Norges Siste Sjanse Akkurat NÅ

Author picture

fredag 14. oktober 2016

dagensdebatt

Dette er et Nødrop til alle Kristne i Norge. Hva menigheten velger akkurat nå, vil ha betydning for hva som skjer i morgen. Frihet og glede, eller slakt og gru. Omvendelse og vekkelse, eller død og fortapelse.

Fem drømmer om Russlands invasjon av Norge, i løpet av ca fem år.

En Herrens advarsel til Norge.

Drøm 1 (mottatt ca 2012-2013): Russland invaderer Norge som en tsunami fra havet. De kommer inn langs hele kysten med full militær styrke. Fly, båter, soldater, tankser. Folket er uforberedt, panikkslagne.
 

Drøm 2 (mottatt ca 2013): Kartet over Skandinavia ovenfra. Russiske styrker, representert som røde dotter, kommer inn som en tsunami langs hele kysten av Norge, samtidig skjer det samme over grensen mellom Russland og Finland. Dottene beveger seg gjennom landene innover mot Sverige. Noen dotter blir igjen rundt omkring, mens flesteparten samler seg midt i Sverige. Hele Skandinavia er erobret på kort tid.


Drøm 3 (mottatt ca 2014): Russland angriper først USA. Deretter Norge (og Skandinavia).
 

Drøm 4 (mottatt ca 2015): Russland flyr innover landet, og bomber vilkårlig bolighus fra luften.

Drøm 5 (mottatt Oktober 2016): Det er natt. Invasjonen starter. Russland angriper kyst-byer i Norge med raketter fra båter, og deretter sender inn militære biler/tankser og soldater. Viser ingen nåde, slakter alle de kommer over. Folk prøver å rømme i biler, blir stanset og skutt. Alle sammen.
 

Hva gjelder angrepet på USA, i følge andres profetiske syner/drømmer, vil det skje med hjelp fra Kina. Søk Youtube.

Hva gjelder andre land i verden eller Europa, har jeg ingen klar info om, men trolig vil Russland og Kina, med fler prøve seg på alt som kalles for “Vesten” i dag.

22. juli

22. Juli var en advarsel og en forsmak til Norge, om det kommende angrepet fra Russland.

Ikke bare vitner det om et angrep, men det vitner om hvordan folk vil bli massakrert.
Noen har gitt ut en bok kalt 22 Juli Profetien. Jeg tok nettopp nå en skumlesning av boken og kan bekrefte at den innehar sannheter og verdifull info.

Jeg fant bekreftende elementer som stemmer overens med det budskapet jeg selv leverer.

Blant annet noen profetier om Russlands invasjon. Det står tydelig for meg at den lille tragedien, 22. Juli, var forsmaken og advarselen om den neste og større tragedien, Russlands invasjon.

Sitat fra “22 Juli Profetien” Kapittel 9, profeti nr 5, av Kjell Magne Longva:

“...Så kom resten av budskapet. «En stor tragedie vil skje i Norge om kort tid, men det vil komme en større tragedie senere.»

....

Så tenkte jeg videre på hva det neste ville være, som skulle være mye verre, og når det ville skje? Da kom tankene om Russlands invasjon opp igjen...”
Russland Har Øvd På Angrepet
 

Russland ruster opp. Russland har “øvelser”. Russland rasler med sablene.

Det blir verre for hver dag. Omverdenen blir mer og mer urolig.
 

Men en vakker dag mens Russland “øver”, kan de plutselig gå til angrep.


 

Et lite utvalg nyhetsoverskrifter fra de siste årene:

Russland hasteinnkaller 40.000 til militærøvelse i nordområdene

- Russland øver på å innta Nord-Norge

Derfor øver Russland på angrep med bombefly mot Sverige

Putin-Russland øver krig mot Sverige og Norge

- Russland øvde på å bombe Stockholm

Russlands nye atomubåt utplasseres under seks mil fra Norge

Putin viser militære muskler på Krim (på videoen vises en båt som kan frakte større mengder tankser og annet militært utstyr)

Og Nylig:

7. Okt. 2016: Russiske raketter i Kaliningrad - Nyhetspressen.com (Dette kan være et av de siste forberedelsene før angrepet begynner)

13. Okt. 2016: Russian Television Warns of Nuclear War Amid US Tensions

I går tidlig, fikk jeg et syn av en atombombe som sprengte. Jeg tror vi er dager unna.

