Hva i all verden skal jeg stemme?

Author picture

mandag 11. september 2017

Samfunn

Hva er de viktigste sakene?

De politiske sakene er ofte kompekse. Eldreomsorg, skolepolitikk, miljø, sentralisering, privatisering, bistand og så videre. Det ville vært veldig tidkrevende å sette seg så godt inn i dem, at jeg kunne gjort meg opp en saklig vurdering.

Det nytter heller ikke å ta valget utifra hvordan partiets ledere er. Etter å ha møtt Støre på nært hold, må jeg si han virket veldig sympatisk, men han sier mange ting som jeg ikke kan være enig i.

KrFs leder er også svært hyggelig, men han kunne vært tydeligere i denne valgkampen.

Jeg synes stort sett politikere virker å være flotte mennesker. De har alle noen gode politiske argumenter, så hva skal en da stemme?

Vi har i de senere år fått mange nye landsmenn. Jeg er for at vi skal hjelpe mennesker i nød det skulle da bare mangle. Så kan man stusse på at det skal være så innmari tidkrevende å finne ut hvem som har gode grunner for å bli, og hvem som eventuelt har uedle hensikter.

Uansett, felles for mange er at de tar sin tro og kultur på alvor. Den har de med seg. Mens vi nordmenn viser en misforstått toleranse. Vi er dumsnille. Det diskuteres om man kan synge tradisjonelle bordvers, feire julegudstjenester eller om en skal ha K med i KRL-faget.

Vi rygger fra skanse til skanse. Her er vi inne på noe som er viktig for meg. Vi må ta vare på oss selv og våre egne kulturrøtter. Dersom vi trekker oss tilbake, blir ikke plassen stående tom. Den vil fylles av de som vil løfte fram sin kultur og tro. ­

Dersom ikke vi hegner om de verdier vårt samfunn er bygget opp på, vil vi med tiden kunne kjenne oss fremmedgjort i eget land. Den kristne kulturarven må ikke viskes mer ut. Ellers synes jeg det er skremmende at barn med Downs er blitt mindre velkomne i vårt samfunn, eller at man skal kunne ta abort på et tvillingfoster. Dyktig legevitenskap gjør at vi stadig står foran nye etiske problemstillinger. Det finnes noen verdier jeg synes er viktigere enn andre.

Hva slags verdier skal være gjeldende i vårt land? Jeg synes ikke at de andre viktige politiske sakene er viktigere enn dette. Derfor blir dette valget et verdivalg. Jeg stemmer KrF.