NLM forsvarer teistisk evolusjon

Author picture

søndag 23. juli 2017

dagensdebatt

«Jeg har en veldig tiltro til disse som mener det er mulig å forene en sterk tillit til Bibelen, samtidig som man mener at jorden er skapt via evolusjon», sier NLMs generalsekretær, Øivind Åsland, ifølge Vårt Land 17. juli. Med «disse» sikter Åsland ifølge avisen til «personer i NLM-miljøet som både er vitenskapsmenn og teologer».

Dermed har Åsland vel indirekte besvart et spørsmål som ble stilt av prof.emer. Trygve Gjedrem i et leserbrev i NLMs organ «Utsyn» nr. 7/17: «Kvar står NLM i striden om evolusjonslæren?»

Trygve Gjedrem tok i innlegget sitt utgangspunkt i Utsyn-redaktør Espen Ottesens anmeldelse av boken «Evolusjon eller kristen tro – Ja takk, begge deler!», der Ottesen skrev: «Stort sett synes jeg forfatterne lykkes med sitt mål: Å vise at evolusjonslæren kan kombineres med en klassisk kristen tro». I forlengelse herav spurte Gjedrem: «Det eg saknar er kvar Bibelen det står noko om evolusjon og evolusjonsteorien?»

Videre viste Gjedrem blant annet til at Bibelen omtaler Gud som «veldig skaper» i de to første kapitler, og at Gjedrem hadde «notert 150 andre sitat elles i Bibelen om Gud som skaper og skaperverket hans». Gjedrem skrev også: «For meg rokkar dette fokuset på evolusjonsteorien ved Guds allmakt og skaparevne”, og han avsluttet med å erklære seg “overtydd om at [Gud] trong ikkje noko hjelp som skapar».

NLMs generalsekretær gir altså nå åpent sin støtte til de som mener det er mulig å ha en sterk tillit til Bibelen og samtidig mene at jorden er skapt via evolusjon, dvs. til de som går inn for såkalt teistisk evolusjon. Dermed har Åsland vel som nevnt indirekte besvart Gjedrems spørsmål om hvor NLM står i striden om evolusjonslæren. Men noen bibelsk begrunnelse for at Gud skulle ha skapt via evolusjon har ikke Gjedrem fått, for det er nemlig verken Åsland eller noen av de han viser til fra NLM-miljøet istand til å gi ham!

Derimot finnes det helt klart bibelsk begrunnelse for å avvise tanken om at Gud skulle ha skapt via evolusjon, slik som Gjedrem selv fremholder. Men kristne som går inn for teistisk evolusjon «nekter .. å se de horrible konsekvensene det har å forestille seg at Gud skaper på den måte det skal ha foregått på ifølge Lyell og Darwin; millioner av år med å rive, slite og flå til døde, med blod, skrik og pine uten ende. Det er ikke vanskelig å forestille seg at «ekte» evolusjonister tillater seg et forsiktig smil når kristne prøver å redde noe av Bibelens ære å evolusjonismens betingelser» (sitat fra Poul Hoffmann: «Åndenes kamp», Lunde Forlag 2000, s. 62).