Den siste ekteskapssøndagen

Lederartikkel

Med simpelt flertall vil delegatene stemme ned det som i to tusen år har vært den verdensvide, kristne kirkes oppfattelse av hva et ekteskap er.

Glad, oppgitt eller opprørt?

Snakk om det på DagensDebatt.no

Nytt debattinnlegg

Ransak meg

andakt

«Ransak dere selv om dere er i troen, prøv dere selv! Eller merker dere ikke at Jesus Kristus er i dere?» 2.Kor. 13,5. 


lørdag 21. januar 2017

Kraft til tjeneste

ANDAKT

«Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende»

torsdag 19. januar 2017

Halleluja!

andakt

«Halleluja! Lovsyng Gud i hans helligdom! Lov ham i hans mektige hvelving. Lov ham for hans storverk. Lov ham for hans store velde. – Alt som har ånde, skal love Herren. Halleluja!» Salme 150. 1, 2 og 6.

onsdag 18. januar 2017

De tror Gud valgte ut Trump

Nyheter

Kristne ledere sammenlikner USAs nye president med hedensk konge i Bibelen.

Vebjørn Selbekk: «På en måte blir dette den siste ekteskapssøndagen»

Lederartikkel

Med simpelt flertall vil delegatene stemme ned det som i to tusen år har vært den verdensvide, kristne kirkes oppfattelse av hva et ekteskap er.

Advarer mot ytterligere splittelse i kirken

Nyheter

Lederen for Åpen Folkekirke ber prester tenke gjennom om de bidrar til ytterligere splittelse 
ved å lese opp et opprop på gudstjenesten i morgen.