VERN OM LIVET: Livsvernere står i spissen for den økende motstanden mot abort i USA.

Stadig færre tar abort i USA

Fra den siste olje til den siste sprøyte?

meninger

Når kristnes ytringsfrihet i etiske spørsmål begrenses eller undertrykkes skal det forhindre at «frie personligheter» med et annet syn enn det kristne, blir rammet av «krenkende» fordommer.