Kristenfolk - nå må vi stå sammen

mandag 11. september 2017

Samfunn

Det norske samfunnet sekulariseres i høy hastighet. Vi blir relativt sett færre kristne, men vi ønsker å motarbeide den negative utviklingen og arbeide for at våre verdier skal få økende innflytelse i utformingen av vårt samfunn.

Da må vi få flest mulig kristne inn i viktige samfunnsposisjoner, som for eksempel på Stortinget.

Det er en demokratisk rettighet
å kunne etablere nye partier for å påvirke samfunnet. I noen tilfeller kan det imidlertid med stor sannsynlighet sies at resultatet av dette undergraver, eventuelt ødelegger, for hensikten.

I Norge har vi
nå flere aktører som har en rekke felles verdier, og noen fanesaker som er spesielt viktige for det aktuelle partiet, men som ikke nødvendigvis har samme viktighet for mange av de velgerne vi ønsker å nå.

Er det klok politikk
fra kristenfolkets side å ha flere småpartier å stemme på?

Med all matematisk sannsynlighet kan det sies at ved at vi blir fragmenterte som nå, legger vi forholdene til rette for at vi får færre kristne representanter på Stortinget og dermed mindre innflytelse på det samfunnet vi ønsker å påvirke.

Min appell er derfor: La det viktigste bli det viktigste!

Vi kan være uenige i hvordan noen enkeltsaker har blitt fremstilt eller håndtert. Men min tanke er at vi kanskje må våge å sette noe av det som er viktig for oss til side for reelt å kunne oppnå det viktigste: flest mulig kristne representanter på Stortinget.

Da må vi gi vår stemme til KrF som er det eneste parti med reell sjanse for innflytelse, som kjemper mot abort, som løfter frem ekteskapet mellom mann og kvinne, og som kjemper for de kristne verdiene i samfunnet. Godt valg!