Når hyrden fører sauene utfor klippen

Author picture

mandag 31. juli 2017

dagensdebatt

La oss huske på at det alltid er noen som følger med på deg som kristen, og spesielt om du er en kristen leder

To historier har den siste tiden fått meg til å tenke på disippelskap og ledelse. Den første var en personlig erfaring jeg gjorde meg for litt tilbake. Den andre nå nylig fra media. Siden det bare er rett og rimelig etter bibelske modeller på ledelse at de siste skal bli de første, så deler jeg denne siste historien med deg først.


Justin Bieber og pastor Carl Lentz i et trivelig øyeblikkJeg fikk med meg, som de aller fleste andre, at Justin Bieber hadde avbrutt sin turne nylig. Forklaringene virker å være noe sprikende, men en ting er sikkert: Han søkte tilflukt hos sin gode venn Carl Lentz, pastor for Hillsong New York. Bieber ser ut å være på en åndelig reise, i det minste de siste årene. Hans ord og liv er stadig mer kjennetegnet av utsagn om Gud og Hillsong. Om dette er tegn på en ung manns vei til å bli frelst, så er det ingenting bedre. Enhver sjel som blir frelst er et fantastisk vitnesbyrd om Guds nåde og godhet i Jesus Kristus, enten det er en rik og berømt i New York, eller et fattig og glemt barn i en slum i Rio de Janeiro.

Men det jeg så hørte rykter om, og i tillegg bildene som er kommet ut av disse to sammen på blant annet en bar, har i stedet skapt bekymring for Biebers tilstand og i hvilken grad han blir ivaretatt av pastor Lentz. Jeg mener en skal være forsiktig å dømme i saker hvor en har lite informasjon og dette er helt klart en av de. Jeg skal derfor forbeholde eventuell kritikk til senere da vi kanskje får mer klarhet i hva som foregår. Men for nå bør det være en påminner for oss om hvor viktig og alvorlig den kristnes rolle som leder er, uavhengig av nivået en leder på.

Så til den egen-erfarte historien min. For en tid tilbake besøkte jeg en menighet i byen min fordi min sønn i tenårene ønsket å høre en kristen “ledelsesguru”. De fleste til stede var unge kommende eller allerede ledere på forskjellige nivå, og også noen mer voksne. Tilsammen var det en ganske stor gruppe samlet. Denne lederen deler så en del prinsipper om kirke og kirkevekst. Et av disse illustrerer han med blant annet å vise til den bibelske historien om David og Goliat.

Jeg tror David egentlig ikke var så ren i sine motiver når han tilbød seg å slåss mot Goliat. Istedet ville han ha prisen kongen tilbød han og siden han var så vant til å slåss mot både bjørner og løver for å forsvare sauene, så visste han at han kunne slå Goliat. (Fritt gjenfortalt).

Alle som har lest historien vet at Bibelen ikke sier noe slikt om David og hans motiver. Heller ikke er det særlig troverdig, all den tid det å slåss mot løver og bjørner ikke er i nærheten av å være det samme som å møte en kjempe av en mann som er en elitesoldat, har det beste utstyret og sannsynligvis har drept mange soldater langt dyktigere enn David, en unggutt totalt uerfaren med krig, i sin levetid.

Flere ting ble sagt som jeg var grunnleggende uenige i og som jeg mener strider med hva Bibelen selv lærer, men det som gjorde at akkurat dette stod ut, var at da jeg et par måneder senere hørte en podcast fra et av denne menighetens ungdomsmøter, så talte en av lederne der om David og akkurat denne historien ble gjentatt.

Så det som i beste fall var en forvrengning, i verste fall en forfalskning, ble først forkynt til en gjeng unge, som ikke bare kanskje tror på dette - men som også videreformidler det fra talerstolen til unge, lettpåvirkelige kristne, som igjen kanskje vil tro det stemmer (hvorfor skulle de ikke?) og formidler dette videre. (Tenk deg at du en dag vil møte David i himmelen og må forklare for han hvorfor du antok det verste om han uten noe som helst grunnlag - kleint!).

