LEDERSKAP: SV-nestleder Snorre Valen og leder Audun Lysbakken bidrog til å stoppe forslaget om å kriminalisere omkjæring av gutter.  Foto: Tore Meek, NTB Scanpix

Gledelig at SV snudde om omskjæring

mandag 20. mars 2017

Lederartikkel

Det er som kjent ingen skam å snu. Heller ikke i politikken.

Heldigvis innså Sosialistisk Venstreparti det rett før partiet på helgens landsmøte skulle debattere et mulig forbud mot omkjæring av gutter. Forslaget om å innføre en aldersgrense på 15 år for denne religiøse praksisen ble trukket i siste liten.

Vi er glad for den avgjørelsen. Det var nemlig helt åpent hva som ville blitt resultatet dersom forslaget hadde kommet opp til avstemning foran et samlet landsmøte.

Et mindretall i programkomiteen anført av partisekretær Kari Elisabeth Kaski ville forby all omskjæring av gutter under den religiøse myndighetsalderen. I Norge er den 15 år.

Hvis SV hadde sagt ja, ville det ha vært et viktig første steg mot et lovforbud som i sin konsekvens er anti-jødisk. En slik aldersgrense rammer nemlig jøder langt sterkere enn muslimer.

Begge religionene praktiserer omskjæring av gutter. Men bare jødene har et helt klart definert tidspunkt for når denne handlingen skal utføres.

Ifølge jødiske religiøs praksis skal omkjæring skje på den åttende dag etter fødselen. Den tradisjonen har blitt fulgt av jøder i tusenvis av år.

For norske jøder ville dette ha vært et helt utålelig inngrep i religionsfriheten. Forstander i Det Mosaiske Trossamfund Ervin Kohn har tidligere sagt at et lovforbud med påfølgende straffeforfølgelse av jøder som omskjærer sine gutter, ikke ville gitt dem noe annet valg enn å forlate Norge.

Et lovforbud mot omskjæring ville altså i praksis medført en gjeninnføring av jødeparagrafen i Grunnloven. Jøder ville ikke lenger kunne bodd her i landet dersom de hadde praktisert sin religion. Norge ville blitt det eneste land i verden med et slikt forbud.

Vi noterer oss med glede de sterke og klare ordene fra SV-leder Audun Lysbakken og nestleder Snorre Valen i denne saken. Sannsynligvis har deres kontante motstand medvirket til at forslaget fikk den skjebnen det gjorde på landsmøtet. Det skal de ha takk for.

Men selv om lovforbudet ikke fikk gjennomslag på dette landsmøtet er striden rundt omskjæring av gutter likevel ikke over i SV. Spørsmålet flyttes nå til landsstyret der det vil bli arbeidet videre med det.

Og heller ikke i det øvrige politiske landskapet er denne saken død. Det er for eksempel strid rundt spørsmålet i Venstre. Der falt et lignende landsmøteforslag med knapp margin. Den aller sterkeste politiske stemmen for et omskjæringsforbud er Senterpartiets Jenny Klinge, men uten at hun foreløpig har hatt eget parti bak seg.

Vi tror det kommer nye politiske slag rundt jøder rett til å følge sin religiøse overbevisning. Og la det ikke være noen tvil: Denne avisen står på jødenes side.