KULTURENDRING: USA har alltid hatt et religiøst mangfold, men de siste tiårene er det en økende andel som ikke identifiserer seg med noe trossamfunn.  Foto: Richard Vogel, AP/NTB Scanpix

Nytt religiøst kart over USA

tirsdag 12. september 2017

Lederartikkel

Fersk studie bekrefter betydelige kulturelle endringer i USA.

Amerikanere skiller seg fra europeere på flere områder til tross for at vi tilhører samme kulturkrets. En av de mest markante forskjellene viser seg i forholdet til kirke og kristendom.

Kristendommen har vært av uvurderlig betydning i utviklingen av europeisk kultur. Men i Europa har vi sett stadig mer glisne kirkebenker og et svekket syn for verdien av et kristent virkelighetsbilde.

I USA har situasjonen vært en annen. Nå ser vi imidlertid konturene av et mer mangfoldig og sekularisert amerikansk samfunn.

«Fremtidens religion i Amerika er ung, ikke-kristen og flerfarget», oppsummerer Religion News Service. Bakgrunnen er en omfattende ny studie fra Public Religion Research Institute (PRRI).

Utviklingen handler altså delvis om etnisitet. Hvite kristne, som en gang utgjorde flertallet i de fleste protestantiske og katolske kirkesamfunn, dominerer ikke lenger blant de yngre årgangene.

Men utviklingen handler også tro og teologi. De tradisjonelle protestantiske kirkesamfunnene i USA - som metodister, lutheranere og episkopale - har lenge opplevd sviktende medlemstall. Disse har vært preget av indre brytninger.

De har i stor grad orientert seg i liberal retning i tidens stridsspørsmål. Med en fellesbetegnelse kalles disse kirkesamfunnene «mainline», altså hovedstrøms. Men på sett og vis er de blitt «sideline».

Det man kaller evangeliske eller evangelikale kirker, har hatt en helt annen vitalitet. Disse kan tilhøre forskjellige kirkesamfunn, eller de kan være såkalt ikke-konfesjonelle.

Trenden har vært at disse har stått seg langt bedre mot sekularisering. Rundt hver fjerde amerikaner regnet seg som en evangelikal eller evangelisk kristen i den omfattende kartleggingen av det religiøse landskapet i USA som Pew Research Center publiserte i 2015.

De ferske tallene fra PRRI tyder på at situasjonen er mer utfordrende også for denne gruppen. De taper medlemmer, og de taper dem raskt, noe som særlig viser seg blant unge mennesker.

En mulig forklaring på dette er at mange av disse er kritiske til det kristne høyres forsøk på å vinne politisk makt de siste tiårene. Men generelt er det flere amerikanere som trekker seg unna organisert religion. Rundt en firedel av befolkningen identifiserer seg ikke med noe religiøst livssyn.

I møte med slike utviklingstrekk er det noe viktig å lære for alle troende kristne, enten vi er amerikanere eller europeere. Først og fremst må vi minne oss selv og hverandre på at kristendommens sannhet ikke er et demokratisk spørsmål.

Det er ikke den folkelige oppslutningen om Bibelens lære om Gud som avgjør om denne er sann. For det andre må vi være realistiske i møte med kulturen. Vi kan ikke ta kristen arv og virkelighetsforståelse for gitt.

Den kristne kirke må være forberedt på at interessen og holdningene i kulturen kan endre seg. Desto viktigere er det at vi retter oss etter de tidløse rettesnorene Gud har gitt oss, ikke skiftende trender.

Endelig er det viktig at vi verken skjønnmaler eller svartmaler situasjonen. Det finnes betydelige utfordringer, men også betydelige muligheter.

Selv om trekk i kulturen kan uroe oss, er det fortsatt mange som ønsker å leve som helhjertede kristne. Et økende sekulært trykk gir grunn til å søke sammen som troende og gjenoppdage troens kjerne.