Et annet ord jeg hørte en gang var: “Danmark eksisterer ikke lenger”. (etter krigen)Sannsynlig/mulig Russisk Angreps-plan/strategi

1. Russland allierer seg med Kina og fler, for å ta USA. De angriper først USA fra flere hold. Et kraftig overraskelses-angrep med atombomber, og deretter/samtidig full militær invasjon. Diverse info tyder på at det blir ren nedslakting av mennesker også der.

2. Kort tid etter (ca 1 døgn), når de har vurdert om angrepet mot USA var vellykket, slår de til mot Skandinavia. Her er planen å raskt innta Skandinavia samtidig å hindre allierte styrker lett mulighet til å komme til unnsetning. USA er allerede ute av stand til å hjelpe.

3. De bomber Danmark med atom-våpen, for å fjerne den danske trussel, i tillegg å gjøre Danmark utilgjengelig for europeiske styrker. Det blir vanskelig å oppholde seg i Danmark, når hele Danmark er blitt bombet med atom-våpen. Dette vil fungere som en slags mur/hindring mellom Skandinavia og Europa.

(Hva som vil skje med resten av Europa har jeg ingen info om)Innen Måneden Er Over

Alt dette kan komme til å skje før denne måneden (Oktober 2016) er over.

Jeg vet ikke sikkert hvor lang tid vi har, men det er den nøden jeg føler i Ånden.

Også andre frykter at 3. verdenskrig starter i Oktober 2016. Se youtube.

Europa, USA, Skandinavia og hele NATO, bør straks iverksette MAKS/FULL krigs-beredskap, og forberede seg på et scenario slik beskrevet over. Kanskje kan det ha avskrekkende effekt.

Men jeg tror dette angrepet er beskrevet i Bibelen. Og der er det omtalt som en Herrens dom over ugudeligheten på jord.Aller Siste Veiskille

Jeg har den følelsen, og jeg føler Gud har lagt det klart framfor meg:

Det er !!! eller aldri.

Vi står ved aller siste veiskille akkurat nå. Det er kun 1 minutt igjen av kampen, og ballen ligger i de kristnes leir. Vi kan velge å la den ligge litt til, som vi har gjort så lenge, eller vi kan velge å stramme blikket, rette oss opp i ryggen, og gjøre et siste forsøk på å få ballen i motstanderens mål.

Men vi må handle i DAG, Ikke i morgen!

Forstår dere hva jeg sier? Vi har dårlig TID!

Hvis vi venter bare noen få dager for lenge, kan slaget være tapt, og vi får kanskje Russland på besøk innen måneden (oktober 2016) er over.

Så Hva Er Løsningen?Kjære brødre og søstre, jeg skal si det rett ut:

Vi må starte endetidens store vekkelse, ,

og det med lynets hastighet!

Vi må rett og slett forlate det vi holder i hendene, og gå ut, og gå Herren i møte.Men HVORDAN? Først. La oss begynne med HVORFOR.

Brødre og Søstre. Det er pga vår synd. Kirkens synd. Og folkets synd.

La meg sitere et utdrag fra 1968-profetien (damen fra valdres):

kilde: http://www.benorge.no/index.php?project=4&com=content&co_id=1254

“Nr. 2. En lunkenhet uten parallell vil komme over mange kristne samtidig med en frafallenhet fra levende kristendom. De vil ikke være åpne for forkynnelse og vil ikke høre om synd, nåde, loven, evangeliet, anger og gjenopprettelse. Isteden vil det komme et substitutt; lykkekristendom. Det viktige vil være å ha suksess; være noe. Ha materielle ting, noe Gud imidlertid ikke har lovt oss. Kirker og bedehus kommer til å bli tommere og tommere. Istedenfor forkynnelse vil underholdning, kunst og kultur invadere kirkene hvor det skulle vært omvendelse og vekkelse. Det vil skje rett før Jesus komme.Nr. 3. Det vil bli en moralsk oppløsning som Norge ikke har sett maken til før. Folk vil leve sammen som gifte uten å være gift. Det vil være mye urenhet før giftemål og mye utroskap. Dette vil bli sett på som normalt og rettferdiggjort fra alle hold. Selv i kristne miljøer. TV vil fylles med slik forferdelig vold som lærer folk å drepe hverandre. Som konsekvens vil det bli utrygt å gå på gatene; folk vil kopiere det de ser. Luften vil fylles opp av mange tv kanaler som bruker sex som underholdning, noe som burde være reservert for ekteskapet. (Dette ble skrevet i 1968 når noe slikt ville bli sett som for utrolig).Nr. 4. Folk fra fattige land vil strømme til Europa. De vil også komme til Skandinavia og Norge. De vil bli så mange at folk vil begynne å mislike dem og bli harde mot dem. De vil bli behandlet som jøder før 2. verdenskrig. Da vil våre synders mål ha blitt nådd. Tårene strømmer nedover den gamle kvinnens kinn. Så vil Jesus komme igjen og 3. verdenskrig bryte ut.Denne profetien beviser og beskriver hva og hvorfor ting skjer. Og sannelig ser vi at alt er blitt oppfylt helt til og med punkt 4, bortsett fra den aller siste setningen: “Så vil Jesus komme igjen, og 3. verdenskrig bryte ut.”Kirken er den som kan redde nasjonenSiden få tar på alvor røster fra sitt eget hjemland, la meg derfor linke til en profetisk artikkel som Herren akkurat lot meg finne, fra en profet fra selveste USA.

