En bibelsk forklaring på jødehatet.

Author picture

onsdag 10. mai 2017

dagensdebatt


TV-programmet, «Hva feiler det deg?» er underholdende og lærerikt. Det har gitt seerne innblikk i helseproblemer som mennesker kan bli påført enten på grunn av genetiske avvik eller på grunn av miljøpåvirkning.

Alvorligst er det med arvelige disposisjoner som fører til plagsomme helseproblemer, som i noen slekter har gått i arv gjennom mange generasjoner. En del “sykelig” adferd ser ut til å være miljøbetinget. Men abnorm adferd kan kanskje også være genetisk betinget når eksistensen av en folkegruppe blir «en rød klut» for ellers oppegående mennesker som kan gå helt fra konseptene i møte med «fenomenet». En okse som blir tirret av en tyrefekter med en rød klut, viser klart et medfødt reaksjonsmønster.

Jøder blir ofte registrert som «røde kluter» av en del mennesker, og rødfargen utløser sinne og aggresjon, hos noen mer og hos andre litt mindre, enn hos oksen? Jødehat er et slikt arketypisk trekk, som i noen samfunn går igjen i generasjon etter generasjon, og som neppe kan være bare miljøbetinget. Påstanden kan bekreftes av det tidløse, irrasjonelle hatet rettet mot Abrahams etterkommere, «Jakobs barn», israelittene, og til slutt jødene, dagens israelere.

Siden Faraos dager for 3400 år siden har dette folket vært en rød klut for mange mennesker, som gang på gang har truet med å utslette det uten noen plausibel grunn. Persia i oldtiden og Iran i dag er eksempler på dette fenomenet. Det kan sikkert gis mange forklaringer på anti-semittismens og anti-sionismens opphav, men den mest troverdige finner man, etter min mening, i Bibelen: Jødene har av Gud fått en unik oppgave, først og fremst for å frembringe verdens Frelser, som ved sin død og oppstandelse tok på seg oppgaven som ble gitt Ham før verdens grunnvoll ble lagt. Dernest måtte Gud opprette et land for eiendoms folket sitt i Kanaan, landet som ble gitt dem til odel og eie for nesten 4000 år siden.

Ved tidenes ende har Jesus lovet å komme tilbake på Oljeberget i Jerusalem til etterfølgerne sine på samme måte som han forlot dem. Det er forståelig at begge disse historiske begivenhetene har Guds fiende, Djevelen, forsøkt å forpurre. Jesu løfte om å komme tilbake på Oljeberget i Jerusalem til sine Messias troende jøder og hedningkristne venner, er det siste som står igjen av denne planen, som en ond makt naturligvis forsøker å stoppe. Derfor har vi i dag terroren og striden om Jerusalem, som etter Guds plan skal være på jødenes hender når Han kommer tilbake.

Noen bedre forklaring på fenomenet, jødehat?