Det nykarismatiske evangelium

BOKANMELDELSE

Er evangeliet selve budskapet, eller er det en forutsetning for budskapet? I dette spørsmålet finner vi noe av hovedpoenget i Geir Otto Holmås’ tankevekkende og viktige bok.

Faren fra øst

lederartikkel

Vi ser det som helt naturlig at den forverrede sikkerhetssituasjonen som Russlands aggresjon har medført, får konsekvenser også for norsk forsvarspolitikk.

Farlig retorikk

frispark

Tastaturkrigere finnes i alle avskygninger.

En kirkeasylaktivists bekjennelser

synspunkt

Kirkeasylet er ikke en institusjon der menigheter inviterer mennesker på flukt. Kirkeasylet oppstår når mennesker som mener de er i stor fare, ikke får statens beskyttelse, og nekter å forlate Guds hus.

Heie på dem man liker, mistro den man ikke liker

Lederartikkel

Èn faktor er tendensen til å heie på dem man liker, uavhengig av om det de sier egentlig er klokt eller ikke. En annen faktor er tendensen til å mistro dem man ikke liker, selv om det de sier i en gitt sak i og for seg kan være ganske fornuftig.

Evangeliet i karismatiske sammenhenger

kronikk

For hva er essensen i evangeliet? Jo, at det ikke står på oss. Men her har tingene så definitivt begynt å dreie seg om alt vi må gjøre.

Å tjene en kirke i konflikt

kronikk

Den åndelige utviklingen går opp og ned i bølger. Nå kan vi føle at vi er i en bølgedal. Men teologiske retninger kommer, og glemmes igjen. Guds ord består.

Faren fra øst

lederartikkel

Vi ser det som helt naturlig at den forverrede sikkerhetssituasjonen som Russlands aggresjon har medført, får konsekvenser også for norsk forsvarspolitikk.

Ja til tros-og livssynsengasjement hos elever

trosfrihet

Å respektere barns trosfrihet kan være krevende. En vanskelig side ved barns trosfrihet er at vi må akseptere det om ungdommene ønsker å organisere tros- og livssynsaktiviteter i friminuttet på skolen.

Døden på resept

Kulturnotat

Hva slags samfunn er det som tilbyr ensomme pasienter og svake grupper døden i stedet for omsorg, sosialt nettverk eller eventuelt økonomisk bistand?

Teologi til konfliktbruk

synspunkt

Denne liturgien er etter min oppfatning en teologisk fallitt­erklæring. Den er nemlig utformet på en slik måte at det blir åpenbart at en aksept av likekjønnet samliv ikke lar seg integrere i den kristne tro uten at grunnleggende elementer i den endres.

Syv år med krig i Syria

lederartikkel

At en av tre familier i Syria nå har kvinnelig overhode, sier i seg selv mye om hvordan krigen forandrer samfunnet.

Når Putin driv krig med kyrkjeleg støtte

debatt

Vladimir Putin brukar kampen mot ekstremisme som orsaking for å ramma trusfridommen. Han gjer det med ortodoks kyrkjestøtte. Den same høgst problematiske støtta har han når han bombar både opprørarar og sivile i Syria.

Marita Moltu, KrF og PDK

debatt

PDK mistenkeliggjør overhodet ikke KrF, men vi vil gjerne være et politisk alternativ for dem som savner troen på en sannhet.

Kan yoga kristnast?

debatt

Dersom yoga er kroppsøving, kvifor skal han då kristnast?

Hva er en kirke?

synspunkt

Selv om politiet og justisminister Listhaug benekter det, er dette i realiteten en vurdering som avskaffer hele ordningen med kirkeasyl.

Kampen for den kjedelige debatten

lederartikkel

Listhaug har en egen evne til selv å havne i debattens sentrum, og vurderingene av hennes forskjellige uttalelser er tydelig preget av hvorvidt man liker henne i utgangspunktet.

Ungdom uten oppdrag

utenrikskommentar

Det store ungdomskullet i Afrika er lei av å bli omtalt som et problem. Hva om vi heller ser på dem som en ressurs?

Yogapraksis i en kristens liv

yoga

Jesus lærer oss at det er fra våre egne hjerter at urenheten kommer. Vi trenger ikke verden til det. I stedet har alle kristne frihet under ansvar i sitt møte med verden.

Bistand bryter ned fiendebilder

bistand

I den senere tid har det vært ny dialog mellom Nord- og Sør-Korea. Det gjenstår fortsatt å se om det ligger et ekte fredsønske bak, eller om det er et propagandatiltak. Vår mening er at all god kontakt er positivt. Det gjelder også bistand.

Hvor ble det av avholdssaken, Ap?

LEDERARTIKKEL

På samme måte som hos arbeiderbevegelsen er avholdsstandpunktet nå i ferd med å totalkollapse blant kristne, skriver Vebjørn Selbekk.