Artikkelen kan leses her: Rick Joyner: Revolution

Profetien hans høres sann ut og samsvarer med min egen forståelse.

Han skriver hvordan Kirken vil gå inn i den siste vekkelsen.

Jeg tror Herren har gitt meg mange av nøklene og verktøyene, nettopp for å kunne gjøre dette. Og derfor har jeg i lengre tid drevet med ”byggingen” av en ny type kirke. En endetids-kirke, klar for trengsels-tiden, bygget for vekkelse og innhøstning, bygget for å overleve, og bygget på ny-testamentlig fundament og andre åpenbaringer.

Du kan se det som at jeg har fått åpenbaring/innsikt/forståelse om plantegningen på et hus. Grunnmuren, rammeverket, osv.. Men så må den bygges i detalj. Der trengs andre spesialister og fagfolk. Vegger skal opp, vinduer må inn. Isolering. Rørlegging. Elektrisitet. Ventilasjon. Osv.....

Jeg anser min oppgave som å sørge for at huset blir bygget rett, med gode løsninger, og at det som gjøres, er i harmoni med visse retningslinjer. Men jeg har selv ikke alle løsningene, og jeg kan heller ikke utføre alt arbeidet.

Som med alle andre kirker må den bli fylt av andre kristne som med sine talenter og åpenbaringer kan fullføre byggverket.

Kirken heter EarthLamp-Church eller JordLampe-Kirken på norsk.

Ønsker du å hjelpe til eller være med i Jordlampe-kirken, er det bare å ta kontakt.

Alle er velkommen, og strukturen er ment for at hvem som helst skal kunne starte en Celle-gruppe/husmenighet/menighet hvor som helst i verden. Eller bli med i en som allerede er startet.

Kirkens hjemmeside er http://www.earthlampchurch.org

(PS: Denne artikkelen er ikke ment å være en reklame for jordlampe-kirken.)Herrens Hus Må Bygges Rett

I alt for lang tid har vi sett byggherrer som ønsker å bygge hus. Men istedet for å samarbeide om å bygge et praktfullt byggverk, vil de alle bygge sine egne hus(menigheter). De tror de har evnen til å bygge hele huset selv, og tror at fagfolkene og spesialistene (kirkemedlemmer) bare er besøkende. De inviterer fagfolkene og spesialistene inn på et lite foredrag(preken) og en kopp kaffe (kirkekaffe). Og der sitter de alle sammen i et uferdig og falleferdig skur og snakker om været. Alt fordi byggherrene ikke skjønte at fagfolkene og spesialistene var kommet for å hjelpe til å bygge huset.

En annen måte å forstå Herrens Hus på, er at den globale Kirken, er Herrens Hus, der alle de forskjellige menigheter er rom i huset.

I dette globale Hus, dette store Byggverket, er det Jesus Kristus som er ByggHerren. Han holder til på Sjefs-kontoret i topp-etasjen.

Han setter folk overalt til å bygge, administrere og styre forskjellige rom og deler i Huset, og andre oppgaver, som å rekruttere flere arbeidere.

Det finnes også folk som ikke bare er satt til bestyrelsen av enkelte rom, men har fått i oppgave å innføre retningslinjer som skal gjelde flere eller alle rom, etasjer eller seksjoner i hele huset.

Problemene oppstår når de ankommer visse rom, der bestyreren er vanskelig. Bestyreren har fått for høye tanker om seg selv, og styrer etter sin egen vilje, og har glemt at det finnes folk i Huset med høyere autoritet enn seg selv.

