VERN OM LIVET: Livsvernere står i spissen for den økende motstanden mot abort i USA.

Stadig færre tar abort i USA

Speilet på veggen

ANDAKT

«Nå ser vi i et speil, i en gåte, da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis, da skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut» (1.Kor 13,12)