BLIR TRAKASSERT: Kvinner deltar i en demonstrasjon på Tahrirplassen i Kairo. Seksuell trakassering er blitt et stadig hyppigere fenomen i Egypt, og kvinner er særlig utsatt under demonstrasjoner. Aktivister mener at trakasseringen har som mål å skremme kvinner bort fra det offentlige rom.

Seksuell trakassering griper om seg i Egypt

Æret og velsignet

andakt

Han tok bort både vanæren og forbannelsen. I Ham er vi æret og velsignet. Amen.