Hans Nielsen Hauge og tjenende lederskap

onsdag 20. september 2017

dagensdebatt

Hans Nielsen Hauge var en sterk og tydelig leder for de virksomhetene han startet, med en klar formening om hvordan disse skulle drives og utvikles. Men det var ikke egen vinning og makt som drev ham.

I kapitlet om Hauge i boken” Trådene i samfunnsveven: Hva har reformasjonen betydd for Norge?”, som kom ut i vår, drøfter vi blant annet hans tilnærming til ledelse og hvordan dette sammenfaller med moderne ledelsesteorier.

Det var det gode formål som stod i sentrum for Hauge og virksomhetene han var involvert i hadde en sterk sosial profil. Samtidig var han genuint opptatt av medarbeidernes ve og vel.

Vi ser blant annet flere eksempler på at han investerte i deres utvikling og utdannelse, noe både de selv og virksomhetene de jobbet for nøt godt av.

To eksempler på dette er Christopher Grøndahl, som ble boktrykker og startet Grøndahl & Søn Forlag AS, og Peter Møller, kjemiker og apoteker, og opphavsmannen bak produktet Møllers tran. Møllers virksomhet utviklet seg til det vi i dag kjenner som det Orkla-eide selskapet Lilleborg AS.

Det å ta utgangspunkt i medarbeidernes behov og utvikling, er sentrale elementer i moderne teorier om tjenende lederskap. Begrepet tjenende lederskap ble introdusert i ledelseslitteraturen av Robert K. Greenleaf (1904 - 1990).

Han beskrev en modell hvor lederen først og fremst er en tjener. En tjenende leder er motivert av det å tjene og å gjøre noe for andre, ikke av status og det å bygge sin egen posisjon.

Slike ledere jobber for at menneskene rundt dem skal utvikle seg og vokse, og gjennom dette, bidrar de til å bygge sunne og sterke organisasjoner som er til nytte for og tjener sine interessenter og samfunnet som helhet.

Mange peker på Jesus og hans undervisning til sine disipler som en meget sentral og viktig kilde til tjenende lederskap. Ledelse i Hans rike skulle handle om å tjene andre, basert på Menneskesønnen selv som rollemodell (Matteus 20:20-28).

Dette var sentrale og viktige prinsipper for Hauge. For ham og vennene var «Arbeyde og Tienestevillighed noget der skulle lyse» og i boka Grund-Regler understreker Hauge at «Den største er alles tjener».

I dag viser en rekke forskningsbaserte studier at denne typen ledelse har en positiv effekt på organisasjoners resultater og kan bidra til økt samhandling, samarbeid og kreativitet.

Tjenende lederskap kan også styrke selskapets etiske fundament, fordi man her utfordres til egenrefleksjon basert på fundamentale etiske prinsipper.