FORSKJELL: Å fremstille profeten Muhammed som fredselskende menneske er en av vår tids mest usanne vandrehistorier, skriver Dagen på lederplass. Illustrasjonsfoto: Mushtaq Muhammed, Reuters, NTB Scanpix.

Muhammed versus Jesus

torsdag 12. mai 2016

Lederartikkel

Forskjellene mellom Jesus og Muhammed kunne knapt vært større.

Kunnskapsnivået om muslimenes profet Muhammed er svært lavt blant nordmenn flest. Og det til tross for at vi snakker om en av verdenshistoriens mest betydningsfulle personer.

Hans liv påvirker store deler av jordens befolkning? Først de 1,4 milliarder muslimene som læres opp til å følge hans eksempel.

Og så alle oss andre som berøres indirekte gjennom den påvirkningen religionen hans har på nasjonale og internasjonale politiske forhold over store deler av verden.

Det burde være en selvsagt oppgave for akademia, journalister og forfattere å studere denne personen. Og så fritt publisere de resultatene de kommer frem til.

Men det skjer nesten ikke. Muhammeds liv befinner seg fortsatt i stor grad i et akademisk, litterært og journalistisk mørke.

Det vil si, de historiske kildene finnes jo der. Fra Muhammeds egen samtid. Men det er få som siterer fra dem. Enkelte frykter til og med at det kan være farlig å gjøre det.

I dette kunnskapsvakuumet ser det for oss ut som den herskende politisk korrekte meningen om Muhammed i dagens Norge er at han var en slags arabisk utgave av Jesus.

Ja, for er ikke alle religionsstiftere gode, fredselskende mennesker som fortjener vår respekt, da? For begge lærte sine tilhengere å elske sine fiender. Og begge anbefalte at troen skulle spres med fredelige midler. Slik må det vel være? Eller?

Sannheten er at denne typen helgenfremstillinger av Muhammed er en av vår tids mest usanne vandrehistorier. Forskjellene mellom Jesus og Muhammed kunne knapt vært større. Den ene er Guds sønn og menneskehetens frelser. Den andre var en krigsherre, landeveisrøver og polygamist.

Vi mener det trengs langt mer kunnskap om både Jesus og Muhammed i dagens Norge. I folkeopplysningens tjeneste nevner vi derfor noen sentrale forskjeller på de to religionsstifterne:

Muhammed spredde islam med krig. Han fordømte sine fiender og oppfordret sine etterfølgere til å være harde mot dem og drepe dem.

Jesus vendte det andre kinnet til og døde for våre synder. Han bad for sine fiender. Også de som hadde hengt ham på et kors.

Jesus var aldri gift. Muhammed var gift med flere kvinner. Og ikke bare kvinner heller, forresten. Den ene hustruen hans var bare seks år gammel da hun ble gift med den over 40 år eldre Muhammed. Dette ekteskapet ble fullbyrdet seksuelt da jenta var ni år gammel.

Muhammed sa at for å behage Allah må menneskene følge de fem søylene. Jesus sa at gjerninger aldri kan frelse og at det bare er tro som behager Gud. Muhammed helbredet ingen. Jesus helbredet mange.

Muhammed døde av en febersykdom og forble død. Jesus døde også, men han stod opp igjen.

Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at en anonym lærer på Sotra har bidratt til ovenstående liste.