«Ikke ved makt og ikke ved kraft...»

NYHETSKOMMENTAR

Frimodig kirke fremtrer mindre som en kirkepolitisk organisasjon og mer som et nettverk til inspirasjon. Kampviljen knytter seg ikke til kirkelige råd, men til selve det åndelige livet, skriver Dagen-redaktør Tarjei Gilje som har vært på organisasjonens årskonferanse.

Dere er jordens salt eller 26 x 3

ISRAELKOMMENTAR

Vi som tror på Israel Messias, blir oppfordret av Mesteren til å være jordens salt. Hva betyr det så å være salt i verden?

Jeg, usynlig invalid?

HELSE

Kjære Stiftelsen Organdonasjon, når dere er den eneste, landsdekkende, til og med statsstøttet organisasjon, er det ikke bare deres medlemmer dere representerer, det er andre som tenger hjelp av dere. Jeg trenger hjelp av dere!

Barn som nektes menneskeverd

LEDERARTIKKEL

Vi mangler rett og slett grunnlag for å si at det vesle fosteret i mors liv mangler menneskeverd.

Et tredje plan

frispark

Smerte og utfordringer er dessverre verken jevnt eller rettferdig fordelt mellom oss.

SV-topp med ny nasjonalsang?

debatt

Kjønnsnøytralitet, som Miljeteig visstnok etterlyser, eksisterer ikkje i den verkelege verda. Å pressa denslags inn i ein ny nasjonalsong er ikkje dikting, men oppdikting!

Dagen i medvind

lederartikkel

Gjennom veksten i de digitale abonnement har vi fått de svarene vi håpet at vi skulle få.

Yoga er ikke farlig

synspunkt

Teigen aksepterer ikke dette, fordi «yoga er knyttet til en religiøs tradisjon, nemlig hinduismen». Argumentet er like lite holdbart som om en hinduist ikke skulle kunne be fordi bønn er knyttet til den kristne tradisjonen.

Norsk folkestyre og Ja-sidas EU-lyst

debatt

Noreg er ein av verdas største energinasjonar. Nasjonal kontroll over vasskrafta både har vore og er avgjerande for å byggje opp norsk industri, landets velstand og folkestyrd fordeling av velstanden.

Bibelen – Guds tanker?

debatt

Jeg mener at de som holder fast på at Bibelen per definisjon er Guds ord, står i stor fare for å kaste barnet (Jesus) ut med badevannet.

Religion og utvikling

SYNSPUNKT

Det er på kvaliteten av arbeidet vårt vi skal bli målt: Kvaliteten på måten vi møter menneske, kvaliteten av måten vi forvaltar ressursar på, menneskelege, natur- og økonomi; og resultata vi oppnår.

Siste rest av kristendom ut av skolen?

LEDERARTIKKEL

Det er mange tegn på at både kristendommen og den humanismen som er født frem i det kristne Vesten trengs som aldri før, skriver Dagen på lederplass.

Kan kristendom og yoga forenes?

debatt

I løpet av de siste årene har man i enkelte kristne menigheter begynt å praktisere yoga. Man vil søker Jesus Kristus gjennom meditasjonsmetoder som er utviklet innen yoga- bevegelsene. Dette får oss til å spørre om yoga og kristen tro lar seg forene.

Der kvinner er dobbelt undertrykt

Lederartikkel

Kvinner i muslimske land lever med systematisk undertrykkelse. De fortjener vår støtte når vi i dag markerer den internasjonale kvinnedagen.

Evangelistens ord til oss alle

Kulturnotat

Evangelistens tjeneste vil til enhver tid være omstridt. Fordi evangelistens ord utfordrer oss alle.

Glem ikke! Fortell! Be for oss!

Kronikk

Joseph Kony sa at han sto under Herrens kommando, men for en utenforstående er det bare tragisk. Bevegelsen er alt annet enn kristen. Den er demonisk.

«Farlige lederes teologiske system er vanntett»

LEDERE

Er alt som vokser sunt? Det kan være lett å tenke at framgangsrike ledere er trygge, men Løvås ber oss om å være kritisk og ikke tenke at alt som har kvantitativ vekst nødvendigvis er av Gud.

Europas tomme kirker

lederartikkel

Hva gjør vi med alle de tomme kirkene? Dette spørsmålet kommer til å bli mer påtrengende i årene som kommer.

Livets to utganger

debatt

Mange forakter kristendommen på grunn av læren om livets to utganger. Men vi kan ikke slette den hvis vi ikke vil være grovt utro mot Skriften.

Lokalt eierskap under press

utenrikskommentar

Det at fattige og marginaliserte mennesker skal ha eierskap i de prosjektene vi støtter, må prege de valg vi gjør både ute og hjemme.

Åpen Folkekirkes «humanisme»

Kristenliv

Det er verd å notere seg at kirkens ledelse er fanebærere for oppløsningen av Bibelens autoritet, normer og overordnede retningslinjer for kirken og det enkelte mennesket, skriver Alf B. Oftestad.

NLM og israelsflagget

Samfunn

Til det er å spørre om at hva som er politikk og ikke – i dagens Norge? Og har NLM flere grunner til flaggnekting enn det som er kommet fram?

Kibbutzen - et unikt israelsk eksperiment

israelkommentar

Mitt møte som 18-åring med kibbutzlivet i Mishmar Haemek noen mil øst for Haifa ble en opplevelse av en type fellesskap som både skapte begeistring, men som også var et sosialt helt annerledes samfunn enn hva jeg noen gang tidligere hadde opplevd.

En ventet utmeldelse

LEDERARTIKKEL

Det er Marita Moltu selv og hennes støttespillere som har mest å tape på det som nå skjer i Bergen og KrF, skriver Vebjørn Selbekk på lederplass.

Guds familie i enhet og menneskers frelse

BØNNEVEKKELSE

Historien er full av vekkelser som har startet med bønn. Er tiden nå for at fulle «bønneskåler» er i ferd med å tømmes over Norge? Vi ser for oss Norge i brann for Jesus!

Når politisk handlekraft blir til maktmisbruk

debatt

På sikt vil vårt rettssystem og folks respekt for rett og lov bli skadelidende. Etter det jeg har sett i denne ­saken har tilliten til myndighetene minket betraktelig.

Takk!

frispark

Eg lærte takk i den heimen eg vaks opp i. Jamvel i den triste tida av sorg som mor mi ber no, høyrer vi ofte takketonen. Det vil eg gjerne føre vidare i mitt liv.

Konvertitters manglende rettssikkerhet

lederartikkel

Når konvertitter har mer kunnskap om kristen tro enn saksbehandlere i UDI, sier det seg selv at rettsikkerheten til denne gruppen er i fare.

Likeverdig med Den norske kirke

debatt

Vi som frikirkesamfunn forventer at et samfunn som legger stor vekt på menneskeverd og trosfrihet, behandler oss likeverdig med Den norske Kirke.

Krigshelter

Lederartikkel

Er det noen som fortjener vår solidaritet og oppmerksomhet når kvinnedagen skal markeres til uken, så er det kvinner på flukt.

Å spise pølse i slaktetiden

LEDERARTIKKEL

Den kristne etikken har tjent oss godt så langt, og norske politikere gjør rett i å konsultere den når Mammon har lurt en ut på glattisen.

Bygger luftslott med offentlige midler

SYNSPUNKT

Dersom Trond Bakkevig drev sine prosjekt på samme vilkår som oss, med frivillige innsamlede midler, hadde vi intet imot det. Men at han skal få fortrinn og endog tilføres 24 millioner kroner fra statskassen er blodig urettferdig.

Åpent brev om kirkeasyl

KIRKEASYL

Mitt inntrykk er at Politiets utlendingsenhet (PU) følger en logikk som ikke svarer til faktisk kunnskap og erfaring med hvordan bedehusrom og enklere kirkerom kan brukes, skriver tidligere biskop Tor B Jørgensen.

Ateisme er basert på tro

LIVSSYN

I en lederartikkel i Dagen skrives det om den hatefulle, religiøse intoleransen som er utbredt i muslimske land. I den forbindelse omtales ateister som ikke troende.

Arbeid og inntekt er ikke alt

LEDERARTIKKEL

Vi lever i en tid med mange oppløste familier, og hvor stadig flere barn og unge forteller om psykiske vanskeligheter.

Skoleeksempel i falsk dekning av Israel

israelkommentar

Dagbladets lederartikkel tirsdag 13. februar hevdet verden lukker øynene for at Israel bomber mål i Syria. Men det er Dagbladet som lukker øynene.

Hvor er farmors kors nå, Sylvi Listhaug?

Samfunn

Det er tydelig at diskrimineringen fortsetter. Med justisministerens viten og vilje. Frem til nå har Listhaug vært for feig til å svare. Det bør de som lovpriste henne for å være kristenhetens fremste forsvarer i Norge merke seg.

Å dyrke mennesker er avgudsdyrkelse

AVGUDSDYRKELSE

Å ære og dyrke skapningen i stedet for Skaperen, er ikke en adferd av ny dato, og var heller ikke uvanlig da Paulus levde og skrev sine brev.

Fra tvil til full tillit til Bibelen

SYNSPUNKT

Da han reiste seg etter bønnen var hans øyne fylt av tårer. Han merket Guds nærvær og makt slik han ikke hadde opplevd det på måneder.

