VERN OM LIVET: Livsvernere står i spissen for den økende motstanden mot abort i USA.

Stadig færre tar abort i USA

Å se seg tilbake

menighetsdoktoren

«Jeg syns mange kristne er altfor opptatt av det som har vært. 
De fokuserer og dveler ved fortiden og glorifiserer ofte den. Men er det ikke 
framtiden vi skal være opptatt av da?»

Bibelen er læreautoritet

synspunkt

For syvendedags adventister er Bibelen den endelige autoritet i alle spørsmål om kristen tro og praksis.

Jesus eller Ellen White

adventistene

Hvem må adventistenes pastorer velge? Ellen White. Hvorfor? Fordi hennes åpenbaringer og forklaringer til Bibelen er vedtatt å være sanne.