VERN OM LIVET: Livsvernere står i spissen for den økende motstanden mot abort i USA.

Stadig færre tar abort i USA

Haldningar og argumentasjon i eit sekulært samfunn

innspel

Det sterke presset i retning av eit reint sekulært samfunn der haldningar og argumentasjon skal vera av tilsvarande sekulær karakter, og der tru og religion vert vist til det private rommet, er det altså ikkje grunnlag for i den livssynsmessige utviklinga.