Det er alltid minst to sider til det du sier. Det er det du sier, så er det det du sier noe om.

Om jeg sier til deg at Kurt er en unnasluntrer og svekling, så sier ikke det bare noe om Kurt, men det sier like mye om meg og mine holdninger. Vi fanger opp, bevisst eller ubevisst, det som sies direkte og det som sies indirekte, altså det som ikke uttales, men som driver det en sier. Så når en du respekterer og stoler på, vrir og vender på Guds Ord, så lærer du kankje ubevisst at slik er det greit å bruke Bibelen for å oppnå et resultat. For å få fram et poeng (noe som sa “målet helligere midlet“?).

Som leder må du gjenkjenne at du har et enormt ansvar for de menneskene som lytter til deg og ser opp til deg. Bibelen lærer oss at vi skal holdes ansvarlig for hvordan vi leder og lærer og dømmes desto strengere. Jesus selv advarer oss at om vi som åndelige ledere leder en av Hans minste og svakeste på avveie med vår lære og våre liv, så ville det vært bedre om vi heller hadde blitt drept på grusomt vis før det hadde rukket å skje, nettopp fordi dommen over den som er ansvarlig for dette vil måtte møte Guds rettferdige vrede (les Matt 18.5-10 - legg merker til sammenhengen mellom å lede på avveie og det å kappe av sin arm om den lokker til synd, eller stikke ut øye om det lokker deg, så du kan bli frelst).

Som disippel må vi alltid minnes på at det er Jesu disipler vi kalles til å være, ikke menneskers. Det er innen visse miljøer en veldig forherligelse av kristne ledere og forkynnere. Dette anser jeg som veldig usunt og farlig for det gjør at mange følger mennesker, ikke Jesus. De tror de følger Jesus, kanskje, men blikket og fokusen er på lederen og det en er en del av.

For mens vi erkjenner at Gud bruker mennesker i våre liv, så er Den som setter standarden og som er vår Hyrde; vår Pastor; vår nummer En; det er Jesus. Det finnes ingen erstatning for å studere Jesu liv og lære i Bibelen. Det innbefatter også Det gamle testamentet som peker fram mot Han (som David er et bilde på, Goliat er djevelen, mens vi er å finne blant de feige og fryktsomme israelerne). Husk at Jesus underviste disiplene Sine om hensikten med Hans liv, død og oppstandelse basert på GT (Luk 24.25-27). Det er ingen erstatning for å bruke tid i bønn med Han så du lærer å høre Hyrdens røst. Ingen ungdomsleder eller pastor er ment å være din sjef og herre. Den plassen er forbeholdt Jesus. Om din leder ivrer mer etter å fortelle om seg selv enn om Jesus, om han eller hun ivrer for at du skal følge dem og deres visjon framfor å lede deg til den Jesus vi finner i Bibelen; da må du tenke deg om to ganger om hvem det er du egentlig følger og om det er greit.

Mennesker vil svikte, også din pastor og leder. Men Jesus svikter aldri. Er din tro bygget på det du hører på et ungdomsmøte, eller det din pastor sier, eller yndlingsforkynner skriver i bøkene sine eller sier i sine podcaster; da vil din tro være overfladisk og bygget på sandgrunn. Ikke så at du ikke trenger å høre på de. Men det de sier må alltid teste grundig opp mot Ordet som er der vi skal ha vår tro festet. For mens mennesker feiler, svikter og dummer seg ut, så er Den eneste som forblir stødig Jesus, Guds levende Ord. De eneste ord du kan virkelige stole på for din sjel, er Guds ord, slik du finner de i Bibelen.

Og mens vi venter på nyheter om hvordan det går medJustin Bieber, la oss huske på at det alltid er noen som følger med på deg som kristen, og spesielt om du er en kristen leder. Og det de får se av deg kan enten være med å drive dem til Gud eller vekk fra Gud.