LANDSMØTE: Partileder Jonas Gahr Støre etter landsmøtetalen ved åpningen av Arbeiderpartiets landsmøte 2017 i Folkets Hus  Foto: Berit Roald, NTB Scanpix

Arbeiderpartiet og kristenarven

fredag 21. april 2017

Lederartikkel

Arbeiderpartiets landsmøte bør benytte anledningen til å vise at partiet faktisk mener at alle skal med - også de som har en religiøs overbevisning.

Oppmuntret av meningsmålinger som gir håp om å innta regjeringskontorene til høsten er Arbeiderpartiet samlet til landsmøte denne helgen. Partiets livssynspolitikk er noe av det som har skapt debatt i forkant. Forslag om å fjerne K-en fra KRLE-faget og strupe kristne friskoler nærer uro blant kristne velgere.

Nett-TV: Følg debattene på Aps landsmøte

En av dem som har gitt uttrykk for dette er Rune Edvardsen, daglig leder i Troens Bevis i Kvinesdal. Før forrige stortingsvalg gikk han offentlig ut med sin støtte til Arbeiderpartiet. Det falt en del støttespillere tungt for brystet. I betydelige deler av kristenfolket blir Arbeiderpartiet betraktet som en sterk pådriver for avkristning av det norske samfunnet. Edvardsen betonte derimot partiets solidaritetstanke. Men når AUF ønsker å fjerne K-en fra KRLE-faget, og det også er krefter i partiet som vil gi kristendommen mindre plass i faget, reagerer Edvardsen.

– Vi skal ikke være redde for våre kristne tradisjoner og verdier, sa Edvardsen til Fædrelandsvennen.

LES: Advarer mot å strupe kristendom i skolen

Dessverre er frykt for kristen påvirkning en trend i tiden. Livssynsnøytralitet er et moteord som skal angivelig skal sikre mangfold og like rettigheter for alle. Men det er ikke til å komme fra at landene som er sterkest preget av demokrati, frihet og velstand, stort sett har en kristen kulturarv. Det gagner ikke fellesskapet å legge skjul på dette. Kunnskapen om kristendommens betydning er allerede urovekkende svak i det norske folk. Det siste vi trenger er å svekke den ytterligere.

LES: Hareide og Støre sammen i Sarons Dal

Når dette sammenholdes med forslag fra flere hold i Ap om å stramme inn vilkårene for friskoler, er det urovekkende. Noen vil sågar skrote hele ordningen med offentlig støtte til slike skoler som er basert på livssyn. Det bidrar dessverre til å befeste inntrykket av Arbeiderpartiet som kristenfiendtlig. Hvis en ordning som sikrer opplæring og oppdragelse i tråd med egen overbevisning, og også krever en viss egenbetaling, ikke skal få bestå, framstår Ap som svært lite sjenerøse.

Overfor Dagen forsikret partileder Jonas Gahr Støre at han står på privatskoleforliket som i sin tid ble inngått mellom Stoltenberg-regjeringen og KRF. Det er bra. Heldigvis avviser han å ville følge etter det svenske søsterpartiets forstemmende vedtak om å forby religiøs praksis i friskoler. Støre hadde også vært i kontakt med Rune Edvardsen og mener å ha beroliget ham. Edvardsen vil avvente Aps vedtak på landsmøtet.

LES: Angret på moderert Ap-støtte

Som Edvardsen påpeker overfor Dagen, er det blitt startet kristne skoler som en konsekvens av at skolen er blitt mindre trosvennlig. Et av problemene som også Arbeiderpartiet bør ta inn over seg er at store deler av det norske folk etter hvert er blitt så sekularisert at de ikke forstår hva det innebærer å ha en religiøs overbevisning. Men i en stadig mer globalisert verden stiller man med et betydelig handikap hvis man ikke skjønner dette. Som tall fra Pew Research Center viser, er det andelen ikke-troende som minker - fordi de ikke får tilstrekkelig mange barn.

Arbeiderpartiet bør benytte anledningen til å vise at partiet faktisk mener at alle skal med - også de som har en religiøs overbevisning.

Les også: