Hope, Ellefsen og NLM

Author picture

søndag 29. mai 2016

dagensdebatt

I Dagen 24.5 hadde stipendiat i dogmatikk ved Fjellhaug Kenneth Ellefsen et innlegg der han tar et oppgjør med arven etter kirkesynet til Ludvig Hope

Et kirkesyn som har vært det dominerende i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Jeg kan ikke slutte meg til Ellefsens analyse og vurderinger. Jeg vil kommentere helt kort noe av det Ellefsen tar fram.

Ellefsen skriver at NLMs kirketenkning «i veldig liten grad la vekt på ordninger, liturgier og en teologi om gudstjenesten.» En slik påstand er uholdbar. Nettopp på grunn av NLMs teologi om gudstjenesten og menigheten, legger vi lite vekt på ordninger og liturgi. Vi finner ingen steder i Guds ord at «kirken» er ytre ordninger og liturgier. Nei, kirken er de gjenfødt kristne. Kirken er en åndelig størrelse, ikke en ytre organisasjon. Til sitt folk gir Gud nådegaver og tjenester som skal forvaltes med orden, etter som det tjener evangeliets fremme. Strenge ordninger og liturgier kan hemme nådegavenes fri løp.

Videre skriver Ellefsen at han forstår kritikken som er kommet mot NLM om at de har «tiltatt seg stadig flere kirkelige fullmakter, for eksempel å utføre dåp og nattverd». Dette er en påstand det nesten ikke er til å tro kan komme fra en lærer ved Fjellhaug. Fullmakten til å forkynne Guds ord, forrette dåp og nattverd er ikke noe vi har tiltatt oss. Det er noe som er gitt oss i Guds ord. Det er nådemidler gitt til Guds folk, ikke til ytre apparat enten de kalles kirker eller organisasjoner.

Ellefsen hevder også at misjonsfolket har «følt større teologisk og organisatorisk lojalitet til Hovedstyret enn til kirkens egne organer.» Det skulle blott bare mangle! Tilliten til Den norske kirke var svekket på Hopes tid, i dag er det ingen tillit til ledelsen i Den norske kirke. Den har innført en lære som fører folk til fortapelse. Hovedstyret blir valgt av misjonsfolkets egne til å lede organisasjonen. Det var underlig om misjonsfolket ikke følte større lojalitet til hovedstyret enn til Den norske kirkens organer!

Ellefsens anbefaling for veien videre er «en organisasjons som kan bestå av enkeltmenigheter som har en tydelig kirkeforståelse, en reflektert gudstjenesteteologi og liturgiske ordninger som finner støtte i Skrift og bekjennelse» Mitt håp er at NLM fortsatt får være en bibeltro vekkelses- og misjonsbevegelse som har en brann for å nå folk i vårt eget land og på misjonsmarken med det eneste budskap folk kan bli frelst ved, evangeliet. Og at vi i liten grad blir opptatt av ytre ordninger og liturgier.