GRUNNMUR: K’en for kristendom utgjør en vesentlig del av vår grunnmur her til lands, derfor mener vi det vil være uklokt og fjerne den i et forsøk på selvutslettende toleranse, skriver Knut Arild ­Hareide. Bildet er fra TV 2s partilederdebatt torsdag. 
  Foto: Cornelius Poppe, NTB scanpix

Verdivalget 2017

søndag 10. september 2017

Samfunn

Hver eneste stemme til KrF vil bidra til å styrke de kristne verdiene i vårt samfunn, og gi et større gjennomslag for det kristne menneskesynet og nestekjærlighetsbudet på Stortinget og i samfunnet vårt de neste fire årene.

Kristenarv som grunnmur. Kommentatorene sier det er et historisk åpent valg i år. Meningsmålingene viser at mange har sittet på gjerdet i hele valgkampen. Men nå er det straks tid for å hoppe ned og ta turen til stemmelokalet på mandag.

Hvilket parti du stemmer på, vil få konkrete konsekvenser de neste fire årene og kan bli avgjørende for retningen landet vårt styres i. KrF vil kjempe for at Norges kristne kulturarv og verdigrunnlag fortsatt skal ha en betydelig plass i skole og vårt offentlige rom.

K’en for kristendom utgjør en vesentlig del av vår grunnmur her til lands, derfor mener vi det vil være uklokt og fjerne den i et forsøk på selvutslettende toleranse.

Det er gjennom å bevare sentrale kristne verdier som menneskeverd og nestekjærlighet at vi også best kan inkludere og integrere nye nordmenn.

Søndag som hviledag. Hvorfor er søndagen så viktig for KrF, er et spørsmål jeg ofte får. En ting er at folk skal slippe å kjenne presset på å jobbe syv dager i uken, så langt det lar seg gjøre. Totalt sett gir det ikke bedre butikk for de fleste heller.

Men det mer grunnleggende svaret er verdibegrunnet: Vi tror på verdien av en hviledag, en helligdag i uken, hvor vi får mer tid til det som er aller viktigst for oss, enten det er tid med familien, friluftsliv eller gudstjenestebesøk.

Vi tror på rytmen som Gud selv fulgte i skapelsesberetningen. Han skapte på seks dager, og hvilte på den syvende. Vi tror denne rytmen gir mer bærekraftige liv både for enkeltpersoner og for samfunnet som helhet. Derfor er søndagen så viktig for KrF.

Omkamp om tvillingabort. En sak hvor jeg møter helt motsatt respons gjelder tvillingabort. Jeg blir sjelden spurt om hvorfor det er en viktig sak for KrF.

I stedet mottar jeg meldinger fra folk som sier de aldri før har stemt KrF, men vil gjøre det i år fordi vi løftet menneskeverdet da denne debatten gikk i vinter.

Regjeringspartiene reduserte spørsmålet om tvillingabort til hvordan fortolke en lovtekst, som ble skrevet lenge før noen kunne forestille seg at det ville bli aktuelt å fjerne ett av to tvillingfostre.

KrF går til valg på å ta omkamp for tvillingene i mors liv. Når det kommer til bioteknologi er det etikken som må styre teknologien!

Nei til eggdonasjon. Et annet eksempel på hvor viktig det er at etiske refleksjoner må veie tyngre enn den bioteknologiske utviklingen, er spørsmålet om eggdonasjon.

Uten et sterkt KrF med politisk innflytelse kommer dette til å bli tillatt i neste stortingsperiode. Det er svært paradoksalt at i en tid hvor vi vet mer enn noensinne om genetikk og hvordan egenskaper nedarves fra foreldre til barn, skal vi samtidig bryte begge de biologiske båndene et barn har til sine foreldre.

Å hevde at dette er et likestillingsspørsmål, slik Ap, V og SV gjør, er å ignorere barneperspektivet fullstendig. KrF vil alltid være stemmen for dem som selv ikke kan drive lobbyvirksomhet eller få spalteplass i debattsidene.

Sexkjøpsloven skal bestå. Derfor vil vi også bevare sexkjøpsloven som sier at det er ulovlig å kjøpe og selge sex. Denne loven handler om å ivareta en sårbar gruppe som vi vet i stor grad tvinges til å selge sin egen kropp.

For KrF er det helt umulig å støtte at mennesker skal kunne behandles som varer, slik FrP ønsker gjennom å endre loven og tillate salg av sex. Det kristne menneskesynet utfordrer oss til å behandle alle mennesker med respekt og nestekjærlighet, og det innebærer også å kjempe for andres verdighet.

Erna som statsminister. Sexkjøpsloven er langt fra den eneste verdisaken KrF er grunnleggende uenig med Frp i.

Faktisk ønsker Frp å liberalisere og gå i motsatt retning av KrF i hele rekken av saker her nevnt: Søndagen, tvillingabort, eggdonasjon, og i tillegg kunne jeg nevnt ruspolitikk, fordelingspolitikk og klima- og miljøsaken.

Vi vil ha Erna som statsminister i fire nye år, men det er gode grunner til at KrF vil trekke H mot sentrum. Det handler om alle disse verdisakene.

Intet fullkomment parti. Selv vi som engasjerer oss i politikken har vanskelig for å finne ett parti som vi er enig med i alt. Derfor må vi stille oss de viktige spørsmålene: Hvilken retning ønsker jeg for landet? Hva slags helhetlig politikk vil føre oss dit? Hvilke verdier skal vi bevare og gi videre til neste generasjon?

Det er kun en stemme til KrF som kan sikre gjennomslag for KrFs verdipolitikk.

Hver eneste stemme til KrF vil bidra til å styrke de kristne verdiene i vårt samfunn, og gi et større gjennomslag for det kristne menneskesynet og nestekjærlighetsbudet på Stortinget og i samfunnet vårt de neste fire årene.

Godt valg!