Vil splittelse komme?

Author picture

lørdag 8. juli 2017

dagensdebatt

«Økumene vs. Splittelse» - Rom 16:17 Men jeg formaner dere, brødre: Hold øye med dem som volder splittelse og anstøt imot den lære som dere har lært. Vend dere fra dem!

For et par uker siden la jeg inn en post om «Roten til alt ondt». I tiden som har gått har dette, med mer, blitt debattert. Påstanden i den delingen var at menigheten i dag har fått kjærlighet til verden og spesielt penger, som er roten til alt ondt. Altså at vi har kjærlighet til penger.

Posten kom også til liv idet vi i dag har en debatt om likekjønnet ekteskap i kirken. Så min påstand var også at vi bærer over med heterofilt hor, men ikke med homofilt hor. Likeledes at vi tåler så godt å ha to syn på skilsmisse og gjengifte og spedbarnsdåp og samt diverse andre ting, men ikke likekjønnet ekteskap. Altså jeg påstod også at vi er hyklerske.

Ut av dette har det kommet utsagn fra ledelsen i Pinsebevegelsen om at man er klare til å frasi seg statsstøtten og rydde opp i diverse doktriner. Dette er i så fall meget gledelig. Med bakgrunn i pinsebevegelsen så tro jeg imidlertid ikke på dette. Jeg håper jeg tar feil og jeg kan til dels ta feil. Jeg skal forklare.

Hvorfor det står «Økumene vs. Splittelse» i sub overskriften er fordi vi må tilbake til 2006 og da nærmere bestemt Predikatkonferansen for å skjønne hva som egentlig forgår. Denne konferansen ble nærmest kuppet av de som vil fremme økumene for enhver pris og det ble bestemt at Pinsebevegelsen skulle inn i det «nye» Norges Kristne Råd. Det vil si at man skrotet, eller fusjonerte om du vil, det gamle Frikirkerådet.

Da ble listen lagt og den vil ikke de som BESTEMMER i bevegelsen, uansett hva «ledelsen» i bevegelsen måtte mene, forandre. De som bestemmer vil ikke bli kalt en «sekt», de vil ikke «stå utenfor» og de vil beholde statsstøtte. De vil også underordne seg Husreglene i Norges Kristne Råd. Her er en advarsel til «ledelsen» i bevegelsen; Selv om de måtte være rede til å bli forfulgt, til å kvitte seg med statsstøtte og falske doktriner, og å stå for «konservative» tolkninger i spørsmålet om likekjønnet ekteskap, så er ikke de som BESTEMMER rede til det. Her ligger det også en advarsel til Frie Venner som nå flørter med Pinsebevegelsen om en sammenslåing.

Ut av dette vil det komme splittelse, ikke bare i Pinsebevegelse, men også Frie Venner. Frie Venner har jo vært sure på Pinsebevegelsen siden de beskylte Barratt for proselytt da han «tok» medlem ut fra Nordquelles menighet. Det er over 100 år siden. Det er jo en av Husreglene i Norges Kristne Råd at man ikke kan proselytte. Man kan heller ikke forkynne evangeliet til andre medlemmer, som for eksempel katolikker, og vertfall ikke kalle Den Romersk Katolske Institusjon for hora som beskrevet i Åpenbaringen 17-18. Det vil selvfølgelig bety mer splittelse. Da det er, og har, også i Pinsebevegelsen, alltid vært læren inntil for noen få år siden.

Alt dette til sammen vil før til splittelse. Så når enkelte inne ledelsen i disse bevegelser sier at; «nei sånn det vil det ikke bli» så vil de komme til å måtte revurdere. Og det ganske snart. Men de har på en måte rett i at de ikke vil gi etter for doktriner som lærer mot Skriften, selv om de alltid har gjort det, men de vil altså ikke gi etter for likekjønnet ekteskap. For noen så tror jeg det.

Så det som vil skje er at de vil måtte gå ut av bevegelsen fordi de som bestemmer har bestemt seg for at de vil beholde menigheten, som er deres liv og hobby, uansett hva som måtte komme. Og det vil komme. For det som er i USA og andre land i dag vil før eller siden komme til Norge. Enkelte steder i USA må pastorer få godkjent prekenen av myndighetene. Man kan risikere fengsel for å ikke innordne seg. Og jeg nevnte andre ting i delingen om «Roten til alt Ondt».

