FORBRYTELSE: Har ikke Tormod Overland og andre lært at omskjæring av jenter er en forbrytelse som ikke kan sammenliknes med omskjæring av gutter? spør Jan Pedersen. Bildet er fra voteringen i en annen sak på landsmøtet lørdag.  Foto: Audun Braastad, NTB Scanpix

Frp vedtok antijødisk lov

mandag 8. mai 2017

Samfunn

Har de ikke forstått at dette handler om å dirigere religionsfriheten til andre folkegrupper?

Så skulle det skje på Frps landsmøte 6. mai 2017: partiet vil forby rituell omskjæring av gutter slik den jødiske lov påbyr. Hvis dette blir norsk lov, er Norge det første landet i verden som innfører et slikt forbud.

Det ville være å videreføre straffeforfølgelse av jøder i Norge. Med andre ord: en ny innførelse av jødeparagrafen i Norge.

Dette er å motarbeide den religionsfrihet jødene også skal nyte godt av. I ca. 4000 år har de vært lydige mot Gud ved å praktisere det paktstegn Han påla fedrene ved Abraham: en gutt skal omskjæres på den åttende levedag. Det ble og blir praktisert hos jødene. Jesus ble som jødegutt omskåret på den åttende dag.

Selv har jeg skrevet mot de ivrigste forkjemperne mot den Gud-pålagte omskjæring i flere år nå. Jenny Klinge fra Sp har stått på, og det samme har barneombudet gjort. De vil ha bort den rituelle omskjæringen.

Har de ikke forstått at dette handler om å dirigere religionsfriheten til andre folkegrupper?

Når det gjelder den medisinske siden av saken: hvorfor har motstanderne ikke seriøst undersøkt de mange objektivt beskrevne godene ved mannlig omskjærelse:

Langt færre kvinner som er gift med omskårne menn har livmorhals kreft. Det samme gjelder de som er i faresonen for å få hiv og så utvikle aids. Dette burde medisineren som er barneombud undersøke, før hun bringer nyheter fra Rikshospitalet København om uhell ved følger av nåværende omskjæringspraksis.

Hvorfor har en heller ikke undersøkt om hvorfor den mest gunstige dag for denne omskjærelse er den åttende dagen, da blodet hos den nyfødte er best egnet for inngrepet på grunn av blodets koaguleringsstatus.

Verre er det at et politisk parti som Frp er så historieløs og mangler elementær kunnskap.

Tormod Overland fra Sør-Trøndelag foreslo forbudet, og brukte følgende argumentasjon: Norge har et klart forbud mot omskjæring av jenter. Nå er det på tide å stille opp for guttebarna. Har ikke Overland og andre lært at omskjæring av jenter er en forbrytelse som ikke kan sammenliknes med omskjæring av gutter? Har ikke Frp en jurist som kan opplyse partiet om at det er minst et Atlanterhav mellom kjønnslemlestelse (jenter) og rituell omskjærelse av forhuden hos åtte dager gamle gutter?

Det kan gå hett for seg ved avstemninger. Siv Jensen stemte feil! Hun stemte for forslaget. Det gjelder å følge med!

Men aller verst er det at Norge fortsetter år etter år med å drive antijødisk kamp.

Er dette den eneste måten antisemittene kan gjøre Norge jøde-rent: forby deres religion?

Les også Vebjørn Selbekks lederartikkel: En ny jødeparagraf