SKAPERVERKET: Dersom det blir fastholdt at troen på en jord uten død og lidelse før syndefallet og en forbannelse som hadde faktiske konsekvenser for skaperverket isolert sett er en spire til sekterisme, så er det i så fall svært oppsiktsvekkende og noe jeg vil avvise på det sterkeste, skriver Jogeir Lianes. 
  Foto: Illustrasjonsfoto: Fotolia

Livet og forbannelsen

onsdag 13. september 2017

Kristenliv

I Bibelens siste kapittel (Åb 22) leser vi om livets tre som gir sin frukt 12 ganger om året, og om at det ikke lenger skal være noen forbannelse. Vi blir deretter trøstet med at disse ordene er sanne og troverdige.