Herrens Hus er som et praktfullt slott med mange rom og fasiliteter. Men først når alle lærer å kjenne sine plasser, og først når alle lærer å følge retningslinjer fra høyere hold, og først når alle lærer å jobbe sammen, som et lag, først da vil Slottet komme i sin rette orden, og det vil bli et praktfullt, strålende og fullkomment Byggverk.Herren Skal Rydde I Huset

Men nå er Herrens tid kommet for å rydde i rotet. Herren skal sette Huset i rett stand.

Herren har fått nok av de vantro og ulydige bestyrerne. Gang på gang har Herren sendt bud med retningslinjer, men de er ikke blitt godt mottatt. Meldinger går på at det i mange rom pågår uforstandig styring, stjeling fra penge-kassa, og ren og skjær vanstyre. Andre meldinger går ut på at utenforstående har kommet seg inn i diverse rom og tatt på seg rollen som bestyrer, og forfører mange av arbeiderne.

Herren vet alt. Og nå er det regnskapets time.

Herren har derfor opprettet en vaktstyrke. De har fått i oppgave å lage orden.

Dersom du ikke har sakene i orden, bør du sette i gang med en rasende fart.

For snart kommer vaktstyrken på befaring, og dersom du ikke har orden i sakene, vil de bære deg til utgangsdøra, og slenge deg utenfor.

Og der kommer du trolig aldri inn igjen.Om vi skal ha mulighet til å redde Norge, må vi straks begynne å sette rommene i rett stand, og innrette oss de retningslinjer som er kommet med bud fra høyeste hold!

Hva er disse retningslinjene?

Brødre og Søstre.

Her er de retningslinjer vi må iverksette. Og hver eneste en som leser dette budskapet er ansvarlig for å iverksette tiltakene etter sin beste evne. Om du avviser Herrens retningslinjer, kan det hende Herren vil avvise deg! Ja, om dette virkelig er Herrens retningslinjer da. Det er nå ditt ansvar å bedømme. Men her er minst 3 vitner: Denne artikkel, Rick Joyner’s profeti, Og Det Nye Testament.Så hvis din Ånd vitner i ditt hjerte, om at det som står i denne artikkelen er sant, så kan du være sikker på at det er Herrens vilje, og noe Han ønsker du skal rette deg etter så fort som mulig.

Her gjelder det å stole på Ånden og hjertet, og ikke la seg hindre av frykt og tvil.Her er Retningslinjene:

1. I det nye testamentet bodde medlemmene sammen, og de delte alt de eide, og ingen regnet noe for sitt eget.

De som mener seg å drive en menighet/kirke, må straks sette i gang en ordning hvor dette vil være mulig å leve ut i praksis.

Jeg anbefaler alle å gi seg over til denne levemåten, men er usikker på om dette er et bastant krav fra Herren.

Enkelt-personer som vil overgi seg til denne levemåten, men som går i en menighet hvor dette ikke blir gjort til en mulighet selv etter å ha blitt formanet til det, bør forlate denne menigheten. Deretter kan man starte sin egen celle-gruppe/husmenighet, eller bli med i en eksisterende.2. Dette er kanskje den viktigste retningslinjen.

I det nye testamentet møttes medlemmene hver eneste dag på tempel-plassen, og priste og lovsyngte Gud.

Menighetene må straks sette av faste daglige tider til møte, bønn og lovprisning.

Hver dag skal dere møtes og ha gruppe-møte, og lovprise Gud.3. Men dette er like viktig.

Når dere møtes, skal dere praktisere møte-ordningen slik den er beskrevet i det nye testamentet.

- Hver og en kan ha en lærdom, en åpenbaring, en profeti. Alle skal oppmuntres til å dele, i tur og orden. Hvis noen får en åpenbaring mens en annen snakker, må den som snakker ta en pause.

- En pastor eller lærer skal innrette seg samme ordning, og må dele budskapet sitt når det er hans tur. Et budskap trenger normalt ikke 1-2 timer for å bli delt, maks 10 minutter bør være normalen. Pastorens og lærerens oppgaver er mer å veilede, svare på spørsmål, oppklare uklarheter, motsi vranglære.4. Når dere lovsynger, skal dere jobbe med å forløse alle inn i full lovsang, slik at de kan bekrefte at de ikke føler frykt når de lovsynger. Hvis noen føler frykt, skal dere snakke om dette på møtene, og sammen finne årsaken, og løsningen. Dette gjelder også alle andre problemer. Dere skal sammen hjelpe hverandre å løse hverandres problemer.