Forsoningslæren – en lære i kamp

debatt

Som aldri før trenger vi å gå tilbake til Skriften for å se alvoret i Kristi lidelse. Og mer enn noensinne trenger vi å veiledes av vår åndelige arv, især slik reformatorene formidlet den. For kampen om forsoningslæren er fortsatt intens.

Alvorlig brudd på kirkeasylet

LEDERARTIKKEL

Nå kobles Sylvi Listhaugs navn til knust glass, trampende politistøvler og fortvilte barneskrik i et frikirkelig lokale, skriver Vebjørn Selbekk på lederplass i Dagen.

Samarbeid med Den norske kirke

LEDERARTIKKEL

Hvis det blir viktigere å unngå konflikt enn å fastholde kirkens lære, risikerer vi i realiteten å svikte kirkens lære, skriver Dagen på lederplass.

Trosfrihet og diskriminering

SYNSPUNKT

Selvfølgelig har homofile akkurat det samme ukrenkelige menneskeverdet som alle andre. Men det er ikke menneskeverdet som bestemmer om du har rett på en lederrolle som det å lede andre i lovsang er.

En nådeløs ungdomskultur

LEDERARTIKKEL

Vi har et ansvar for at oppryddingen etter #metoo også kommer ungdommene våre til gode.

Trenger vi noen religionslov?

Statsstøtte

Det vi trenger nå er en prinsipiell debatt om staten skal regulere trossamfunn eller ikke.

Jesus fører middagsbord-samtale

Prekenhåndboka

Lignelsen i dette avsnittet er en typisk rabbinsk lignelse av det slaget som det fins mange av i rabbinsk litteratur fra Jesu tid.

Ikke send konvertittene ut!

Kirkeasyl

Denne henvendelsen er utformet i morgentimene på veg inn i en helg vi frykter skal bli en utsendelseshelg.

Når Gud blir meir dommar enn far

Synspunkt

Eg har no vist nokre sentrale døme på at Petter Olsen må ta feil når han i Bibelen ser Gud meir som ein auga-for-auga-dommar enn ein oppdragande Far som rett nok kan tukta hardt.

Provoserende politiaksjon på Fitjar

Kirkeasyl

Fordi bygget kanskje ikke er så sakralt som stedets sognekirke, blir det altså ikke definert som kirke. Dette er en skam! Det er flaut! Det er deprimerende!

Angrep fra Gaza

Israel

Igjen blir innbyggerne i Sør-Israel offer for angrep fra Gaza. Den siste helgen har det vært flere raketter.

Hjarteleg farvel med «sunnmørsbispen»

Kommentar

Det er ei heil rørsle som ved Gunnar Kjøde sin bortgang blir minna om si eiga historie. Vekkingsforkynnarar og samfunnsbyggarar.

«Vi får aldri en ny Graham»

LEDERARTIKKEL

Det er historiker Mark Noll ved Regent University som slår fast ordene i tittelen om den nylig avdøde verdensevangelisten.

Noe demokratisk islam finnes ikke

debatt

Troen på at vi i den vestlige verden skal kunne oppnå at islam tilpasses våre verdier og vårt demokrati synes allerede sterkt befestet, tross det imponerende og entydige tilfang av bevis for det motsatte.

Hva har vi lært?

SYNSPUNKT

Hvis demokratiet kun er det samme som flertallets rett til å sikre egne rettigheter, kan demokratiet bli totalitært.

Langt til Kirkens hus i Oslo

BYRÅKRATI

Det er langt fra periferi til sentrum, også i Den norske kirke. Byråkratiet vokser i Kirkens hus i Oslo, og de lokale menighetene rundt i landet lurer på hva de kirkelige byråkratene i hovedstaden egentlig driver på med.

Forandre eller bevare?

lederartikkel

Spørsmålet om å forandre eller bevare tvinger seg frem både i nye og gamle organisasjoner. Det kan være et ubehagelig spørsmål å ta stilling til, men like fullt nødvendig.

Fastetid

debatt

De hadde levd sammen i nærmere 30 år. Som gode 1200-talls kristne hadde de overholdt alle kirkens bud om faste og forsakelse. Men i oppsummeringens stund, var konklusjonen denne: Kanskje vi hadde vært lykkeligere om vi hadde hatt mer å angre?

Søndagsskolen som temperaturmåler

lederartikkel

I en tid hvor kristne menigheter generelt sett taper oppslutning må det være ekstra viktig å styrke kontakten med småbarnsfamiliene.

Ingen grunn til å legge seg flat

KULTURNOTAT

Knapt noen jøder eller kristne kom på tanken om å lage astronomiske modeller basert på hellige tekster.

Vann på godt og vondt

utenrikskommentar

Jeg kom nettopp hjem fra Cape Town, hvor de teller ned til «dag null» – dagen drikkevannet tar slutt. Vi i Kirkens Nødhjelp kjemper mot «dag null» hver dag – i landsbyer og flyktningleire over hele verden.