FORSVARET: «Frp tar med dette Forsvaret på alvor og legger grunnlaget for at vi får et forsvar som kan løse sine oppdrag,» skriver Per-Willy Amundsen. Illustrasjonsfoto: Tore Meek / NTB scanpix

Frp – Forsvarets fremste garantist

søndag 13. mai 2018

Samfunn

Kun Fremskrittspartiet uttaler utvetydig at NATOs to prosentmål skal nås innen 2024.

Regjeringen er forpliktet av NATOs Walesdeklarasjon fra 2014 om å jobbe for å nå et forsvarsbudsjett på to prosent av BNP innen 2024. Jeløya–plattformen og statsministerens uttalelser om at dette ikke er realistisk nå, har skapt usikkerhet rundt Norges intensjon og vilje til å nå alliansemålet.

I dagens sikkerhetspolitiske situasjon er det essensielt å vise NATO at vi er en alliansepartner man kan stole på, derfor må Norge som et av verdens rikeste land levere på to prosentmålet.

Landsmøtet til Frp var klar i talen. Målet skal nås. I tillegg skal eventuelle behov som går utover Langtidsplanens ramme, finansieres ekstraordinært. Frp tar med dette Forsvaret på alvor og legger grunnlaget for at vi får et forsvar som kan løse sine oppdrag.

Utfordringene er mange, manglende helikopterkapasitet til fregattene og Kystvakten er særlig tydelig. Dette viser at det kan komme behov for midler til ting som ikke var hensyn tatt i Langtidsplanen. Viljen til å tilleggsfinansiere utfordringer når de dukker opp, må være tilstede for å sikre Forsvaret operative kapasiteter.

Frp er det eneste partiet som tar disse utfordringene på alvor til å kreve at vi oppfyller våre løfter til NATO. Fremskrittspartiet må være, og er, en pådriver overfor de andre regjeringspartiene og partiene på Stortinget, slik at vi får vedtatt tilstrekkelige forsvarsbudsjett.

Dersom forsvarspolitikk, beredskap, norske interesser og suverenitet er viktig for deg, er det ingen andre partier i dag som ­prioriterer dette høyere. Derfor blir en stemme til Frp, en stemme inn i regjeringen om at vi må styrke Forsvaret.