AVSTAND: MF-Professor Terje Hegertun har beveget seg ganske langt bort fra Korsets Seier-redaktør Terje Hegertun.  Foto: Bjørn Olav Hammerstad

MFs liberale pinseteolog

tirsdag 13. juni 2017

Lederartikkel

Terje Hegertun er pinsevenn og MF-teolog. Men når han snakker og skriver om homofile ekteskap så høres han ut som bare MF-teolog. En ganske liberal sådan, faktisk.

Den tidligere sjefredaktøren i pinsebevegelsens blad Korsets Seier forlot sin redaktørkrakk ved tusenårsskiftet for å vie seg til faget teologi. Han tok cand.theol-graden raskt og fulgte deretter opp med en doktograd i 2009. For to år siden toppet han sin akademiske karriere da han fikk en professortittel ved Menighetsfakultetet.

Professor Terje Hegertun har beveget seg ganske langt bort fra redaktør Terje Hegertun. De to har åpenbart ulike teologiske syn, ikke minst når det gjelder samlivsetikk og spesielt synet på homofile ekteskap.

Denne forskjellen ble svært tydelig da professor Hegertun nylig uttalte seg om dette temaet både i en artikkel i bladet redaktør Hegertun tidligere redigerte, og i et intervju her i Dagen.

Les saken her:

 

Professor Hegertun gir klart uttrykk for at uenighet i spørsmålet om homofil vigsel ikke er kirkesplittende. Han tar også til orde for at pinsepastorer med et liberalt syn i dette spørsmålet må få fortsette å virke i bevegelsen.

I begge artiklene uttaler han seg også i rosende og rosenrøde ordelag om tilstanden i Den norske kirke etter vedtaket om å innføre kjønnsnøytral vigsel.

Professor Hegertun har på en eller annen måte fått inntrykk av at de i kirken som står for at ekteskapet kun er for mann og kvinne, «nå blir oppmuntret til å være frimodige og benytte de mulighetene som er gitt dem til å framholde et klassisk syn».

At realitetene er ganske annerledes for mindretallsprestene som våger å opponere, kan Hegertun sikkert få bedre innsikt i hvis han ser opp fra skrivebordet på professorkontoret sitt.

Hegertun hilser også lignende teologiske samtaler, som de som har ført til det samlivsteologiske havariet i Den norske kirke, velkommen i sin egen sammenheng. Hegertun understreker at fasiten ikke må være gitt på forhånd. – Det er sunt hvis man er åpen for at teologiske samtaler kan få ulike utfall, sier Terje Hegertun.

LES: – Utenkelig med to syn

Ordene fra MFs pinseprofessor er et symptom på noe vi har hevdet lenge. Neste slag om samlivsteologien kommer til å stå i frikirkeligheten. Det har faktisk allerede startet. For den som står utenfor Den norske kirke, kan det være fristende å bare riste på hodet over dette åpenbare frafallet.

Det er enkelt å tro at dette er et særproblem som kun gjelder det som tidligere var statens kirke. De som nå må tilpasse seg folkemeningen for å sikre fortsatt oppslutning og finansiering.

Slik bør man ikke tenke. For de samme ideene som har forårsaket teologisk sammenbrudd i Den norske kirke er nå på full fart inn i frikirkelige miljøer. Ingen sammenhenger er immune mot den massive påvirkningen fra liberalteologiske tanker i samlivsetikken.

LES OGSÅ: Ba om mer åpenhet om homofili - så ble det stille

Det er derfor det er så viktig at forkynnelsen om ekteskapet prioriteres i alle kristne bevegelser i Norge. En bibelsk forkynnelse om ekteskapet mellom mann og kvinne.

En institusjon innstiftet av Skaperen selv. Guds gode og velsignede ramme for samliv, seksualitet og familie. Den eneste samlivsformen som har Guds velsignelse over seg.

Terje Hegertun bidrar dessverre ikke positivt i så måte.

------

Les teologi-professor Terje Hegertuns svar her: Det trange rommet

------

 

Dagen anbefaler: