SAMLIV: Bibelen definerer sannelig også heteroseksuelt samliv som synd, så lenge det ikke er det første ekteskapet for både mann og kvinne. Så her kan man ikke tolke seg bort, skriver Øyvind Kleiveland.

Innskjerping – eller hold fingrene langt unna folks privatliv!

Author picture

søndag 18. juni 2017

Kristenliv

Et åpent brev til Pinsebevegelsens Teologiske Refleksjonsgruppe - ifm. Korsets Seier 16. juni.

I Korsets Seier 16. juni under overskriften “Pinsebevegelsens bibelsyn er udiskutabelt”, står det følgende: “

Bibelen definerer homoseksuelt samliv som synd”.

Bibelen definerer sannelig også heteroseksuelt samliv som synd, så lenge det ikke er det første ekteskapet for både mann og kvinne. Så her kan man ikke tolke seg bort. Gal. 5:19: «Kjøttets gjerninger er åpenbare. De er: ekteskapsbrudd, hor, urenhet, skamløs utukt …» Her beskrives både ekteskapsbrudd (moicheia: å være gift med en annen person mens ens første ektefelle fortsatt er i live) og hor (porneia: å ha seksuelt samliv med noen uten å være gift).

Om man leser Markus 10:29-30, vil man se at en person som hadde forlatt hus, brødre, mødre, søstre, hustru og barn, så vel som åkrer for Herrens skyld og evangeliets skyld, ikke hadde bibelsk rett til å få seg en ny hustru. De loves hundre fold tilbake i dette livet – inkludert forfølgelser – men ingen ny hustru. Hvorfor ikke? Fordi de er bundet til sin første hustru så lenge denne fortsatt er i live.

Dette er mer enn tilstrekkelig grunnlag for å si at det første ekteskapet er ubrytelig unntatt ved ektefellens død. Dette danner jo grunnlaget for Paulus´ forklaring til de messianske jødene i Romermenigheten i Rom 7,1-6 hvor han bruker ekteskapets eneste utvei – død – for å forklare de messianske jødene at Jesu død og oppstandelse er den eneste veien til himmelen! Grunnlaget for resonnementet er at ekteskapet kun brytes ved den enes død, og han bruker ordene på samme måte (vers 4) for å forklare dem at Jesu død og oppstandelse er den eneste veien til himmelen.

Da kan ikke dere i Teologisk Refleksjonsgruppe konkludere med at «Det er ok med gjengifte hvis, dersom, eller fordi…»

Enten er det kun én vei til himmelen – og bildet Paulus bruker er ekteskapet som kun har én utgang – gjennom døden; eller så er det mange veier til himmelen, og da betyr ikke ekteskapets ubrytelighet noe som helst.

Enten må Refleksjonsgruppa stenge for muligheten til å tjenestegjøre i menighetene om man er gjengift, på grunnlag av at Bibelen forbyr det, ellers må Teologisk Refleksjonsgruppe holde fingrene helt unna folks privatliv i det hele tatt.

Jeg vil med dette – igjen – be om å få møte så mange som mulig i Teologisk Refleksjonsgruppe til en samtale omkring dette temaet og jeg ber innstendig, siden det «ikke lot seg gjøre», som var svaret forrige gang jeg forsøkte, i 2014.