Spørsmål ved en bispeutnevnelse

Author picture

mandag 2. oktober 2017

dagensdebatt

Oslo får i desember ny biskop. Flere spørsmål melder seg i den anledning om teologi og politikk i den norske kirke


I Dagen stilles Kari Veiteberg spørsmålet som bispekandidat; “I kvar gudsteneste vedkjenner kyrkjelyden trua på at Jesus skal kome igjen for å døme levande og døde. Kva meiner du dette betyr?” Veiteberg svarer:

“Vedkjenninga betyr det kyrkjelyden seier. Men vi har ein del oppryddingsarbeid å gjere i kyrkja. For eg har erfart at svart -kvit tale om dom og helvete og evig fortaping har vore skadeleg for mange menneske. Bibeltekstane gir ikkje eintydige svar korkje på spørsmål om utgangen på livet, eller Jesu attkome. Jesus liv og forkynning er ein målestokk på korleis vi lever liva våre, ein gong skal vi alle møte Jesu kjærleik.”

Er ikke dette å underslå livets to utganger? I Joh. 3,16 står det: “For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv”. Veiteberg sier at bibeltekstane ikke gir entydige svar på utgangen på livet.

Men Joh 3,16 sier at den som tror på Jesus ikke skal gå fortapt. Altså er fortapelse en mulighet vi kan unngå ved å gratis ta imot Jesu stedfortredende soning. Jeg synes Veiteberg sår tvil om dette avgjørende Bibel-budskapet i intervjuet. Kirken må være tydelig på at Jesus ble gjort til synd for oss for at vi i hans sted skulle bli rettferdige for Gud. Jesus er vår Frelser.

Hun sier at en dag skal vi alle møte Jesu kjærleik. Er det bibelsk belegg for en slik påstand?

Joh 3,36 sier: ”Den som tror på Sønnen, har evig liv. Men den som ikke vil tro på Sønnen , skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham.”

Gamle Testamente sier; ”Og de mange som sover i jordens muld, skal våkne opp, noen til evig liv, noen til skam og evig avsky” Dan 12,2.

Videre sier Veiteberg i samme intervju med Dagen at hun er feminist. Hva innebærer det? Betyr det at hun som biskop støtter selvbestemt abort?

Ifølge reportasje i Aftenposten i 2010 skal det være slik at: “De norske prestene Tor Øystein Vaaland og Kari Veiteberg har invitert til en ”gudstjenestesamling” i Kunstnernes Hus som skal munne ut i ”en felles fordømmelse av staten Israels okkupasjonspolitikk»

Hva betyr dette? Vil biskopen i Oslo jobbe for boikott av demokratiet Israel? Vil Oslos biskop være en stemme for fordømmelse av Israel uten å sette seg inn i israelske perspektiver?

Kanskje Kirkerådet eller Veiteberg kan svare på disse spørsmål?