Illustrasjonsfoto: Fotolia.com

Ja til politisk engasjerte pastorer og prester

søndag 24. september 2017

Dette innlegget er en respons på "Skille religion og politikk?"

Samfunn

Litt enkelt sagt: Da går det fint an å være prest for alle, uavhengig av politisk ståsted, og samtidig være engasjert i et konkret politisk parti.

I spalten Frispark 9. september skriver pastor Andreas Hegertun om relasjonen mellom politikk og teologi. Han tar fortjenstfullt et oppgjør med en tenkning der man prøver å anvende teologi direkte i politiske synspunkter.

Samfunnet bør og må romme vesentlig flere livsuttrykk enn det som vi etter teologiske vurderinger anser som rett og galt. Hegertun gjør her en viktig skjelning som han med rette påpeker at kunne spart mennesker med kristen tro for mye selvmarginalisering i politikken.

Enkelt sagt: Det er legitimt å støtte en ting politisk selv om man føler seg forpliktet på noe annet teologisk.

Så blir spørsmålet: Bør da prester og pastorer velg å holde seg borte fra partipolitikk? Hegertun har valgt det (men presiserer at det ikke innebærer nøytralitet). Jeg har valgt å være engasjert i Kristelig folkeparti samtidig som jeg er sokneprest. Er det ­uryddig?

Dette er et felt der det opplagt er mulig å komme velbegrunnet til forskjellige konklusjoner. Jeg vil likevel her slå et slag for at flere prester, pastorer og andre kirkelig ansatte burde engasjere seg politisk.

Når kirken får kritikk for å være for politisk er det ofte uberettiget. Erfaringene de siste 70 årene, fra biskop Berggravs valg om å anbefale prestene å legge ned sine statlige embeter under andre verdenskrig, til kirkens rolle i Sør-Afrika i kampen mot Apartheid og kampen for frigjøring i Sør-Amerika har vist oss at kirken i seg selv kan og noen ganger må spille en konkret rolle også politisk.

Noen ganger kan det imidlertid bli for konkret. Da ville det vært ryddigere hvis kirkelige ansatte også engasjerte seg i det ordinære politiske systemet for å skape den endringen man tror er god for samfunnet vårt.

I en forstand kan det bli mindre sammenblanding av det, for da har man en arena for evangeliet og en arena for et politisk engasjement.

Teologien og kristne verdier danner et naturlig utgangspunkt for hvordan vi skal tenke om samfunnet, men det er mange ting det ikke gir endelige svar på. Dette synet gir også et nødvendig rom for at mennesker med kristen tro kan komme til forskjellige politiske konklusjoner.

Litt enkelt sagt: Da går det fint an å være prest for alle, uavhengig av politisk ståsted, og samtidig være engasjert i et konkret politisk parti.

Dette rydder rom fra at vi alle, også kirkelig ansatte, som engasjerte borgere kan gå inn i det viktige oppdraget med å bygge et godt land å bo i for alle. Jeg ønsker Andreas Hegertun hjertelig velkommen som tillitsvalgt i KrF.