Rick Santorum sier en konservativ kandidat er det som må til for å slå president Barack Obama i presidentvalget i høst.

Santorum triumferte i Sørstatene

Islamsk Råd kan miste statsstøtten

nyheter

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) har bedt juristene i departementet om å se på om Islamsk Råd fortsatt oppfyller betingelsene for å få statsstøtte.