- Dere skal ikke være redd for å gå ut på gater og torg å utføre sang og lovprisning. Dette er friheten Herren har kjøpt oss til. Om noen prøver å hindre dere, skal dere ikke enkelt gi dere. Dere skal kjempe for deres rett til å lovsynge, samtidig som dere proklamerer at hele verden tilhører Herren Jesus, og at dette er vekkelsens time. Kun ved voldelig forfølgelse og fare for liv skal dere sammen reise ut av denne byen eller dette stedet.5. Denne er også viktig og nødvendig for vekkelse.

Hver dag skal dere alle sammen gå ut på gater og torg å forkynne evangeliet, og be for de syke. ALLE som en bør være med på dette. Gutter og jenter, store og små, gamle og unge.

Gå midt ut på gatene å proklamer HØYT og TYDELIG: JESUS ER HERRE! TIDEN ER KOMMET!

VEND OM!

Syng lovsang og gjør dette ute i gatene i byene hver eneste dag. Da vil himmelens krefter rokkes.6. Dere må rense menighetene fullstendig for synd. Synd skal ikke tillates. Ved to eller tre vitners utsagn skal saken stå fast. Synderen må vende om, eller forlate fellesskapet.7. Hver eneste en som ønsker å tilslutte seg dere skal dere ønske hjertelig velkommen, men all synlig synd må personen legge fra seg utenfor:

Som: Alkohol og narkotika-misbruk. Syndig/utfordrende kles-stil.

Personen må samtidig få bekreftelse på at når den kommer inn i menigheten har den menighetens fulle omsorg, kjærlighet og støtte i den vanskelige tiden det er å komme over en avhengighet.8. Ta fullstendig avstand fra TV-programmer og nyheter, spill og underholdning som kommer fra sekulære kilder, som ikke ærer Herren vår Gud. Kast ikke bort tiden på tull. Bruk heller så mye tid dere kan i bønn og meditasjon med Herren, når dere ikke er ute å evangeliserer.

Nett-surfing og tv-titting uten mål og mening er en farlig avgudsdyrkelse og en synd. Ta avstand!

Brødre og Søstre.

Går du i en menighet, bør du dele disse retningslinjene til både pastor, og hele menigheten. Ikke tro du må ha pastors godkjennelse. Det vil være et feilgrep. Pastorer kan selv være største hinder for vekkelse og reform. Ønsker ikke menigheten eller pastor å rette seg etter disse retningslinjer, bør du forlate menigheten.

Start allerede i DAG!

Et feiltrekk vil være å tenke: “Jeg vil vente til jeg ser noen andre gjøre det.”

Nei, enhver bør heller tenke: “Om andre vil eller ikke, jeg må bare! Jeg hopper uti det. Jeg starter allerede i kveld. Alt mitt er ditt, alt ditt er mitt. Nå går jeg til naboen og inviterer dem på møte. I morgen går jeg ut å forkynner på gata.”Kanskje det er akkurat du som betyr forskjellen mellom vekkelse og ødeleggelse for nasjonen Norge. La ikke frykten stoppe deg. Tenk ikke på alle tingene som kan gå galt. Bare sett i gang. Herren er med deg!Jeg vet ikke, men kanskje det er slik at om bare 1 person, eller 1 menighet, eller 1 gruppe mennesker velger å innrette seg disse retningslinjene fullt og helt, så vil kanskje Herren stoppe angrepet. Dette er kun en spekulasjon jeg har, men det er som jeg kan se det i Ånden.Jeg er villig til å hjelpe og veilede både enkelt-mennesker og menigheter å gjøre den forandringen som er skissert i retningslinjene ovenfor. Jeg er villig til å ha samtaler, debattere problemstillinger, svare på spørsmål og høre idèer.

Og om noen vil kan de komme å bli med i min egen gruppe. Alle som vil. Og vi vil bli en stor gruppe som holder sammen gjennom denne siste Trengselens tid.

Til slutt vil jeg si:

Spre disse retningslinjene til all verdens kristne! Det viktigste er at kirkene følger retningslinjene som vil skape vekkelse og reformasjon.

Men det beste du kan gjøre, er å følge dem selv, og dermed blir du et eksempel til etterfølgelse!Og Be. Be for Norge! Hver dag! Morgen, Dagtid, Kveldstid!Måtte Herren gi deg kraft og mot.-Broder Eliakim-