Menneskeverd og sortering av liv

Author picture

torsdag 10. august 2017

dagensdebatt

Jeg blir sår i sinnet når jeg hører om de grufulle forhold i India og at menneskeverdet også i Norge “lider nederlag”.


·

Hva er menneskeverd?
Svarer med et enkelt dikt (kjenner ikke forfatteren):
Her er ditt vern mot vold
her er ditt sverd:
Troen på livet vårt,
menneskets verd!
Det er selvsagt at forståelsen av menneskeverd står sentralt i skolen. Likevel ønsker man å løfte det fram og snakke om hva respekten for menneskeverdet betyr for valgene vi tar i livet. I et samfunn som blir mer og mer teknologistyrt, blir de etiske valgene stadig flere. Teknologi og menneskeverd er sentrale tema på Framtidskonferansen hvert år. Vår satsing på velferdsteknologi viser også at denne kombinasjonen kan løftes fram på ulike måter. Dette er forståelsen i skolesammenheng, men passer bra i alle sammenhenger.
Heldigvis står menneskeverdet forholdsvis sterkt i Norge, selv om vi også lever med noen skavanker. Hva med diskriminering av funksjonshemmede med Downa syndrom? Nå har vi fått muligheter til å bli kjent med hvordan mennesketverdet har det i Norge og India. Slik som Erik Lunde har gjort i sin nye bok “Uønsket. Mennesket i sorteringens tid”. Det tragiske i det indiske samfunnet om at man tar livet av utallig mange jentefostre og babyer. Det hevdes at 50 millioner kvinner mangler på grunn av abort, æresdrap., utsulting og ignorering. Jentene har altså lavere status enn menn. Her i landet velger 9 av 10 å abortere Downs fostre. Det er virkelg grunn til å spørre om vi for alvor er på full fart inn i sorteringssamfunnet. Hvem vl være med å rope varsko?
Jeg blir sår i sinnet når jeg hører om de grufulle forhold i India og at menneskeverdet også i Norge “lider nederlag”. Jeg ser blant annet for meg de smilende gode guttene og jentene som lever med Downs her i landet. Jeg innrømmer den vanskelighet som forleldre står overfor i en slik situasjon. Derfor trengs det en stort hjelpeopplegg fra samfunnet både under og etter svangerskapet (dessverre ligger vi langt tilbake å ønske i den forbindelse). For når sant skal sies viser seg at en med Downs kan være til mye glede for disse familiene.
Første gang for mange år siden satt det en ung gutt med dette syndromet på fanget mitt. En hengievnhet som om han skulle høre til min næmeste familie. Tydelgvis en solstråle i den lille familien Molle jeg besøkte. Det gjorde i hvert fall noe med meg og mitt forhold til blant annet til psykisk utviklingshemmede. Noe som måtte prege meg både i mtt yrke og som politiker. Jeg var så heldig at jeg i stillngs medfør kunne vie gruppen spesiell oppmerksomhet. I omgangen med anderles medvandrere lærte jeg en gang for alle at mennesket er en unik skapning, som skaperens herre har stått for. Han må “sørge kraftig” når han ser hvordan vi steller med skapnngene hans,.
Tusen takk til Erik Lunde for at at han i sin bok har satt fingeren sterkt på, disse umenneskelge forhold i India og Norge. Også et godt grunnlag å ta med seg ut i valgkampe