NRK har villedet seere og lyttere i Syriakrisen

Author picture

fredag 23. desember 2016

dagensdebatt

Innbyggerne i Aleppo jubler nå, tross hva NRK hevder.

I 6 år har det norske folk daglig blitt informert av NRK om krigen i Syria, og med spesielt fokus på Aleppo. Men gjenspeiler NRK et korrekt bilde av Syria og hva det brede lag av folket i Syria mener? I disse dager er det mange som jubler over utfallet av krigen, men det virker ikke som journalistene i NRK ser det positive i det. NRK tegner fortsatt dystre bilder for oss seere. Jeg tror vi alle i lang tid har blitt påvirket med informasjon som ikke stemmer med virkeligheten, og ikke representerer hva størsteparten av det syriske folk mener. Mangel på representativitet og objektivitet, har kjennetegnet NRK sine reportasjer i TV og radio. Jeg vil gå så langt som å si at NRK har vært aktiv part i den ene siden av krigen. La det være klart at jeg støtter ingen part i denne krigen, hverken Assad, opprørere eller terrorister.

Den verste del av krigen er antagelig over. I disse dager overtar Assads styrker, ved hjelp av Russland, byen Aleppo. Det vi ikke får se på NRK, er jublende folkemasser i Aleppo som gleder seg over frigjøringen av byen. Den som har forstand nok, og er fri nok til å sjekke på sosiale medier og YouTube, vil få seg både en overraskelse og ett sjokk, når de ser virkeligheten i Syria og håpet som har fått feste i folket: Fakta er at regjeringshæren arresterer opprørere, og folk er glade for å slippe ut av byen de har vært fanget i. Folket omfavner regjeringssoldatene og hyller Russland for deres innsats. I Damaskus går livet sin vante gang; - Kvinner på universitet spiller fiolin i studentorkesteret uten skaut,- og med skaut. Kunstnere maler og selger kunst i butikkene sine. Folk koser seg på fortauskafeer med musikk og dempet atmosfære. En ting har de felles, de har fryktet for at opprørerne skulle vinne krigen, noe de sier ville bety slutten på all frihet, - og på med burkaen, jobbforbud for kvinner og stenging av all vestlig kultur; kunstmaling, musikk og idrett.

Dette har ikke NRK hverken fått med seg eller villet vise. Dette fordi det ble tidlig bestemt i NRK, i korrekthetens navn, at de skulle «holde med» opprørerne, imot president Assad. Denne aktive partiskheten og entusiasmen for ulike opprørsgrupper fra NRK sin side, har de aldri villet dempe ned. Etter at Russland og Iran kom med i krigen, tydet alt på at opprørerne ikke kunne vinne krigen. Men ikke for NRK. De ville heller ikke innse at våpnene fra USA har skiftet eiere i Syria en rekke ganger. Prestisje ble viktigere enn menneskeliv for NRK.

Barak Obama blir den som leder an i retorikken om Syria. For meg virker det som om NRK sine reportere ble helt blendet av USA sine feilvurderinger og retorikk. Barak Obama ble som et orakel, som besittet den hellige gral. USA som tidlig i krigen «gav alt» av innsats for at Assad skulle falle, begynte med våpenstøtte til opprørerne. Siden har USA mistet kontrollen, og våpnene blitt overlevert fra gruppe til gruppe, og ingen vet hvem som skyter på hvem. Folket sitter fanget i Aleppo og greier ikke komme ut. USA og Obama greier å få med seg EU, FN, Norge (med våpenopplæring av opprørsgrupper, stasjonert i Jordan), en haug med hjelpeorganisasjoner og vestlig presse med på vår tids største propaganda -aksjon for å rettferdiggjøre krigen. Omtrent ikke en eneste journalist i hele Europa og USA har turt eller evnet å stå opp imot den politiske korrektheten og massesuggesjonen som har gått ut på å hate Putin og Assad. De få journalister som har vær kritisk til krigen har fort blitt feilaktig stemplet som mørkebrune Putin og Assad-tilhengere, uten å være det.