Så la oss merke oss hvem det er som vil bli årsaken til den kommende splittelse, etter min menig sunne splittelse, så sånn sett gjør de en bra jobb …

Filadelfia Oslo har alltid vært den ledende innen bevegelsen. Ingen kan nekte for det. Nå begynner derimot «Utkant-Norge» å ytre om at de er meget lei av denne storebror holdningen og det vil hjelpe til på splittelsen. Så la oss ta en nærmer titt på ledelsen i Filadelfia som da, ikke på papiret, men i realtiden er ledelsen i Pinsebevegelsen.

Håkon Jahr har, ifølge «Proff», 64 næringslivsroller. En av dem er Mentor Medier AS. Korsets Seier største aksjonær er Filadelfiaforlaget AS (80 %) og Mentor Medier AS (20 %). Største aksjonær i Filadelfiaforlaget AS er Menigheten i Filadelfia. Daglig leder der er Håkon Jahr. Han er også ledende eldste og en av tre forstandere. Sånn kan man holde på og sjekke og man vil komme frem til at Håkon Jahr har en finger eller fem med i det meste. Spesielt i Pinsebevegelsen. Spesielt når det gjelder penger og kanskje også når det gjelder kjærlighet til penger. Og mange fingre inn til presse selv så mediesky som han er. KS er som kjent bevegelsens ansikt utad. Man kan jo sjekke litt ut om Vårt Land også …

Håkons barndomsvenn og kanskje bestevenn er Egil Svartdahl. Han er pastor i Filadelfia og tidligere forstander gjennom lang tid. Dessuten er Egil Svartdahl et talerør utad da han er meget engasjert i den sekulær nyhetsbilde gjennom sitt TV arbeide og sitt arbeide for Økumene. Han er også kjent for å ha mottatt prisen for Økumenikk i 2011. Videre er Andreas Hegertun en av tre forstandere og er dessuten pressetalsmann for bevegelsen.

Tilknytte Filadelfia er også hans far Terje Hegertun som er professor hos Menighetsfakultetet. På Høyskolen holder den såkalte refleksjonsgruppe til som per definisjon bestemmer bevegelsens lære. I den gruppa sitter blant annet Karl-Inge Tangen som er/var eldste i Filadelfia. Det at denne refleksjonsgruppa bestemmer læren er da ikke riktig siden det er eldste i Filadelfia som bestemmer læren i Filadelfia og dermed i Pinsebevegelsen. For å si det kort. Det er en liten gutteklubb som bestemmer alt i bevegelsen. Ikke på papiret, men i realiteten. Det var også denne gutteklubben, hvis vi tar med folk som Gunnar Jeppestøl, som fikset medlemskap i Norges Kristne Råd. Det er sikkert noen som føler seg forsmådd for ikke å bli nevnt, men dog sikkert glade også …

Så når Daglig leder i Pinsebevegelsen, Sigmund Kristoffersen, ønsker seg en ny lederstruktur i bevegelsen, som beskrevet i en artikkel i Dagen, så er det disse han må spørre. Han påstår at de er enig, men er resten av bevegelsen enig? Resten av bevegelsen må belage seg på splittelse. For når enkelte, og kanskje med Øivind Gaarder Andersen og David Østbye i spissen, nekter å legge seg under for det sekulære i spørsmålet om likekjønnet ekteskap så vil de måtte gå ut av bevegelsen. Det må også Kristoffersen og andre hvis de ikke vil være nikkedukker for Filadelfia Oslo.

En splittelse kommer og det er altså Filadelfia Oslo etter min mening som vil være årsaken. IKKE de som vil følge Ordet. Det vil snart oppstå en undergrunns-menighet så snart forfølgelsen tiltar etter som vi nærmer oss tiden rett føre Jesus Kristus sin gjenkomst. Filadelfia Oslo og Pinsebevegelsen vil IKKE bli, og kan IKKE bli, en del av dette. Enkelt og greit fordi de ikke kan se at de må omvende seg fra kjærlighet til penger og til denne verden.