvold Nyborg.  Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Ap freistar lite

fredag 17. februar 2017

Samfunn

Det er ikkje mykje von i det snøret Ap har hengt ut.

Mange medier koblar Arbeiderpartiet og Kristeleg Folkeparti med tanke på samarbeid i neste stortingsperiode. KrF peikar på Erna som statsminister i ei ny regjering, og ikkje Jonas. Dei saker Ap har lagt fram før landsmøtet er og av ein slik karakter at dei ikkje freistar.

LES: Aps nye forslag skaper knuter på KrF-tråden

15 milliardar i skatteauke er eit utruleg dårleg framlegg i ein periode der norske verksemder slit. Det er alvorleg at så mange unge er ledige. Vi treng ikkje auka skattebyrder på næringslivet. Vi treng stimulering, ikkje nedbygging av norske arbeidsplassar.

Det er djupt urettferdig at ­norske verksemder skal få ei ­tyngre skattebør samstundes som verksemder med utanlandsk eigarskap går fri. Dette kan ikkje halda fram. KrF har i denne perioden nådd fram med sitt synspunkt om at det ikkje skal vera formueskatt på arbeidande kapital. NHO og mange andre stør KrF i dette.

Den største kollisjonen kjem nok der kjerneverdiane til KrF vert utfordra. Ap vil ha ja til eggdonasjon, ja til assistert befruktning for einslege kvinner og ja til eit kjønn nummer tre. Det er og eit framlegg om at K-en i KRLE-faget skal bort. Her er ikkje mykje å henta for KrF i eit samarbeid med Jonas og Ap.

Det er ikkje uvanleg at KrF og Ap samarbeider på kommune- og fylkesnivå. Det er gode relasjonar og samarbeid mellom dei to partia i Bergen by og i Hordaland fylke. Vi ser det same mange stader i Norge.

LES OGSÅ: Ap-forslag åpner for flere enn to foreldre

No er spørsmålet valet i 2017 og regjeringssamarbeid. Her er avstanden svært stor. KrF kan ikkje fira på saker der menneskeverdet vert utfordra. Det ligg i ryggmargen vår å kjempa for dei svakaste – frå unnfanging til naturleg død. Slik saka no står, ser eg ikkje at noko regjeringssamarbeid med Ap etter valet er aktuelt for KrF.

KrF har som strategi å peika på Erna og sentrum. Der må fokuset vårt vera. Vi har oppnådd mykje i samarbeidet vi har hatt i denne perioden. I partia H, Frp og V er det og framlegg om liberalisering av viktige verdisaker. Dette gjer det ikkje lett for KrF framover.

LES MER: Ap kraftig tilbake på NRK-måling

For KrF er det viktig å finna dei beste løysingar for dei som treng politikk mest, dei svakaste og dei som fell utanfor grunna mangel på arbeid eller anna. Det er framfor alt sakene som er viktigast for KrF. Det er ikkje mykje von i det snøret Ap har hengt ut.