VERN OM LIVET: Livsvernere står i spissen for den økende motstanden mot abort i USA.

Stadig færre tar abort i USA

Tyrkias kamp mot IS

leder

Tyrkia har langt på vei vært en del av problemet når det gjelder bekjempelse av Den islamske stat (IS). Nå kan de bli en del av løsningen.