Illustrasjonsfoto: Fotolia.com

Hva lærer ungdommer i kirka om Jesus?

fredag 12. mai 2017

Kristenliv

Sett ord på Jesu betydning i det store bildet. Han er ikke en av mange frelsere. Han er Frelseren.

I en upublisert undersøkelse gjort blant elever i videregående i Oslo stilte Hans Kristian Skaar blant annet spørsmål om religionenes sannhet. Forskjellene i svar var markante. En ting er at så få som 23 prosent av elevene trodde at «bare en religion er sann».

Men av de som svarte det var det 61 prosent med islamsk tro og bare 10 prosent med kristen tro. 35 prosent svarte at mange religioner kan være sanne, mens her var «styrkeforholdet» motsatt. 17 prosent av dem som svarte dette hadde islamsk tro, mens 70 prosent hadde kristen trostilhørighet.

Det mest slående for meg som prest i en kristen kirke med disse tallene er hvor lite «tro» på sin egen tradisjons budskap disse ungdommene med kristen tro har. Antagelig har de fleste av dem kun noen få år tidligere vært konfirmanter i en kirke. Hva lærte de der? Tør vi i kirken si at vi mener at kristen tro er sannheten?

Et av de uttrykkene på engelsk som mangler en god norsk oversettelse er «the uniqueness of Christ». På norsk noen ganger oversatt med «Kristus som den eneste frelser» (www.lausanne.org).

Dette temaet har vært en del av en offentlig debatt i Sverige i flere år. I utspørringen i forbindelse med erkebiskopvalget i 2013 uttalte hun som vant valget, Antje Jackelén følgende: «Jesus säger att han är sanningen, men han säger inte att jag är den enda sanningen (www.dagen.se).

Dette ble kritisert av mange, og Jackelén svarer delvis på denne kritikken, men gjentar også da i sitt svar det som i praksis blir en subjektivisering. «för oss kristna är Jesus vägen, sanningen och livet» (www.varldenidag.se).

Jackhelén har rett i at hva Gud gjør til slutt vet vi ikke, og det er heldigvis ikke vår sak. Men fra det til å devaluere Jesu ord til «kjærlighetsspråk» på linje med at jeg sier til min kone «du er den vakreste i verden» er uten dekning i Bibelen.

Tvert i mot, både i Joh 14,6, 1 Joh 2,23, Apg 4,12 og en rekke andre steder gjør Det nye testamentet det klart at Jesus gjør et eksklusivt krav på å være veien til Gud.

Min utfordring til alle som deltar i den gaven det er å utforske den kristne tro sammen med barn og unge: Sett ord på Jesu betydning i det store bildet. Han er ikke en av mange frelsere. Han er Frelseren.

Vi skal selvsagt verdsette det verdifulle i alle religioner, men for å gjøre det på en god måte må vi først ha både forståelse av hvorfor Jesus er unik og selvtillit nok på egne vegne til å stå for det.