Jeg tror Bibelen kan fungere som et ekkokammer. De erfaringene og verdiene du har med deg når du leser i Bibelen leser du inn i teksten på en måte som gir gjenklang og gjør at de kommer forsterket ut, skriver Svein Nilsen. Illustrasjonsbilde: Yayimages.com

Sauer og geiter

Author picture

torsdag 16. februar 2017

dagensdebatt

Finnes det ting i livet som er viktigere enn hvordan vi tolker Bibelen? I dag sneier vi innom alternative fortolkninger, alternative fakta, nestekjærlighet og det amerikanske presidentvalget. Og selvsagt sauer og geiter.

Jeg tror Bibelen kan fungere som et ekkokammer. De erfaringene og verdiene du har med deg når du leser i Bibelen leser du inn i teksten på en måte som gir gjenklang og gjør at de kommer forsterket ut. Dette gjelder selv om du mener du leser Bibelen bokstavelig, kanskje spesielt da, for da er du mest sannsynligvis ikke klar over denne typen effekter. Og det handler sannsynligvis mer om hvordan vi mennesker er skrudd sammen enn om hvordan Bibelen er.

Når det gjelder advarslene om vranglære så har jeg fram til nå akseptert uten videre at jeg nå selv har blitt en av de vranglærerne som Bibelen advarer mot, og at jeg ikke får gjort noe med det. Det er bare slik. Men nå helt i det siste har det skjedd ting som har gjort at jeg har oppdaget at det aldeles ikke trenger være slik, og at det også her er mulig å komme opp med alternative tolkninger.

Hvis vi starter ut med Paulus denne gangen, så sier han “Derfor sender Gud over dem en villfarelse som gjør at de tror løgnen.” I det miljøet jeg vokste opp så var det helt opplagt at å tro løgnen var å tro på det liberalteologer, feminister, sosialister osv. kom opp med. Og jeg kan love deg at hvis du starter å lese Bibelen med en slik tanke i hodet så finner du massiv støtte. Men nå åpner det seg helt annen og for meg totalt uventet mulighet. For det viser seg at mange av nyhetene som ble mest delt på Facebook og Twitter under den amerikanske valgkampen var falske. Eller løgn. Eller “alternative fakta” for de som synes det høres bedre ut. Og folk trodde på dem. Faktisk var det så ille at de som har regnet på det mener at falske nyheter ble mer delt enn ekte i 2016. Og når man tenker på at en stadig større del av befolkningen bruker Facebook som sin primære nyhetskilde så begynner det å bli skremmende.

Det rareste er kanskje at noen av sakene som ble spredt ikke i egentlig forstand var falske nyheter, men heller satire. Grunnen til at de ble spredt som falske nyheter var at folk flest ikke leser mer enn første avsnitt og billedteksten før de hisser seg opp og sprer nyheten videre. Siden vi ikke har åpent innsyn inn i Facebook så er det litt vanskelig å lage god statistikk på ting. Men det som sannsynligvis var den mest spredte falske nyhetssaken hadde overskriften “Obama Signs Executive Order Banning The Pledge Of Allegiance In Schools Nationwide”. Ut fra kommentarene å bedømme er dette en sak som vekker minst like sterke følelser i USA som spørsmålet om å ta Jesus ut av julesangene i skolene i Norge. Og de som har spredt saken har vært uhyggelig dårlige på kildekritikk. For jo lengre du leser, jo rarere blir artikkelen, og når du kommer til setninger av type “Stories like this have helped put my children through college, buy a new car, a home and even get the sex reassignment surgery my wife Barbara always wanted since she was a little boy”, så bør man ta hintet. Dette er ikke en nyhet.

Ellers er det veldokumentert (i alle fall hvis man stoler på noe av det som står om i “venstremedia” som noen liker å kalle det) at et antall falske nyheter er laget kun for å hale annonsepenger fra Google. Eller kanskje til og med for å sverte den ene siden i valgkampen, spesielt i tilfeller der man har kunnet koble websidene mot russiske interesser.

Jesus sier «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg.» Dette må jo åpenbart være den daglige kampen vi kristne har mot synden i verden, igjen i form av liberale teologer, kvinnelige prester, samboerskap og homofili? Det er i alle fall det jeg alltid har tenkt. Men slik jeg ser det er det fullt mulig å tenke seg at de neste årene kan dette verset brukes om moderate kristne som våger å stå opp mot en stadig mer egoistisk og kjælighetsløs kristendom og regjeringer som deler mange av de samme verdiene.

Det er noen ganger lett å glemme hvor religiøst USA egentlig er. Vi snakker om et land der 70% av befolkningen regner seg som kristne og 40% av befolkningen tror verden ble skapt for 6000 år siden. Foreløpige analyser tyder på at rundt 80% av de hvite evangelikale kristne som stemte, stemte Trump. Det er mye, og for de som ikke er veldig inne i slike systemer virker det kanskje litt rart. Men når det kommer en kandidat som er mot abort, mot homofile rettigheter og mot miljøvern, så har man som konservativ kristen ganske enkelt ikke noe valg. Det ser man sånn sett av valgdagsmålingene, for 20% av de som stemte Trump mente samtidig at han var uegnet som president.

Jeg har begynt å lure på om presidentvalget i USA markerer begynnelsen på slutten for demokratiet slik vi kjenner det i dag. Universet er i ferd med å bli splittet i to deler uten noen interaksjon mellom delene der den ene halvdelen bruker FOX News og Breitbart som nyhetskilder eller får denne typen nyheter i feed’en på Facebook. Hva som er mulig å gjøre her vet jeg ikke, og det ligger også langt utenfor det bloggen skal handle om.

Jeg har i tidligere skrevet om absolutte sannheter som ikke er åpne for diskusjon og som noen ganger “trumper” alt annet. Blant mange kristne i USA virker det som spørsmål om abort, homofili, fremmede religioner, statlige regulering og skytevåpen er i denne kategorien. Noen ganger må vi løfte blikket fra alle de tingene vi har forpliktet oss på å hate og frykte og heller se om det er noen større linjer som viser seg.

‘For jeg var sulten, og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere besøkte meg.’ Da skal de rettferdige svare: ‘Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg? Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg?’ Og kongen skal svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.’