Er rop på politi og rettsvesen virkelig den rette responsen når vi opplever oss hånet for vår tros skyld, spør Vebjørn Selbekk på lederplass i Dagen. Illustrasjonsbilde: Yayimages

Religionsfrihet også for ateister

onsdag 30. mars 2016

Lederartikkel

Å rope på statens maktmidler for å straffe angrep på troen er svært lite sympatisk. Men det er akkurat det KrF-politiker og blogger Hallgeir Reiten gjør når han nå politianmelder Dagbladets lederskribent Aksel Braanen Sterri.

Hallgeir Reiten.

Det er kollega Vårt Land og flere aviser i Møre og Romsdal som forteller om anmeldelsen som Hallgeir Reiten leverte inn på første påskedag.

Dagbladet-medarbeideren skrev rett før påske en artikkel i egen avis med tittelen «Religion er en parasitt på den verste delen av menneskehjernen».

Hallgeir Reiten mener at innlegget er diskriminerende mot troende mennesker og indirekte tar til orde for maktbruk mot religiøse.

Vi ser det ikke slik. Kommentaren er en klassisk ateistisk meningsytring, som vi i stor grad har hørt før. Religion er undertrykkende, uvitenskaplig, konfliktskapende og så videre.

Aksel Braanen Sterri tar til orde for at religion bør få mindre plass i samfunnet og i enkeltmenneskers liv. Før han på nesten nyfrelst vis avslutter artikkelen med en lovprisning til den menneskelige fornuft som vi har fått «som følge av naturlig og kulturell evolusjon».

Alt dette er velkjente synspunkter som vi gjentatte ganger har argumentert og polemisert mot på denne plass. Men det ville aldri falle oss inn å bruke annet enn ord for å imøtegå denne typen tankegods.

Anmeldelsen vil selvfølgelig bli henlagt. Det eneste Hallgeir Reiten oppnår er å avsløre sin egen mangelfulle og selektive forståelse av ytrings- og religionsfriheten. For disse menneskerettene innebærer også retten til å ikke ha noen religion. Og til å argumentere for det synet.

Dagbladets lederskribent kan altså fortsette å sove godt om natten uten å vente noe snarlig besøk av ordensmakten. Men det er det langt fra alle ateistiske meningsytrere som kan. Og det er det som er det virkelig alvorlige i denne saken.

Vi skal faktisk ikke reise så veldig langt utenfor Norges grenser før folk risikerer å havne i fengsel for å hevde den typen meninger.

I Russland har behandlingen av den 38 år gamle legeassistenten Viktor Krasnov skapt internasjonal oppmerksomhet. Han risikerer nå ett års fengsel for ateistiske ytringer han kom med i en nettdebatt.

Krasnov skrev at for ham var Bibelen ingen ting annet enn «en samling jødiske eventyr». Han la til at «Det finnes ingen Gud». Nå er han tiltalt etter en ny russisk lov som gjør det straffbart «å fornærme borgernes religiøse overbevisninger og følelser».

I andre land er det enda farligere å være ateist. I hvert fall hvis du gir offentlig uttrykk for det.

I løpet av seks måneder i fjor ble fire bloggere i Bangladesh drept fordi de argumenterte for ateisme og evolusjon. Hakket til døde med machetekniver og kjøttøks på grunn av at de hevdet samme typen synspunkter som Aksel Braanen Sterri.

Som kristen mener vi Hallgeir Reiten også bør stille seg følgende spørsmål:

Er rop på politi og rettsvesen virkelig den rette responsen når vi opplever oss hånet for vår tros skyld?

Vi mener å ha lest i Det nye testamentet at Jesus selv faktisk anbefaler en helt annen reaksjon.