USA, Norge, FN, EU, NRK og all verdens hjelpeorganisasjoner har vært som trollkjerringa som nektet å slippe kosteskaftet. Den håpløse illusjonen var at Assad skulle tas, død eller levende. Det er helt utrolig i dag å tenke på at nesten ikke en eneste politiker eller journalist har hatt dømmekraft nok til å forstå at denne krigen var håpløs, i hvert fall etter at Russland og Iran kom inn på Assads side. Hvordan kunne hele vesten la seg påvirke til å tro at noen geriljakrigere i Aleppo skulle vinne imot Russland og Irans flyvåpen og tanks? Selv Japanerne under andre verdenskrig skjønte at det var slutt, etter at Hiroshima-bomben falt. Men nei - USA nektet å innse noe nederlag i Syria. I stedet har de til siste dag indirekte seigpint befolkningen i Aleppo og økt propagandakrigen mot Assad.

Hva gjør Norge i meningsutvekslingen? I Norge står NRK hardnakket på sitt, og de klarer og ha to tanker i hodet samtidig: fordømmelse og fordømmelse av Assad, - Assad må ikke aksepteres, uansett, og eneste måte å vise det på, er å støtte opprørere og å krisemaksimere situasjonen i Aleppo. Men hvem er opprørere, og hvem er terrorister som holder befolkningen som gisler? Det har ikke NRK det minste greie på, har det virket som. NRK har aldri klart å definere hva en opprørsgruppe eller terrorgruppe er for noe. Hva er forskjellen? Hvem skal definere forskjellen? Er det USA eller EU? FN? Er noen opprørsgrupper legitime, mens andre er «terrorister»? I mangel på kunnskap, definisjoner og vitenskapelig tilnærming, har NRK sine journalister villedet det norske folk i årevis om Syria-krisen. De har brukt aggressive floskler og skjellsord om Assad og Putin, og et vulgært gatespråk i mangel på saklig loggføring av begivenhetene i Syria. Hva slags kilder og henvisninger har NRK brukt? Stort sett andre journalister i NRK, Jonas Gahr-Støre, Jan Egeland, Torbjørn Jagland, Røde kors, Norsk folkehjelp og flere andre, - stort sett en ensrettet gruppe med samme mening og verdensbilde som NRK selv innehar. I rettferdighetens navn, må det sies at Høyresiden i norsk politikk også har vært forført. De trodde på analysene til USA og EU, og journalistene ble bærere av den samme ideologi i sin nidkjærhet, etter den arabiske våren. Finnes det i dag ingen mellomliggende fortolkning? Finnes det ikke en eneste politiker som kan utbalansere ett kompromiss, og innse at Assad blir sittende? Enten vi liker ham eller ei? At Assad ikke er en engel, behøver vel ingen tvile på, men et grundig søk på YouTube vil raskt vise at Assad har stor støtte i befolkningen i Syria. Med Russlands hjelp har de sammen nedkjempet terrorister i store deler av Midtøsten, noe som kommer oss i Europa til gode, enten vi liker det eller ei. Frankrike og USA har også bidratt til bedre utsikter i Syria, men NRK klarer ikke å sortere fakta fra propaganda lenger i sin journalistikk i Syria. De har litt rett og mye feil, hele tiden. Årelang feilvinkling av virkeligheten i Syria borger helt klart for en klage til Pressens Faglig Utvalg.

https://www.youtube.com/watch?v=786YJ2fslcY (Jubel)

https://www.youtube.com/watch?v=G0M7Xm4nEBU (av BBC)

https://www.youtube.com/watch?v=EhL8D0wYevo (15 min film fra Damaskus av en fransk journalist. Viser kvinnelige kunstnere som fryktet opprørsseier)

��������~